Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgpagina over de familie Maasdam en de 3 vrienden: Hendrik Pieter Maasdam en 2 broers van Deelen die omkwamen in de Tangkoeban Perahu Kawah Ratoe nabij Bandung.

Familie Maasdam deel 3.

 

Ik heb deze pagina als aanvulling op deel 1 en deel 2 geschreven omdat ik aanvullende gegevens en foto's heb gekregen van een familielid van de familie Maasdam. Zie hiervoor ook de pagina Fam. Maasdam deel 1.

Naar aanleiding van hun bezoek aan mijn website m.b.t. mijn pagina deel 1, namen zij contact met mij op en vereerden mij met een bezoek thuis om nadere informatie te verstrekken. Er zijn echter nog genoeg vraagtekens overgebleven waar wij ( de familie en ik) nog geen juiste antwoorden op hebben kunnen vinden. Deze zal ik t.z.t. plaatsen indien alsnog de antwoorden boven water komen, teneinde de familie Maasdam uit Bandung destijds,  het juiste en volle respect te betonen. 

In de delen 1 en 2 stonden nog enkele vraagtekens open en zal ik trachten hieronder er iets meer over te schrijven, hetgeen niet automatisch impliceert dat de vraagtekens zijn beantwoord.

Een oplettende bezoeker aan deze webpagina's Fam. Maasdam deel 1 en Fam. Maasdam deel 2 zal zich hoogstwaarschijnlijk afgevraagd hebben, waarom er niet over mevr. Maasdam geschreven werd in de eerste twee delen. Hierbij dan de uitleg.

Hiertoe ga ik terug naar de stamkaart ambtenaren zoals ik in deel 1 aan refereer en hieronder nader onder de loep neem.

Het bovendeel van de stamkaart en wat mij opvalt is het feit, dat de mutaties van de echtgenote van de heer Maasdam in een ander handschrift zijn geschreven in vergelijking met het handschrift van de ambtenaar die kaart geopend/gemaakt heeft. Het handschrift van de mutaies "Gehuwd met" en in de kolom aantekeningen bij het jaartal 1917, zijn dus later aangebracht. Dat zou kunnen impliceren, dat tijdens het opmaken van de kaart er niet bekend was dat de heer Maasdam gehuwd was??

In eerste instantie ben ik derhalve er ook van uitgegaan dat mevr. Moersinah in het jaar 1917 overleden was. De verslagen in de kranten over de begrafenis van Hendrik Pieter en zijn twee vrienden deden mij dit beeld versterken, omdat grotendeels slechts over de heer Maasdam zelve werd gesproken.

Na het bezoek van de fam. Maasdam ten mijne huize, verkreeg ik echter de overlijdens akte van de echtgenote van de heer Maasdam waarin vermeld, dat mevr. Moersinah Maasdam overleden was te Jogja op 14 mei 1945 (Akte Overlijdens register Jogja Nederlandse burgers (!!!) nummer 49/E/1945.) De akte zegt: "Nederlandse Burgers" hetgeen volgens mij zou kunnen impliceren, dat mevr. Moersinah Maasdam genaturaliseerd was door haar huwelijk met de heer Maasdam. De huwelijks akte echter is mij onbekend. Maar het zou ook geweest kunnen zijn dat de Japanse registratie niet correct was en dat mevr. Moersinah in een interneringskamp heeft gezeten omdat zij abusievelijk (??) door de Japanners als dusdanig werd waargemerkt? Wegens haar huwelijk met de heer Maasdam?? Dat gebeurde vaker in die tijden.  Mij zijn gevallen bekend waarbij de Japanners hun "bondgenoten" - inwoners met de Duitse nationaliteit in Indië - oppakten en in kampen deponeerden. Zover reikte soms de kennis van de Arigato jochies nu ook weer niet om iets meer te weten dan de lengte van hun vulpen en samurai zwaarden. Per slot van rekening werden ook te Japan, de soldaatjes uit de Japanse kampung geplukt, geweer in de klauwtjes gedrukt en ga maar knokken in naam van keizer Datsun Toyota Mazda de zoveelste. En al helemaal niet als de arigato jochies afkomstig waren van Korea, want volgens oral history schenen die Koreaantjes Moriaantjes helemaal hun boekje te buiten gegaan zijn....

