Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Engels kerkhof te Benkoelen (Indonesisch BENGKULU) Sumatra. Deel 1.

Wordt vervolgd met deel 2.

 

Waarom men dit kerkhof Makam Inggris (Engels Kerkhof) noemt is mij een raadsel, want er liggen behalve Engelsen ook o.a. Nederlanders begraven.

Wat mij betreft had men het gewoon het Europees kerkhof genoemd.  Volgens BRP6 zouden in totaal hier 89 graven moeten liggen.

Enfin, maakt niets uit. Het kerkhof valt onder Monumentenzorg van Indonesia en aan de hand van foto's kan men zien, dat er inderdaad her en der wat opgeknapt wordt door middel van een regelmatige lik verf over de graven te catten (spreek uit tjatten, cat = verf op zijn Indonesisch) en misschien ook wel een vulling her en her?)

 

Een straatscene: 

En daar vroeger in koloniale tijden in dat Sumatra waar Engelsen, Nederlanders, Fransen, Amerikanen, Italianen, Armeniers, Duitsers op een kluitje bij elkaar woonden, stelde elk één van welk land dan ook zich netjes voor: "I spiek Inglisjs very well but not so schnell anders verstehe ich es nicht well. Wie geht's with you? I am Lord CannotMore and dies ist my wife Frau Lady WillWell."....

En weer een ander Lord of Sir kreeg bezoek van zijn Duitse buurman en buurvrouw en buurkinderen die meteen met hun klauwtjes ergens in graaiden en de Engelse Lord des Huizes in toorn ontstak en schreeuwde: "What do you frommel in my cookies trommel?"  .. Waarop de Duitse buurman zich verontschuldigde en zei: "Sorry ol'chap....Das hab' ich nicht gewusst." (En deze laatste kreet zou vele jaren later herhaald worden, toen men zich moest verantwoorden voor de wandaden van het regiem met dat hakenkruis.)

En op de achtergrond mompelde de tuinman Pak Petjel vlakbij het terras achter de kembang sepatoe haag (hibiscus / chinese roos): "Wat een zooitje ongeregeld" in het Nederlands, want dat had ie weer van een vriendje geleerd die op de HIS (Hollands Inlandse School) op school had gezeten, maar die had het niet afgemaakt, omdat er geen cent te makke was thuis.

En de Nederlandse buurman aan de overkant, die nieuwsgierig het bezoek aan de Engelse buurman in de gaten hield,  riep meteen: Hé kebon, dat heb ik echt wel gehoord. Pas op jij." waarop de kebon schielijk wegdook en braaf riep: "Saja toean." En de Indische echtgenote, tante Lottie in de wandelgangen genoemd, beaamde haar man met de woorden: "Te errug die fen seg, zooo brutaal hij ja. Tjoba Hannes, geef die kebon een lel met je wandelstok."

En op de straat reden een paar kindertjes op hun fietsjes voorbij, al joelend en krijsend en er zat een Frans jongetje bij, geheten Guillaume du Sambalé,  die net lekkere sate ayam had gekregen van zijn Franse pa en Inlandse ma en het jochie zong al vrolijk fietsend het bekende liedje "Le cock est mort, le cock est mort, patatie patata" en botste in zijn enthousiasme bijna op een verkeerd geparkeerde gerobak van één of andere zwerffiguur die hem asociaal had geparkeerd.

Aan het eind van de straat had je nog de toko "Ikverkoopdeduvelenzijnmallemoer" gerund door een weggevluchte Armenopersianer, die altijd zijn bakkes dicht hield, omdat niemand hem verstond en zich hoofdzakelijk bezig hield met het tellen van de voorraden en de inhoud van de kassa. Af en toe kwam er een Italiaaanse bezoeker langs, die wat had besteld uit zijn land van oorsprong en dat was een krat vol met blikken tomaten puree en die wilde wel eens wat langer blijven in de hoop dat hem iets werd toegestopt, namelijk "lavash" (= Armeens soort brood) en hij graag een hapje wilde proeven, omdat hij vond dat het op pizza leek... maar de Armenier dacht: Sie suchen es maar aus. Je kan het kopen, maar niks krijgen.

Jaja, zo ging dat toen in die kringen van dat gemengde volkje daar in dat oude Benkoelen (EN OOK OP JAVA o.a.)..... en uiteraard is menig Indo het niet mee eens met mijn bovenstaand gebrabbel, maar dat komt omdat ie gewoon vastgeroest zit in zijn eigen wereldje en de oogjes dicht houdt voor alles wat er buiten zijn eigen gesloten wereldje plaats vond/vindt en bovendien geen gevoel voor humor of zelfspot heeft.

Mijn excuses "Excusez moi" op voorhand aan lezers die zich aangesproken voelen wegens hun landsaard: het is niet persoonlijk bedoeld.

 

 

De lokatie hieronder:

 

Foto's van enkele bizonderheden, waar ik geen touw aan vast kan knopen, omdat er bitter weinig te vinden is in de mij beschikbare bronnen. Maar wellicht hebben nazaten iets aan mijn postings; who knows op zijn Engels om in de Engelse stijl te blijven.

 

 

Daar gaat ie, het graf van LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS.

Graf? Het is een praalgraf en niet zo'n kleintje ook. Moet dus een zeer bizonder persoon geweest zijn of althans afkomstig uit een bemiddelde familie.

Anno 2016, beetje verveloos en verweerd. Let op: Het is NIET alleen het linkergedeelte, men heeft dus een soort poortje rechts gemaakt met een muurtje er omheen, welk wel als omheining dient voor het kleinere graf en het geheel staat op één fundament.

 

Anno 2020. Men heeft het tussen 2016 en 2020 van een leuk okerkleurtje voorzien.

 

 

Een uitsnede van de naamplaat hieronder. In 2018 opgeknapt met glanzend shiny gouden kleurtje. Ik moet zeggen dat de verver zijn best heeft gedaan met zijn penseeltje. Lourens overleed op bijna 20-jarige leeftijd.

Wie was Lourens? Ik zou het niet weten. De almanakken tonen honderden personen met de naam Jacobs.

RA1873 en RA1874 tonen zijn volledige naam als bewoner Benkoelen. 

 

Dan komt Openarch/Wiewaswie met een ambtenarenkaart van
LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS, die in 1920 in de Lampongsche districten werkzaam was en naar Makasser verkast en aldaar in 1923 huwde met Charlotte Jacobs en m.i.v. 2 maart 1925 met pensioen gaat. Hij is dus BESLIST niet dezelfde als de begravene. (50 jaar na het overlijden in 1875)

Wie was Charlotte Jacobs? In elk geval was zij NIET de zuster van Alleta Jacobs, want die overleed in 1916 nadat zijn in 1914 uit Indië terugkeerde naar Nederland.

De RA meldt een erkenning op 16-5-1891 Benkoelen van Charlotte Jacobs.

De RA meldt een geboorte te Mr Cornelis 26-11-1891 van Charlotte Jacobs.

De RA meldt een overlijden te Bandoeng 27-10-1892 van Charlotte Jacobs.

De RA meld een huwelijk te Batavia 12-9-1917 van Charlotte Jacobs met Simon Kok.

 

De RA meldt een geboorte van Lourens Cornelis Alexander Jacobs te Benkoelen op 25-10-1875. Zou hij een zoon zijn van de Lourens Cornelis Alexander Jacobs die overleed op 26-9-1875 te Benkoelen?

Kortom: Vragen te over en antwoorden te weinig. Want op het kerkhof liggen nog meerdere personen met de familienaam JACOBS te rusten. 

Moge zij in vrede rusten.

Top