Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Gouverneur van Celebes: Charles Christiaan Tromp en zijn nazaten

 

Zomaar een pagina over deze familie Tromp en geheel toevallig was er in mijn familie eveneens een gouverneur van Celebes geheten de Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen, die gehuwd was met Maria Sara Tromp.

Toevallig, want men was geen familie van elkaar, maar daarom niet minder waard om mijnerzijds een stukje over de gouverneur C.C. Tromp en zijn nazaten te schrijven, want uiteindelijk waren zij eveneens een stukje historie van voormalig Ned. Indië. Alhoewel geen familie? Bij mijn weten kwamen beide families uit Zeeland, dus wie weet. Ik heb het niet verder uitgeplozen.

 

Charles Christiaan Tromp, geboren Batavia 29 juni 1830 uit huwelijk van zijn ouders Jannis Tromp en Maria Christina Keuchenius. Charles overleed te Makassar op 30 dec 1884 in functie als Gouverneur van Celebes.

Charles volgde zijn opleiding tot BB ambtenaar te Delft en klom op tot gouverneur en werd door Nederland "genageld" als "inlands kind" ...let wel: "inlands kind" met kleine letter "i". Zou dat te maken hebben gehad met de arrogante houding van Nederland in die koloniale dagen, omdat Charles een relatie had met een Inlandse vrouw??? En dat nota bene met de rang van gouverneur????

Zie fragment hieronder van Ulbe Bosma's  en Remco Raben's boek A History of Creolisation etc etc. Staat links op de scan.

 

Wat de werkzaamheden van de gouverneur geweest moge zijn, kan men zelf wel vinden en het is ook niet mijn bedoeling om het hier tot in den treure te herhalen.

De gouverneur werd te Makassar begraven en ik heb getracht zijn graf te lokaliseren, helaas. Het is mij namelijk onbekend op welke oude begraafplaats hij te ruste werd gelegd.

In het huidige Makassar zijn er verschillende christelijke begraafplaatsen en ik vermoed - op basis van de beelden van oude graven - dat het één van deze twee plaatsen geweest kan zijn. Zie scans Google Vieuw.

of deze

 

In elk geval luidde (als het graf nog mocht bestaan is het luidt)  het grafopschrift:

 

Op het internet en natuurlijk in de Indische Almanak is heel veel te vinden over deze familie Tromp en daarom hier op deze pagina niet uitgebreid erover door mij op schrift gesteld, maar wel ietsje meer over de nazaten van Charles Christiaan Tromp en wel met de nadruk op zoon Barthus en enkele van de kinderen van Barthus. Hetgeen echter niet automatisch impliceert dat de overige niet genoemde kinderen niet de moeite waard zijn om één en ander vast te leggen.(Geen serverruimte aanwezig, als de pagina's supergroot en lang worden.)

Barthus Jan(us) Tromp, geboren op 27-7-1870 uit de relatie van zijn vader Charles Christiaan en de Inlandse vrouw Melatie.  Vader Charles - als ik de tijdlijn volg - moet geweten hebben, dat zijn levenseinde spoedig zou komen en erkende op 21 nov 1884 Barthus (en de overige kinderen) en huwde op 10 dec 1884 met Melatie, waarmede de erkenning tevens gewettigd werd. (Bron Indische almanak). Volgens het grafopschrift overleed Charles op 29 dec 1884 daar waar de almanakken berichten, dat hij op 30 dec 1884 overleed. Zie ook de genealogische website de Ridder.

 

  • Barthus Jan(us) Tromp huwde op 12 april 1893 met Jeanne Christiana (Christina) Ebeling te Buitenzorg. Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: 
    • Charles Theodoor Tromp, geboren 7 sept 1895 te Buitenzorg en overleden 20 juni 1930 te Batavia. Hij huwde Wilhelmina Hendrika Beetz. (Zij was geboren batavia 1-5-1898).
    • Christiaan Alexander Tromp, geboren 23 sept 1899 te Buitenzorg en overleden 26 juni 1944 op zee aan boord ms Hariki Maru ( = Van Waerwijck) in de straat van Malakka. Hij was gehuwd met Johanna Francisca van Son op 24 dec 1928 te Batavia
    • Overige kinderen.

 

Bron foto's: diverse Geni sites te kust en te keur. 

Hieronder Barthus Jan(us) en echtgenote Jeanne Christiana Ebeling.

 

 

 

 

 

 

Hieronder de kinderen Charles Theodoor en Christiaan Alexander v.l.n.r.  

 

 

 

 Voor hen allen"Moge zij in vrede rusten.

 

Top