 

Het overlijden van hun tot dan enige zoon Hendrik Pieter in 1924 doet het echtpaar veel verdriet en zij besluiten dan om een zoon te adopteren aan wie zij hun ouderlijke liefde kunnen verstrekken en zij vinden deze pleegzoon geboren in 1926 te Bandung en gedoopt als JAN HENDRIK. (Het onderzoek door de familie naar de biologische ouders van Jan Hendrik loopt nog steeds.)

Na zijn pensioen in 1928 (wanneer precies is mij onbekend, maar in elk geval ergens in 1934 moet het gebeurd zijn) vertrekt het gezin Pieter Hendrik Maasdam naar Jogja om zich te vestigen.

 

Omtrent zijn verblijfplaats hieronder 2 gegevens: 

 

  1. In de RA1934 /pagina 617 (betrekking hebbend op het jaar 1933) wordt de heer Maasdam genoteerd als gepens. Ambt. Alg. Pakhuizen woonachtig te BANDOENG. (Zo ook voorheen in de jaren 1929 tot en met 1933 - zie almanakken)
  2. Volgens de Staatscourant (waarvan hieronder een scan uit de KB.nl gedateerd maart 1835) verzoekt hij om hun pleegzoon Jan Hendrik de geslachtsnaam te geven van Maasdam. De toepasselijk verklaring wordt in 1936 gehonoreerd door de GG.(Staatscourant en ook website Dennis de Calonne Naturalisaties e.d.). Let wel: het feit, dat de naamsveraandering aangevraagd wordt in 1935 impliceert beslisit NIET, dat de kleine Jan Hendrik pas in 1935 bij het gezin van Pieter Hendrik was gekomen. Zie boven.

Hoe het leven verliep van de familie Maasdam sinds hun verhuizing naar Jogja en de aansluitende tijden van de oorlog en de roerige Bersiap en het leven erna, is in onderzoek. In ieder geval overleden de heer Maasdam en zijn echtgenote mevr. Moersinah nog voor het einde van de oorlog, respectievelijk jan 1945 en mei 1945. Hun zoon Jan Hendrik is in 1945 inmiddels al 19 jaar geworden.

 

Hieronder een tweetal foto's van de kleine Jan Hendrik met zijn moeder en op de groepsfoto met andere familieleden/kennissen/buren is Jan Hendrik 7 jaar oud.

De groepsfoto: Ik twijfel wie de persoon uiterst rechts en de dame naast hem zijn.

Hieronder Mevr. Moersinah met Jan Hendrik.

 

Jan Hendrik vertrok naar Nederland en sticht er zijn gezin en in 1986 maakten Jan Hendrik en zijn echtgenote een reis naar Bandung en bezochten het eremonument van zijn jong gestorven broer Hendrik Pieter.

Het monument vertoonde toen al het disrespect en verval van het monument. Helemaal volgeklierd door een stel mallotige en idiote onverlaten.  

Hieronder een foto van het gezin Jan Hendrik Maasdam bij het monument in 1986.

 

Aan de hand van deze hierboven getoonde foto en andere oude foto's van het monument, heb ik getracht te achterhalen wat er heden ten dage nog van over is. Niets dus. Ik heb ook 100den foto's bekeken die heden ten dage door bezoekers van de Kawah Ratu gemaakt en geplaatst zijn op het net. Doch geen van allen memoreert aan het monument of dat er ooit een monumrnt heeft gestaan.

Ik heb één foto gevonden welke mogelijk de restanten van het monument tonen. Let wel: ik zeg NIET dat het DE resten zijn. Op de foto stonden twee bezoekers voluit te poseren en ik heb deze personen weggepoetst.

 

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

Top