Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Simon Willem Gerrit Gisius en de Smeroe Hoeve.

 

Simon Willem Gerrit Gisius werd geboren te Harderwijk op 25 aug 1879 en overleed op 12 juni 1970 en van zijn hele leven had hij er onafgebroken 42 jaren in voormalig Nederlands Indië doorgebracht.

In de TongTong van 30-6-1970 pagina 14 schreef Mr. H. Spies vanuit Merano een memoriam over Simon naar aanleiding van zijn verscheiden. En dat bracht me ertoe om hier op mijn website iets over Simon te schrijven te zijner ere en memorie.

 Wat precies Simon allemaal gedaan is te vinden op het internet en in de kanten e.d.

In het kort: 

Hij begon als klerk, werd commies bij de N.I.S.M. , nam subiet ontslag van de één op de andere dag, werkte op de onderneming Gajamprit in 1917 en stortte zich vol overgave op de Onderneming/annex boerderij/annex groenteteelt RANOE PANI (hellingen Semeroe) en van dat hele gebeuren Ranoe Pani kan men inderdaad zeggen: Daar werd wat groots verricht door de heer Gisius. Wat het allemaal precies inhield wat hij deed, kan men ook allemaal vinden op het internet, oude kranten e.d.

Maar het was natuurlijk niet allemaal pais en vree wat er in het leven van de heer Gisius gebeurde.

Zijn priveleven was onderhavig aan laster, justitionele vervolging, echtscheiding(en), vernieling van de teelt, overstromingen, maar hij liet zich niet uit het veld slaan en trachtte na elke tegenslag alles weer op de rails te krijgen.

In het kort in een tijdlijn enkele gebeurtenissen in Simon's leven:

 

 • 1905: Simon is commies 1ste klas bijde NISM en huwde op 2 mei 1905 met Geertruida Wilhelmina van Soelen te Semarang. Zij was al moeder van minimaal 3 kinderen uit haar eerste huwelijk met Heinrich Martin Lüder.(Dochter van van Soelen en moeder JURGINA Augustina Josepha Fredriks.) Geertruida overleed op 17-1-1958 te Deventer oud 83 jaar.
 • 1907: Simon wordt overgeplaatst van Jogja naar Klaten.
 • 1910: Geboren te Klaten op 27-1-1910 JURGENA Elisabeth Albertine Gisius. Zij was onderwijzeres en stopte met haar werk in 1933 omdat ze huwde op 7-4-1933 met Anton Jan Over de Linden. Hij was werkzaam op de SF Kartasoera. Later gescheiden en uit dit huwelijk een dochter. Jurgena woonde in 1933 op de Bothstraat 4 te Soerabaja.(Tegenwoordig Jl. Dr. Wahidin - Tegalsari Darmo buurt nabij Kembang Kuning)
 • 1919: Op 21 mei 1919 scheidden Simon en Geertruida van elkaar. Moeder Geertruida woonde dan in Bandoeng en op 7 jan 1920 huwde te Groningen de 2de Lt Inf Ernest Albrecht Lüder (oud 25 jaar en *14-11-1894 en zoon van Heinrich Martin Lüder en Geertruida Wilhelmina van Soelen. Vader Heinrich was al overleden volgens huwelijksakte.) met Johanna Alberdina Rijkhold. (Zie akte in Openarch)...... RA 1895/296 zegt echter: Gehuwd te Kedoe op 14-2-1894 Geertruida Wilhelmina van Soelen met Just Friedrich Christian Lüder. !!!! Tja. ?? Ik hou het erop dat de RA fout zit, want zowel overlijdensakte en huwelijksadvertentie alsmede de advertentie van de geboortes van de kinderen vermelden de naam Martin.
 • 1920: Op 2-10-1920 huwde te Klaten Simon Willem Gerrit Gisius met Adriana Francisca van der Berg. Zij was onderwijzeres.
 • 1921: Op 27-7-1921 wordt geboren te Klaten Simon Willem Gerrit Gisius.(Jr)
 • 1923: Moeder Adriana wordt overgeplaatst van Ranoe Pani naar Situbondo, daarna naar Keboemen en in 1926 naar Batavia. Is het echtpaar dan uit elkaar? Niets over kunnen vinden. De RA 1926 vermeldt nog dat zij gehuwd was met Simon Gisius. Is Simon Jr mee met de moeder? In de diverse verhalen over de Smeroe Hoeve en Simon verhaalt men dat Simon zijn 5-jarig zoontje meenam op de tochten in de bergen.
 • 1924 en volgende jaren: Simon breidt de hoeve uit, legt paden en wegen en bewegwijzering aan, bouwt een soort hotel en tracht toeristen aan te trekken, biedt ook diverse stukken van zijn land als camping aan, organiseert tochten in de bergen, kortom het geheel draait goed. Was tevens geoloog en plant-dierkundige
 • 1942-1945: Onbekend waar Simon verbleef. De Smeroe Hoeve is vernield en is een ruine geworden.
 • 1948: Simon woont in Nederland en moet rondkomen van een schamel bedrag per maand.
 • 1952-1954: Van hogerhand uit worden plannen gemaakt om de hoeve weer tot leven te roepen. Plannen gaan niet door wegens de politieke toestanden tussen Nederland en Indonesia.

Hieronder enkele foto's:

De Hoeve en logeergelegenheden.

 

Zie het 4de punt van boven jaar 1919: (Naam vader verschil registraties)

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

 

Top