Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

GRABAG MAGELANG deel 1.

zie ook het vervolg en aanvullend deel 2.

Dit onderstaande artikel is geschreven op 23 jan 2020 en HERSCHREVEN/AANGEVULD op 27/29 jan 2020.

 

Neen, geen graven en toelichtingen (meervoud) maar nu slechts iets algemeens over GRABAG en iets over een graf aldaar en een moordpartij in 1903 en wat details erover en nog wat andere wetenswaardigheden.

Laat ik maar beginnen met het district GRABAG  Magelang zelve. Destijds in de jaren van de vorige eeuw veel bouwland met desa's maar toch nog niet genoeg  bouwland, want een het meer van BONOROWO dat dichtgegooid werd door de Ned. Indische regering 1937, zodat de boeren (en natuurlijk de regering zelve) er profijt van konden hebben. Er kwam toen 200 bouws land vrij ten behoeve van sawahgronden.(Grabag Kutoarjo !!!)

Immers: hoe meer oogst hoe meer belasting en hoe meer de regering zich in de handen kon wrijven toch. Kassa: belastingen. Zo werkt het nu eenmaal.

Hieronder een opvallend paars huis ergens in die contreien.

Feiten/facts: (Gebasserd op diverse krantenberichten Delpher.nl

Op 22 april 1856 huwden PIETER STEENBAKKER te Semarang en LENA BERBONI STEVENS met elkaar en hieruit onder andere hun zoon:


NICOLAAS ANTHONIE STEENBAKKER geboren 1-9-1859 te Semarang, die op 11-9-1880 huwde met MARIA ELISABETH DAVIDS en zij gingen uit elkaar op 17-7-1902. Maria was weduwe van JAN HENNINGER. Nicolaas overleed te Magelang op 10-7-1921.
Nicolaas Anthonie was kleinlandbouwer en verkreeg het erfpacht van 16 bouws om er suikerriet bibit te cultiveren en te verkopen per 1892.

Terugkomend op Lena Berboni Stevens. Volgens krantenberichten was zij goed voor de lokale bevolking (men klopte nooit tevergeefs aan haar deur voor hulp van welke aard dan ook) en na de dood van haar man Pieter op 20-8-1872 verbleef zij alleen in haar huisje in de desa Grabag. Het werd haar fataal, want op 4 januari 1903 werd zij het slachtoffer van een rampokpartij en werd zij in de tuin gewurgd gevonden. Zij werd - conform de almanakken oud 73 jaar, maar de kranten spreken over een leeftijd van 69 en 70 jaar. (Alhoewel: kranten schrijven wel vaker nonsens.)

In de loop der jaren diverse moordpartijen op lokale bewoners door lokale bewoners.

In de loop der jaren diverse rampokpartijen (1932-1949).

Een vuurwerk fabriek die in de fik vloog en diverse arbeiders het leven lieten.

Éen der desa's in het district die in de fik vloog en uitbrandde en gewonden vielen.

Een hooggeplaatst Indonesisch bestuurder die er met de kas van door ging.

Kortom, er gebeurde wel altijd en het één of ander of valt er iets bizonders te melden, zoals bijvoorbeeld het onderstaande.

 

Het hieronder geschrevene is gedateerd 23 jan 2020. Echter op 28/29 jan 2020 heb ik meer gvonden, waardoor mijn artikel hieronder verandert. De nieuwe gegevens en daarmede de nieuwe inhoud heb ik op een tweede pagina geschreven en verwijs daarbij naar deze bestaande pagina.

 

Recentelijk kreeg ik van de heer Prinz Warren de Jisrecht ( een FB kennis) de volgende foto's toegestuurd en werd mijn hulp ingeroepen, om er achter te komen, wie de personen waren die in dit hieronderstaande graf te ruste liggen. Ik heb de foto's voorzien van het copyright van de heer Prinz Warren de Jisrecht.

Om volledig te zijn: de heer Prinz Warren de Jisrecht kan men vinden onder de volgende benamingen:

1) Zijn juiste naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand is WARIN DARSONO. Zijn grootvader was KNIL militair en had de familienaam WARIN (met nog een toevoeging volgens de heer Warin Darsono)

2) FB naam is Prinz Warren de Jisrecht.

3) Zijn instagram namen zijn: @tukang_kebonn  en  @ salatigaheritage.

 

Ee andere kennis van Facebook - de heer Agha Yurista P en tevens ook kennis van de heer Warin Darsono trok in de derde week van januari 2020 er ook op uit om het graf te fotograferen en tevens iets meer van de omgeving. Helaas trof ook hij geen lokale bevolking aan, die wat meer zouden kunnen vertellen over dit graf.

De heer Aga Yurista P. heeft mij vaker voorzien van foto's welke door hem belangeloos ter beschikking werden gesteld en met name het voormalig huis van mijn Armeense oudoom Paulus Minas Johannes. Mijn dank is groot !!!

 

Het graf ziet er vrij goed verzorgd uit, is voorzien van een omheining, die toch ook in zeer goede staat verkeert. Wie zijn deze personen? Ik heb totaal niets erover kunnen vinden. Waren zij gesneuvelde soldaten? Heeft het NI leger dit graf verzorgd? Is er nog bestaande familie die aldaar woont en werkt en die dit graf onderhouden? Geen geboorte- noch overlijdens datum. Ik heb slechts een Johannes Petrus Daum kunnen vinden, maar die leefde in Friesland. Diverse mogelijkheden onderzocht: Johannes Pieter, Joseph Petrus, Johannes Paulus, Jan Pieter, niets van dat alles. Waren zij familie van elkaar, Daum en Toorop? 

Niets herkenbaars. Ik heb de heer Prinz Warren de Jisrecht  alsmede de heer Aga Yurista P. helaas moeten teleurstellen. 

Moge beide begravenen - wie zij ook waren - in eeuwige vrede rusten


 

EINDE VAN DIT ARTIKEL WELK IK OP 23 JAN 2020 HEB GESCHREVEN.

Ik heb op 28/29 jan 2020 nieuwe gegevens gevonden inzake dit graf en verwijs daarbij naar de pagina GRABAG KERKHOF DEEL 2.

 

Top