Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De familie KOPERBERG, waarvan enkele leden ervan bindingen hadden met voormalig Nederlands Indië.

Ter ere en respect aan genoemde familie.

In de Moesson Online vond ik een foto van de 2klas Christelijke Mulo te Soekaboemi in 1936 en op deze foto was

afgebeeld Rebecca Koperberg.

Ruben Koperberg en Eva Gazan huwden Amsterdam 25-3-1920; Ruben was 24 en Eva idem.

Uit dit huwelijk werden geboren:

  1. 14 april 1921 te Batavia dochter REBECCA ADELE, venoemd naar de moeders van haar beide ouders.
  2. 26 aug 1924 te Bandoeng SAMUEL. Hij emigreeerde later naar de USA.
  3. 29 nov 1929 te Bandoeng IZAAK PHILIPPUS LEVIE. (Roepnaam FLIP) Hij huwde Aleida Maria Bliemer.

Rebecca werd 1921 geboren en de foto is gedateerd 1936. Zij zal hier derhalve een jaar of 15 oud zijn.

Het bizondere van deze Christelijke Mulo school was het feit, dat deze opleiding pas in 1927 gelijk werd gesteld aan

die van de Openbare Mulo en de einddiploma's derhalve evenveel van waarde waren, als men in 's lands dienst wilde treden.

(Krantenbericht Indische Krant 22 aspril 1927)

 

In de Moesson Online is tevens te vinden een foto van de 7de klasse Kon.Emma LS Tjikoleweg Soekaboemi met bijschrift,

dat één der jongensleerlingen FLIP KOPERBERG (broertje van Rebecca) moet zijn. Helaas staat er niet bij wie het dan precies is.

Wellicht is de foto van belang voor een eventuele nazaat?

 

 

 

Grootouders, ouders, ooms/tantes van REBECCA ADELE KOPERBERG. (Item 6 = haar ouders in groene kleur)

Bron: https://www.dutchjewry.org/genealogy/kooperberg/61.htm

 

Levie Samuel Kooperberg, birth 4 Oct 1860 Àmsterdam, died 6 Dec 1925 Amsterdam, occupation:

Diamantsnijder en versteller, son of Samuel Hendrik Kooperberg and Judith de Vries to:
Rebecca Sanders, birth 3 Oct 1858 Leiden, died 21 May 1943 Sobibor

1) Samuel Koperberg, birth 16 Sep 1884 Amsterdam, died 21 Dec 1957 Amsterdam,

buried Diemen, occupation: Leraar middelbare school
Middelbare school in political Science (waarschijnlijk staatsinrichting). Vertrok in 1914
naar Nederlands Oost Indie. Werkte bij de regering. Was een overtuigd
socialist en sympathiseerde met de Indonesche beweging. Na de
onafhankelijkheid van Indonesie bleef hij daar voor het Ministerie
van opvoeding.

2) Hijman Koperberg, birth 30 Aug 1886 Amsterdam, died 9 Jul 1965 Zutphen,

occupation: Kleermaker to:
Clara Evalina Gazan, birth 9 Dec 1891 Middelharnis, daughter of Izaak Philippus Gazan and Adele van Dam

3) Hartog Koperberg, birth 4 Nov 1888 Amsterdam, died 16 Mar 1943 Vught to:
Betje Hilversum, birth 20 Sep 1885 Amersfoort, died 23 Jul 1943 Sobibor

4) Maurits Koperberg, birth 17 Dec 1890 Amsterdam, died 13 Nov 1942 Auschwitz, occupation:

Textielhandelaar
overleden in Auschwitz via Amersfoort en Mauthausen
 to:
Dientje Sinclair van de Laar, birth 31 Jul 1900 's Gravenhage

5) Judith Koperberg, birth 15 Apr 1893 Amsterdam, died 21 May 1943 Sobibor to:
Benedictus Philip de Beer, birth 1886 Den Helder, occupation: Hospital Attendant,

son of Philip de Beer and Ester Hesscher
Minstens van 1925 tot 1931 woonde hij en zijn vrouw in Soerabaja (Indonesie)

6) Ruben Koperberg, birth 25 May 1895 Amsterdam, died 27 May 1997 Baarn, occupation: Thee-planter
Self made man, die zelfs de lagere school niet had beeindigd. Vertrok in 1916
naar Nederlands Oost Indie. Was tot 1932 theeplanter. Daarna werd hij
secretaris van de bekende ornitholoog Bartels. Keerde in 1933 naar Holland
terug. Onderzocht mogelijkheid om in Palestina planter te zijn. Keerde ten
slotte in 1934 terug naar Indie en werd daar fabrikant van insecticides en
pharmaceutische producten Eska Pharm.bedrijven. Hij stichtte ook een borstel-
fabriek. Overleefde de oorlog in Indonesie en keerde in 1953 naar Holland terug. to:
Eva Gazan, birth 11 Jun 1895 Middelharnis, died 3 Mar 1990 Baarn

7) Belia Koperberg, birth 1897 Amsterdam, died 20 Apr 1932 Amsterdam, occupation:

Ready-made-dressmaker

8) Philip Koperberg, birth 9 Jan 1900 Amsterdam, died 23 Oct 1955, occupation: Slager/diamantsnijder
Had in 1950 een lakenwinkel in Amsterdam
 to:
Margot Klestadt, birth 1916, died 6 Feb 1960 Amsterdam, buried Duesseldorf Juedisches Friedhof

Een link naar RedEenPortret met de foto van Philip Koperberg:

 http://redeenportret.nl/portret/022b4ba4-60b7-11e2-93f2-003048976c14

 

 

Diverse familie leden werden slachtoffer van de smerige nazi praktijken. U kunt op bovenstaande scan klikken op de namen om

meer gedetailleerde informatie te lezen.

Hieronder de overl. advertentie van de heer Levie Samuel Koperberg, de grootvader van Rebecca met vermelding van

de familie die op dat tijdstip woonachtig waren in voormalig Ned. Indië.

Ruben, Rebecca's vader, heeft in het kamp BAROS te Tjimahi vastgezeten. (Volgens eigen verklaring MOESSON 15/6/1978

pagina 11). Hij zat daar gevangen onder andere met Dr. Baudisch en...............mijn oom Henri Constant Boers.

 

Van Rebecca heb ik helaas slechts informatie t/m 1939 als zij zich in laat schrijven in De Bilt. (wiewaswie.nl).

Daarna ontbreekt elk spoor,

althans volgens de mij ter beschikking staande bronnen.

Ook de Jewry biedt  en evenzo Joodsmonument - althans openbaar - geen informatie.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede vinden naast de Oppermachtige.

Top