Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Driessen / Hesselink / Reijneke..... 

In Redeenportret nl. had ik jaren geleden een foto gezien van Louise Hesselink uit de collectie Merkelbach en de foto was uit 1920 te Amsterdam en het intrigeerde me omdat zij gehuwd was met de heer Robert Eduard Paul Reijneke en in mijn stamboom de familie Reijneke ook voorkomt.

In de loop der tijden richtte ik mijn aandacht op de foto van mevr. Louise Hesselink en vond wat details maar juist net niet die bepaalde details die ik nodig had om het compleet te maken en tot op heden anno febr 2020 nog steeds niet. Elke keer wel "vreemde" bijkomstigheden die vraagtekens bij me opriepen, maar niet de antwoorden die ik zocht.

Hieronder de bewuste foto van Mevr. Reijneke Hesselink en daaronder enkele andere scans van details of informatie met waar nodig mijn opmerkingen/vraagtekens erbij geplaatst. Zij zou hier 29 jaar oud zijn geweest.

Louise Hesselink was een dochter van Abraham Hesselink en Marietje Mathilde Driessen. Abraham was ingenieur bij de staatsspoorwegen en werd geboren in 01-09-1848 te Sneek en overleed te Garoet in 1914. Abraham had meerdere broers en zusters en waarvan er zeker ook nog naar Indie vetrokken: Berend Alring Hesselink en Cornelis Hesselink.

Uit het huwelijk van Abraham Hesselink (*1848 +1914) en Marietje Mathilde Driessen (*1861 +1934) de volgende kinderen (broers en zussen van Louise) - Bronnen websites Cardinaal en Hulst en de RA nrs en overige bronnen door mij aangevuld. Het huwelijk van Abraham en Marietje vond plaats op 15-4-1896. Zie scans hieronder. Er zijn enkele genealogische internet sites die beweren dat Marietje Mathilde Driessen (NB geboren 1861) een dochter zou zijn van Henricus Rutgerus Driessen (geboren 1886 !!!!! ) en Theodora Maria Paau en die met elkaar huwden in 1921 ???????????? Kom mijne heren, even opletten en geen kwatsch neerschrijven. Want dat wordt weer door andere onnadenken klakkeloos overgenomen en zo maken we er een zooitje van.

  

  1. Frans Hesselink, geboren 1883 te ??(GEEN RA vermelding) en overleden 4 okt 1898 SERPONG (Krant adv. "Onze oudste zoon oud 15 jaar")
  2. Anton(Antoon) Hesselink, geboren 11-2-1890 SOEKAPOERA Preanger (RA1892) en overleden 25-5-1945 Cimahi kamp 4. (Zie OGS). Anton huwde zijn nicht Johanna Frederica Hesselink, dochter van Cornelis Hesselink en Jacomina Rumamby.
  3. Louise Hesselink, geboren 11-12-1891 (TJIBOEGOER Preanger - GEEN RA vermelding)  en overleden
  4. Kees (Cornelis) Hesselink, geboren 24-4-1896 PROBOLINGGO (RA1897) en overleden ??  Hij had in een interneringskamp gezeten en overleefde. Hij was leraar electrotechniek Batavia.
  5. Willem Hesselink, geboren  20-3-1894 SOEKAPOERA (RA 1896) en overleden

De overlijdens advertentie van Abraham Hesselink, slechts ondertekend door de zonen. De naam van Louise ontbreekt? Waarom? De zonen waren in Amsterdam in 1914, waar verbleef Louise dan?

Iets over de drie broers hierboven genoemd:

Anton en Cornelis werden oorlogsslachtoffer. Anton overleed kamp Cimahi 4 op 25 mei 1945 en was voorheen werkzaam op de SF Klampok. Hij was gehuwd met zijn nicht Johanna Frederica Hesselink, dochter van zijn oom Cornelis Hesselink en mevr. Jacomina Rumamby uit Manado. Cornelis had in het kamp gezeten en volgs de interneringskaart was hij gehuwd met mevr. A. Schuman. Cornelis was leraar electrotechniek te Goenoeng Sahara Batavia. Over Willem heb ik niets kunnen vinden.

 

Louise was onderwijzeres in 1918, zie scan hieronder:

 

Louise huwde de heer Robert Eduar Paul Reijneke te Klampok in 1913 en het echtpaar ging met verlof naar Nederland in 1921. Maar de kaart van het archief te Amsterdam geeft NIET aan de naam van Louise (Wel de letter "H" voor het feit, dat Robert dus gehuwd was.) Maar het archief van Merkelbach geeft wel het eendere adres (Amstel 167) aan als op de kaart van Amsterdam. Zie kaart hieronder.

 

Hieronder aanvullende informatie over het echtpaat Reijneke Hesselink zoals geplaatst door bezoekers op de website Redeenportret.nl

 

Heel veel vragen blijven nog over, onder andere de achtergrond informatie over Robert Eduard Paul Reijneke. Hij is vrijwel onvindbaar in de openbare bronnen.

Hieronder een foto van de ex suikerfabriek KLAMPOK waar de heer Reijneke werkzaam was. De fabriek werd ergens in de jaren 1930+ gesloten wegens de recessie. Het is mij niet bekend wat er met het personeel gebeurde.

 

Ook heel veel vragen blijven over wie nu precies Marietje Mathilde Driessen was. Ik heb op de website pagina DRIESEN / TEN CATE / WETTERS één en ander uit de doeken gedaan over enkele leden van deze genoemde families en ik heb zo'n sterk vermoeden, dat Marietje op één of andere manier hiertoe behoorde.

De heer Abraham Hesselink en zijn fanilie moeten in Garoet op het adres gwoond hebben, zoals hieronder in de advertentie getoond. Zijn broeder Berend neemt de zorg van de verkoop van het huis op zich, een paar maanden na de dood van Abraham. Het huis wordt echter niet verkocht en uiteindelijk plaats zijn weduwe mevr Marietje Mathilde Hesselink een advertentie waarin zij het ten dele wilt verhuren.

 

 

De heer Abraham Hesselink en echtgenote werden te ruste gelegd op het kerkhof te Garoet destijds bekend staand onder de  naam Kerkorf Kotta, doch helaas werd dit kerkhof in de jaren 70/80 van de vorige eeuw geruimd (en volgens het lokale gemeentebestuur) werden de graven verplaatst naar een andere lokatie. Ik heb deze nieuwe lokatie niet kunnen vinden. Het oude kerkhof Kotta werd veranderd in een sportveld voor het publiek om zich aldaar in hun vrije tijd te vermaken.

De INN verhaalt hier helaas niets over.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top