Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De heer J.W. van den Heuvel en zijn gezin.

 

Een vrijwel onbekende heer, althans in die zin, dat er in de algemene berichtgevingen in dagbladen niets over hem en zijn gezin te vinden is. Geen sociaal leven vermeld, geen bizondere vermeldingen. Geen huwelijks vermeldingen, geengeboorte aangiftes, slechts een advertentie van de vendu als het gezin naar Nederland met groot verlof vertrekt. Niets maar dan ook niets.

In kranten en almanakken slechts vermeldingen van zijn beroep en samenhangende promoties en zijn groot verlof naar Nederland met zijn gezin en aansluitend zijn pensionering. In de almanakken ook waar hij gevestigd was zonder naam van echtgenote. Het is alsof alles over hem afgeschermd is/was/werd.

Er is een dossier in het Nationaal Archief aanwezig en als men verder interesse erin heeft om het door te sptten: hier is de link ernaar toe. Gaat uw gang. 

Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 929, folionummer: 551 (Register: L1)

Maar, de collectie Tropenmuseum bevat een aardig aantal foto's van en over de heer J.W. van den Heuvel en zijn gezin. Mooie collectie en daarom heb ik er een paar van gedupliceerd en hier geplaatst, opdat men weet wie zij waren.

 

Wie was hij? Ik weet het niet. Zelfs het Nationaal archief gebruikt enkel zijn initialen. Met wie getrouwd en wanneer en waar? Namen kind(eren), geboren waar wanneer?

Bronnen: Almanakken en kranten Delpher:

 

  • RA1908: Aangesteld per 14 nov 1905 als hulponderwijzer Kweekschool te Amboina. Aannemende dat hij dan circa 25 jaar oud is, zou hij dus geboren kunnen zijn in 1880.
  • RA1908: Aangesteld als 2de Onderwijzer per 3-7-1907 tdl. wnd.
  • RA1909: Aangesteld als 1ste Onderwijzer per 18 sept 1908 te Probolinggo en verblijft hier een aantal jaren.
  • Hij klimt verder op in zijn carriere en wordt Direkteur van de School tot Opleiding van Inlandsche Leraren te Probolinggo per 1910(v) RA1913.
  • Hij brengt het in carriere tot Inspekteur Inl. Onderwijs en verblijft te Malang per 1924 en behoudt deze rang t/m 1928.
  • Maakt in 1924 een vakantie trip met gezin naar Bali (Hieronder een paar foto's ervan)
  • Op 16 aug 1928 met groot verlof naar Nederland met gezin (8 maand wegens 6-jarig dienstverband). Scheept zich met gezin in op ss SLAMAT van Batavia naar Rotterdam. (Met echtgenote en TWEE kinderen volgens krantenbericht)
  • 5-3-1929 wordt groot verlof verlengd met 3 maanden volgens krantenbericht.
  • 21-5-1929 Verzoek ontslag ingediend, verleend en eervol ontslag op 01-7-1929 volgens krantenbericht.
  • Hierna niets mee te vinden over hem en zijn gezin.

 

In de collectie van het Tropenmuseum wordt gesproken over dochter TREES (zie foto 1ste communie). Normaal gesproken doet men in het RK-geloof zijn/haar eerste communie op het 6de á 7de levensjaar. De foto is gedateerd 1924, dus zal TREES circa 1917/1918 geboren moeten zijn. Niets echter te vinden over haar in almanakken en of geboorte advertenties in de kranten. Zelfs niets in de standaard vermeldingen geboorte/verloofd/huwelijk/overlijden. Niets!! Waar zal TREES een afkorting van geweest kunnen zijn: Theresia? Dan het tweede kind... waarom geen foto van het tweede kind in de collectie?

 

ALLE hierna volgende foto's zijn afkomstig van Collectie Tropenmuseum. (Door nazaten geschonken???). Behalve de scan van de vendutie - KB.nl

 

Onder: 1915 Probolinggo in gesprek met leerlingen. Sociaal detail: Hij rookte pijp.

 

Onder: In de tuin huis Probolinggo 1915 met 2 leerlingen.(Beslist geen bediendes - kijk naar het soort uniform)

 

Onder: 1924 Mevr. van den Heuvel aan boord ss Rees naar Bali.

 

Onder: Bali 1924, mevr van den Heuvel terwijl de auto rijklaar wordt gemaakt. Rechts waarschijnlijk de chauffeur.

 

Onder: Voorkant huis Tjelaketweg 31 Malang. de heer van den Heuvel begroet zijn dochtertje Trees circa 2 jaar oud hier??

 

Onder: Achterkant huis Tjelaketweg 31 Malang met mevr. van den Heuvel en huisbediende.

 

Onder: TREES thuis Celaketweg 31 eerste communie te Malang 1924

 

Onder: De lijst van goederen tbv de vendu 26 juni 1928 wegens vertrek groot verlof naar Nederland aug 1928. Het hele huishouden werd opgeruimd, zelfs het fototoestel met statief. Rechtsboven een aantekening in potlood: Voor MIEK. Zou deze Miek wellicht het tweede kind geweest kunnen zijn. (Vlgs passagierslijst 2 kinderen en één ervan is TREES.). Er werden in de vendu ook kinderledikanten (meervoud) aangeboden. maar die kunnen ook voor de gasten bedoeld zijn. Want er werden ook te koop aangeboden één - en tweepersoonsledikanten. Ik vermoed dat er van de raskippen alras sate gemaakt werd? Want als niemand ze kocht en de familie was weg, wie verzorgde ze dan?

 

Top