Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van een vrouw die door het leven ging als echtgenote en moeder en op jonge leeftijd het leven verloor.

Haar naam was ROOS.FREDRIKSZ , zo staat er op haar grafplaat geschreven. 

 

De foto's zijn gemaakt en dragen het COPYRIGHT van de heer AGA YURISTA P. en ik heb toestemming gekregen om de foto's hier op mijn site te plaatsen en te voorzien van details en achtergrond informatie, waarvoor dank aan de heer Aga Yurist P.

 

Het kerkhof waar ROOS.FREDRIKSZ ligt te rusten is een Muslim Kerkhof en ligt naast de Masjid Al-Mubarok aan de Jalan Masjid, waarvan hieronder een opname van de lokaties via Google Vieuw.

 

Het opschrift: HIER RUST / ZACHT EN KALM / ONZE GELIEFDE / MOEDER ROOS.FREDRIKSZ / IN DEN OUDERDOM / VAN 35 JAREN / OVERLEDEN / DEN 27sten NOVEMBER / 1929.

 

Het volgende valt mij op: 

 • Achter de naam Roos staat een punt. ---> Roos. Waarom? Zou het een afkorting geweest zijn?
 • Roos. overleed op 27 nov 1929 oud 35 jaar en derhalve zal zij geboren moeten zijn circa 1894
 • Het valt ook op, dat er slechts staat: "Onze geliefde moeder". Waarom niet ook: Mijn geliefde echtgenote? Tenzij haar echtgenoot al was overleden of de relatie niet meer bestond en dat haar echtgenoot niet meer bij het gezin hoorde??
 • Links boven is een bosje gedroogde pasar bloemen (kembang nyekar) te zien, die op de andere foto's ook te zien is en zelfs meer. Het geen volgens mij inhoudt, dat het graf recentelijk nog bezocht is. Door wie? Familie uit Nederland is niet mogelijk, want de foto's zijn door de heer Aga Yurista P. genomen begin juni 2021 en is/was er corona en vrij moeilijk toch om de Garuda te stappen om ff naar Jogja te gaan?
 • Het graf ziet er ook vrij goed uit. Opnieuw gecementeerd? Door wie? Familie. Is het recentelijk gedaan? 
 • Het graf ligt ook op een Muslim kerkhof, hetgeen inhoudt dat Roos.Fredriksz een lokale dame geweest moet zijn EN dat zij tenminste een echtgenote is geweest van een heer die FREDRIKSZ als achternaam had en een moeder van hun kinderen.
 • Gebruikelijk was in die tijden dat een lokale vrouw op circa 16 á 16-jarige leeftijd al een verbintenis aanging (soms een jaartje ouder, soms een jaar jonger al).
 • Ervan uitgaand dat zij op 17-jarige leeftijd haar eerste kind baarde, dan zou het kind geboren moeten zijn circa 1911. Was zij 16 jaar oud, dan zou het kind geboren moeten zijn in 1910.
 • Dit waren mijn aanknopingspunten om uit te zoeken wie Roos.Fredriksz was.

 

 

 

Ik ben op zoek gegaan en wist dat er een website Familie Fredriksz bestaat met de heer C.G. Fredriksz als samensteller en webmaster van deze familie kroniek. 

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-fredriksz-en-aanverwanten/I987.php met als middelpunt op deze link LEO THEODOOR FREDRIKSZ, zijn echtgenote ROSINAH en zijn kinderen JOHAN CORNELIS, JOHANNA CAROLINA  en CATO.

De webmaster, de heer C.G. Fredriksz vermeldt als volgt: 

 1. Echtgenote ROSINAH werd geboren 1885 en overleden 1960 Indonesia.
 2. Zoon Johan Cornelis werd geboren 1910 en overleden 1973 Eindhoven.
 3. Dochter Johanna Carolina werd geboren 1912 en overleden 1992 Dordrecht.
 4. Dochter Cato werd geboren 1916 en overleden 1960 Indonesia.
 5. Huwelijk tussen Leo Theodoor Fredriksz en Rosinah vond plaats 1909 (fictief gebaseerd op geboorte zoon Johan Cornelis) te Jogja.

