Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een ode en respect aan enkele leden van de familie SCHENKENBERG VAN MIEROP.

 

Heb een vriend geheten John Mierop  en struinend op het net kwam ik de naam tegen van Piet van Mierop (hierover later ietsje meer) en belde John op met de vraag hoe het precies zat met de namen VAN MIEROP (met of zonder toevoegingen) en MIEROP.

Enfin, het is me nu duidelijk: Zowat alle MIEROP'S in voormalig Ned. Indie waren familie en hadden niets te maken met de VAN MIEROP'S (eventueel met toevoegingen)... Duidelijk dus en gelet op de hoedanigheid van mijn hersenpan en geheugen hoop ik dat ik het eindelijk zal onthouden.

Waarop ik besloot me te werpen op Piet van Mierop (figuurlijk dan) en bleek later dat Piet zich weliswaar zo noemde maar in werkelijkheid PIERRE CONSTANT SCHENKENBERG VAN MIEROP heette en hij werd een bekende laatbloeier in de grafische en schilderskunst.

Waarom een ode aan enkele leden van deze familie?

Gewoon omdat zij het verdienen. Piet vanwege zijn schilderskunsten en enkele andere leden vanwege het aangedane leed door die verrekte klote oorlog en de Japanse bezetting.

 

Terug in de tijd.

Lodewijk Hendrik Schenkenberg van Mierop - zoon van notaris L.H. - werd geboren te Rotterdam op 21 dec 1871, vertrok op een mooie dag naar voormalig Nederlands Indie en werd tuin-employee in de suiker industrie, kwam op een nog mooiere dag een juffr. Maria Constance Legrand tegen waar hij mee huwde te Jogja op 24 mei 1899.

Bron: :https://www.genealogieonline.nl/en/genealogie-schenkenberg-van-mierop/I1061734713.php 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

  1. Lodewijk Hendrik (Jr) *2-4-1900 te Jogja (RA). Overleden 9-7-1960 Den Haag. Hij huwde 1) Maria Klasina Jonkheid - echtscheiding volgde en huwde 2) Johanna Louise Thies. Uit dit huwelijk tenminste 1 zoon.
  2. Pierre Constant *30-1-1903 te Japara Semarang (Andere bronnen noemen Majong, maar dat is een gehucht en registratie vindt officieel plaats in de grote stad) (RA). Hij huwde Eleonora Leontina Crama.
  3. Marie Constance *13-7-1907  te Japara Semarang (RA). Overleden 21 nov 1991 Den Haag. Zij huwde de heer Cornelis Buskop. Was lerares reeds op haar 20ste jaar. Vernoemd naar moeder.
  4. Johanna Elisabeth * 14-5-1912 Soerabaja en overleden 8 mei 1944 kamp Karangpanas Semarang. Ongehuwd. Vernoemd naar grootmoeder.

 

Enkele bizonderheden en details:

Ad) Vader Lodewijk Hendrik (Sr) was employee op diverse suikerfabrieken o.a. te Jogja, Majong Ambarawa, Modjokerto, Madioen en wellicht nog meer. De oorlog brak uit en hij werd geinterneerd in kamp Semarang Karang panas en overleed op 15 mei 1944 aan de gevolgen van internering. Zie OGS. Zie ook Burgerkampen.nl alwaar de heer L.H. betiteld wordt met Mw. (??). Een achterkleinzoon is Marcus en die is te zien op http://ethnicelebs.com/marcus-schenkenberg/comment-page-2 en Marcus' ouders zijn hier te zien: https://www.instagram.com/p/5Xo1S_FNzx/?taken-by=marcusschenkenberg 

Ad 1) Zoon Lodewijk Hendrik (Jr). Hij werd eveneens opgepakt en geinterneerd, maar overleefde gelukkig de internering. Het gezin is uit elkaar gevallen en in jan 1946 plaatst hij een advertentie met oproep waar zijn echtgenote en hun 4-jarig zoontje verblijven. Hun laatst bekende adres was de Merapistraat 4 te Soerabaja.(Op de kaart staat het verkeerd genoteerd als zijnde Merapa straat.) Deze straat ligt in district Sawahan.

Ad 3: Maria Constance. Zij werd onderwijzeres en op haar 20ste reeds. Haar studkaart is te vinden in www.openarch.nl

Ad 4: Johanna Elisabeth. Zij haalde het ene na het andere diploma binnen. 1931 Geslaagd AMS Malang, 1931 Machineschrijven, Voorbereidend Boekhouden 1932, 1934 Handelskennis. Zij vertrok naar Nederland  per ms. Poelau Laut in april 1939 en keerde naar Indië terug per dezelfde boot in okt.1939. De oorlog was haar ook niet genadig en haar erekruis is naast dat van haar vader te vinden. (Zie OGS). Zij overleed 8 mei 1944 in Karang panas kamp. Triest dat ook aan zo'n jong leven een zo vroeg einde kwam door die rottige Japanse bezetters.

Ad 2: Last but not least: Pierre Constant. Zijn staat van dienst en delen uit zijn leven zijn alom terug te vinden op het net in diverse sites. Ook in de Moesson 1-5-2000. Hij begon als MTS'r bij de Staats Spoorwegen op de leeftijd van 21 jaar, doorliep zijn carriere en werd een goed kunstschilder. Mij is onbekend welke gevolgen de Japanse bezetting heeft gehad voor Pierre en zus Maria.

Tot slot een portret - geschilderd door Pierre - van zijn echtgenote mevr. Eleonora (Roepnaam Noor) Leontine Crama.

Haar vader was de heer Gerardus Crama, wachtmeester Cavalerie KNIL.

 

Moge allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten. 

 

Top