Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Johanna Christina Maurenbrecher en enkele andere leden van de familie Maurenbrecher.

 

In de Moesson van 1 juli 2005 kwam ik de foto's tegen van de heer Willem Jan Rudolph Lanzing en zijn echtgenote Stientje Maurenbrecher geplaatst destijds door hun kleinzoon in de genoemde Moesson. Prachtige foto's en ik had eerder al iets geschreven over een nazaat van de familie Maurenbrecher.

 

Ik verwijs gaarne naar de pagina over Eugene Jean Joseph van Alphen de Veer die gehuwd was met de onderwijzeres Mathilda Maurenbrecher, wier vader heette Romeo Alexis Maurenbrecher.

Welnu, de heer Romeo Alexis Maurenbrecher (1854-1934) had een broeder geheten: Lucia Louis Angele Maurenbrecher en was gehuwd met juff. Elizabeth Suzanna Fokker. Zie verder ook het uittreksel van de Ind. Navorser 1997INN10 hieronder. Let wel: In deze bron wordt de naam LANSING gebruikt i.p.v. LANZING -Zie 2.)

Het echtpaar Maurenbrecher Fokker kreeg 6 kinderen en één der kinderen (nummer 2 hierboven) was juff. Johanna Chrsitina Maurenbrecher die met de heer Willem Jan Rudolph Lanzing huwde. (Zie eerste foto boven).

Mevr. Mathilde van Alphen de Veer- Maurenbrecher en mevr. Johanna Christina Lanzing-Maurenbrecher waren dus elkaars volle nichten.

Een broer van Johanna Christina Maurenbrecher was Louis (nummer 4 hierboven) en dus ook volle neef van Mathilde van Alphen de Veer-Maurenbrecher.

En deze Louis Maurenbrecher (*Pontianak 30-8-1878 +1-12-1948 Naarden)  huwde met Wilhelmina Maria Lanzing te Haarlem op 2-4-1903. Uit dit huwelijk kinderen en één der kinderen heette:

Lucia Louis Angele Maurenbrecher (Vernoemd naar zijn opa en*Tjimahi 17-3-1904 en + Bondowoso 1-7-1975) en hij huwde te Den Haag op 1-4-1930 met juff. Joyce Lucy Brain * Surabaya 12-5-1908. Uit dit huwelijk 2 dochters Femke Joyce en Louise.(Ind.Navorser 1997INN10 vermeld een fout in de geboortedatum van Louise. Volgens deze bron zijn er 12 jaren verschil tussen de twee meisjes. Dit moet echter slechts 3,5 jaar zijn.) Hun vader werd o.a. een amateur cineast en diverse van zijn films zijn te vinden via de volgende link: https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Louis_Maurenbrecher

Op deze website  wiki.beeld en geluid staat ook de levensloop beschreven van de heer Lucia Louis Angele met de opmerking dat de naam een ietwat verkeerd  is geschreven in vergelijking met bron 1997INN10.

 

Hieronder het grafopschrift van "opa" Lucia Louis Angele Maurenbrecher (= oom van Mathilde van Alpen de Veer-Maurenbrecher) op de begraafplaats te Bandoeng.

 

Hieronder een scan van genionline betreffende "oma Fokker" zoals de jonge Lucia haar noemde tijdens bezoeken in Den Haag voor de oorlog. (Vrouw van Lucia senior dus).

 

Op deze website https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Louis_Maurenbrecher zijn ook filmpjes te vinden gemaakt door de jonge Lucia Louis Angele Maurenbrecher. Op één van die filmpjes is "Oma Fokker" te zien, gemaakt tijdens een bezoek aan Nederland. Prachtige beelden van "toen fan froeher" op zijn Indisch.

 

Dank aan alle bronnen die zulk prachtig beeldmateriaal openbaar hebben gemaakt.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten

 

 

Top