 

Mijn notities/op-aanmerkingen/veronderstellingen/vraagtekens hieronder met betrekking tot de verstrekte gegevens op de Fredriksz website. 

 • De RA 1917/188 zegt: Op 22 april 1916 ERKENNING van Johan Cornelis, Johanna Caroline en Cato Fredriksz te Jogja, hetgeen dan niet strookt met de huwelijksdatum van 1909, want bij een huwelijk zijn de kinderen al gewettigd toch? Of zit ik er faliekant naast?
 • Verder vermeldt de RA1918/67 de geboorte van Margaretha Carolina Roosin Fredriksz te Jogja op 7 april 1917. Was zij ook een dochter van Leo en Roosinah? Er wordt melding gedaan van geboorte, niet van erkenning. Voornaam Roosin vernoemd naar moeder Rosinah?
 • Tevens vermeldt de akte 49/filmnummer 1357869 het overlijden van Leo Theodoor Fredriksz te Jogja op 3 sept 1939 te Jogja, waarbij de ouders van Leo genoemd worden, doch NIET zijn echtgenote. Volgens de website Fredriksz zou zijn echtgenote pas in 1960 overleden zijn. Of het echtpaar moet vóór 1939 gescheiden zij, maar dan zou er gestaan hebben ex-echtgenoot o.i.d.
 • Zou het mogelijk geweest zijn, dat het huwelijk tussen Leo en Rosinah pas plaats vond NA de erkenning in 1916 en VÓÓR 1917? Of vond er helemaal geen huwelijk plaats? Ik heb GEEN bewijzen ervan gevonden.
 • Dan nog een andere bemerking wat de moeite waard is om te overdenken. Johan Cornelis Fredriksz werd geinterneerd en op de interneringskaart wordt gemeld, dat zijn vader (L.Th. Fredriksz) overleden was door middel van de rode streep door de naam. De naam van zijn moeder (genoteerd als Rosina) is NIET doorgestreept hetgeen inhoudt, dat Rosina dan in 1942 nog in leven was, hetgeen weer niet strookt met de datum op de graffoto's. Aan de andere kant heb ik uit ervaring begrepen, dat de interneringskaarten ook niet altijd betrouwbaar zijn ingevuld/bijgehouden/genoteerd of wat dan ook.
 • Op bovenstaande kaart staat genoteerd, dat het gezin van Johan Cornelis Fredriksz te Bandar Sidajoe Pekalongan woonde, ten tijde van de internering-althans gevangenname in begin 1942. Vreemd vind ik, want ten tijde van gevangenneming was Johan werkzaam als machinist te Cheribon. Zou mevr. Fredriksz-Gusdorf uit voorzorg al verhuisd zijn naar Pekalongan om aldaar bij de familie onderdak te vinden wegens het dreigende gevaar van de bezetting?

 

 

Let wel: Mijn hierboven genoemde aantekeningen zijn slechts vermoedens gebaseerd op feiten uit de documentatie mij beschikbaar en is het totaal niet mijn bedoeling om negatief commentaar te geven. Integendeel!!

Mij is onbekend of de heer Fredriksz van de website de feiten zoals overlijden van Rosinah in 1960  kan staven en of er inderdaad een huwelijk op genoemde datum 1909 heeft plaats gevonden dat gestaafd kan worden?

 

Al met al veel overeenkomsten maar ook vraagtekens. Ik laat het voorlopig in het midden of in dit geval de ROOS.FREDRIKSZ zoals op de foto's van het graf vermeld staan, de zelfde persoon is als ROSINAH zoals vermeld op de website familie Fredriksz.

 

Moge mevr. ROOS.FREDRIKSZ - wie zij ook precies was- in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben naast haar Schepper.

Top