Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 1 van:

Het "vrijwel nieuwe" kerkhof te Jogja, geheten TPU UTARALAYA  en met "vrijwel nieuw" bedoel ik dus "niet zo oud" als bijvoorbeeld Peneleh. Op dit kerkhof liggen hoofdzakelijk begrafenen die overleden zijn op of omstreeks de oorlogsjaren en later.

Het IGV publiceerde het Nieuwsblad mei 2020 met daarin een artikel over dit kerkhof en daarin tevens foto's van de begrafenen en welker foto's gemaakt zijn door een IGV lid de heer DirkJan Rozema.

Kortom:

IGV-leden kunnen hier er iets over lezen en de foto's bekijken.

NIET IGV leden kunnen de nieuwsbrief hier lezen, maar NIET de foto's bezien.

 

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwsbrief en genoemd artikel over de begraafplaats verzocht ik om toestemming aan het IGV om enkele foto's te mogen dupliceren en er hier op mijn website iets over te mogen oreren, hetgeen door de secretaris van het IGV, de heer Maarten Fornerod, vriendelijk werd toegestaan, waarvoor mijn dank aan het IGV.

Toestemming IGV d.d. 30 mei 2020 18:43 ontvangen per email, waarvan hieronder de tekst gedupliceerd. 

Quote:

Geachte heer Boers,

Dank voor uw bericht.

Als het om een paar foto’s gaat is het geen probleem. We willen de transcripties ietsje beter uitwerken (met bijvoorbeeld de RA erbij) en dan publiceren in de Indische Navorscher, ons jaarboek, dus niet meteen op de stick.
We willen op deze manier ook een extraatje geven aan leden, die momenteel uitsluitend toegang hebben.
Maar zoals gezegd, als het om een paar foto's gaat is het geen probleem.
Met vriendelijke groet,
Maarten Fornerod
Secretaris IGV

Unquote.


Hiernavolgend enkele beelden van het kerkhof welke ik via Google View gescreenshot heb, teneinde een situatie-beeld te krijgen van het kerkhof. Het kerkhof zelf is vanaf de straat niet te zien, aangezien men langs het kerkhof aan de straatgrens huizen en dergelijke heeft neergepoot.

Om toegang te krijgen naar het kerkhof, dient men de parkeerplaats op te gaan. De ingang van het kerkhof is nabij de boom in het midden (waar links ervan een gele vrachtwagen en een blauw karretje staan.)

 

 

 

 

De hieronder geplaatste scans zijn afkomstig van het IGV en dragen ook het copyright van het IGV en zijn gefotografeerd door de heer DirkJan Rozema. (Althans op beeldfilm geplaatst.)

Ik heb iets van de leden van deze familie SCHOGGERS geplaatst en voorzien van summier enkele feitjes en wetenswaardigheden. De familienaam Schoggers komt veelvuldig voor en ik heb onvoldoende bronnen beschikbaar om van alle famileden Schoggers een kompleet verhaal van te maken. De transcripties zijn door het IGV erbij vermeld

 

De heer Ulrich Arthur Schoggers, volgens graf geboren 19 mei 1882 (Gelijkluidend aan RA1883/297 geboren Palembang) en overleden 23 dec 1945.  Het overlijden wordt niet gemeld in de almanak. Ulrich werd gedoopt te Surabaya. (Zie Krancher dot com doopregister 1885-1890). Ouders niet vermeld. Ik vermoed dat zijn vader vlak na de geboorte werd overgeplaatst naar Surabaya.)

Wel wordt vermeld, dat zijn echtgenote mevr. Kwa Kim Hok Nio - leeftijd 56 jaar - overleed te Jogya (Djokja) op 2 sept 1940. (Film 1357869 akte 51). Derhalve zal mevr. Schoggers de christelijke naam Elisabeth gedragen hebben. (Graf zegt 3-9-1940.)

August Arthur Schoggers was een zoon (jongste?) van het echtpaar en volgens de registers overleed hij te Djokja op 2 jan 1942. ( Film 1357869 akte ?? Zie Roosjeroos). Hij zal ziek geweest zijn en niet wegens de oorlog overleden, aangezien Djokja in januari 1942 nog onder Nederlands Indisch bestuur viel.

 

 

 

Klein beetje voer voor genealogen hiernavolgend: 

Het echtpaar Schoggers had meerdere kinderen.

 

  • Willyam (William) Salvio Schoggers *25-8-1910 Semarang (RA1912/87) Zijn studbook (Openarch.nl) zegt William Salvio Schoggers en gehuwd 4-11-1936 Djokja met Francisca Emelie (Elvire) Hagenbeek en uit hun huwelijk zoon Fernand (19-11-1937) en dochter Tini (*8-1-1950). Francisca (roepnaam Ciska) overleed te Geleen op 16 febr 1982. William (roepnaam Wil) overleefde haar. Zoon Ferdinand huwde met T. Nieboer en woonde in Ulestraten en dochter Tini huwde met O. Manusiwa en woonde in Appingedam. (Bron Limburgsch Dagblad 17-2-1982)
  • George Adolph Schoggers (Niet in de RA genoemd). Zijn studbook (Openarch.nl) zegt *27-2-1908 Semarang. Zijn studbook vermeldt ook zijn huwelijken (2x) en de daaruit voortvloeiende kinderen. Daartoe hieronder een scan van een deel van zijn kaart. Hij overleed 26 mei 1966 Tilburg (akte 501). Aantekening bij het huwelijk met Nettie Truidje Groenewout :  de kaart zegt dat zij geboren was te Willem I. De RA1913/36 zegt erkenning en geboorteplaats Bandoeng. Er was een Petrus Groenewout die huwde met de lokale vrouw geheten Marie op 12 maart 1913. (RA1914/4). Op zijn interneringskaart wordt gemeld als vader: V.A. Schoggers (kan een schrijffout zijn i.p.v. U.A.) en als moeder Schoggers Ch.M. ?? Idem dito op de kaart van zijn broer William Salvio. ??

 

 De twee broers William Salvio  en George Adolph hebben samen in hetzelfde kamp Fukuoka 3B Japan vastgezeten en de oorlog overleefd en in 1950 omstreeks overgegaan naar de KL Nederland.

 

Interneringskaarten bij GaHetNa in te zien.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten.

 

Zie vervolg deel 2 en tevens laatste deel.

Top