Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Joodse kerkhof op Kembang Kuning Surabaya.

Een kleine bijdrage uit respect op mijn site voor de Joodse gemeenschap te Surabaya en elders. Een rode draad van Indië naar Auschwitz is verweven.

 

Zie de volgende links voor nadere informatie algemeen. De door mij gebruikte info en foto's zijn hoofdzakelijk van die sites afkomstig en het eigendom en copyright berust ook bij hen.

Link:  Data JewishGen.

 

De volgende site toont de foto's van de graven. Het copyright van eventule door mij gebruikte beelden berust bij de eigenaar van de site.

http://jewishphotolibrary.smugmug.com/ASIA/ASIAsoutheast/INDONESIA/IDSurabayaJewishCemetery/i-rH8L6m7

  

Hieronder enkele foto's van Nederlands-talige Joodse opschriften voorzien van de nodige informatie. Maar eerst een lijst met namen waarvan de grafplaten nog te lezen zijn.

 

Readable Gravestones Name Died Language(s)
1 Jacob Saul Cohen 21-okt-21 Heb/Eng
3 Lea Katz-Koletz 11-jan-43 Dutch/Heb
4 Albert Elias 20-feb-94 Eng
5 Joseph Saul Aaron 25-dec-96 Eng
6 Elias Aliahu Nasiem 5-jan-97 Heb/Eng
7 Jackson Kase Seville 10-mei-99 Heb/Eng
8 Victor Ezra Abraham 20-sep-00 Heb/Eng
9 Dr. Kurth Victor Kolb 10-nov-01 Heb/Eng
10 Philip Sassoon Abraham 27-okt-04 Heb/Eng
11 Mary Sassoon 15-aug-54 Heb/Eng
13 Semha Reuben ? 11-aug-55 Heb/Eng
14 Sion Eliahu Benjamin 7-nov-55 Eng
15 Grace Mussry 2-mei-56 Heb/Eng
16 Charles Mussry 23-aug-71 Heb/Eng
17 Moses Solomon Moses 29-jul-74 Eng
18 Isaac Abraham 31-jul-94 Heb/Eng
19 Hajim David Elias Aslan 18-apr-38 Heb/Eng
21 Hilda Saul Aaron 16-feb-39 Eng
22 Selma Liebman-Herzberger 27-mrt-40 Dutch
23 Rebecca Katz Kachko 10-aug-40 Dutch/Heb
24 Louise Kelly Nasiem 31-mei-41 Eng
25 Jacob Guerjie Judah Abraham Kattan 25-mei-41 Heb/Eng
26 Adolf Leser 20-jun-41 Dutch
27 Harden Benjamin Sassoon 15-feb-41 Dutch
28 Hilda Solomon 11-sep-41 Heb/Eng
30 Solomon Albert Kattan 15-mei-60 Eng
31 Flora Kattan Solomon 28-sep-69 Eng
32 Jacob Ezekiel Sayers 2-nov-71 Heb/Eng
33 Saul Sayers 23-okt-77 Heb/Eng
36 Jacob Hartog Vecht 23-feb-33 Dutch
38 Elias Saul Aaron 18-apr-34 Heb/Eng
42 Flora Saul Aaron 28-nov-37 Eng
43 Redjeena Salomon Moses 12-mei-61 Heb/Eng
44 Grace Dorothy Sassoon 13-nov-62 Heb/Dutch
45 Noam Nasiem-Khazoom 31-okt-85 Heb/Eng
46 David Isaac Abraham 28-nov-45 Heb/Eng
47 Abraham Salim Isaac Nasiem Katan 17-okt-46 Heb/Eng
50 Nasiem Isaac Nasiem 11-feb-29 Heb/Eng
55 Ezekiel Rahamim Sassoon 12-dec-44 Heb/Eng
56 Meyer Sassoon Jacob Aslan 26-nov-76 Eng
57 Helen Ezra Isaac (Hela) [Aslan?] 17-apr-84 Heb/Eng
58 Lea Mizrahie 17-dec-17 Eng
59 Joseph Haim Bar 8-sep-35 Heb/Eng
62 Solomon Moses 3-feb-27 Heb/Eng
66 Elias Mordecai Mizrahie 30-jul-28 Heb/Eng
67 Isaac Nissim Abraham Kattan 13-jun-26 Heb/Eng
68 Meyer Hanan Joseph Barr 17-sep-24 Eng
71 Silas Jacob 2-nov-19 Heb/Eng
77 Aslan Rachel Jacoba 26-dec-43 Eng
78 Solomon Judah Abraham Katan 10-feb-45 Heb/Eng
79 Abraham Bachas Hanna 10-feb-49 Eng
Not in video Kitty Bar 11-feb-05 Heb/Eng
       
       
       
       

 

#2: Lea Katz-Koletz. De genealogie van de familie dient men in de USA en de UK uit te zoeken.


 

#22 Selma Liebman-Herzberger. Mevr. Liebman verhuisde in maart van het jaar waarin zij stierf (1940) naar Surabaya. Zij werd geboren 9 dec 1885 en stierf 27 mrt 1940 te Soerabaja.


 

#4: De heer Albert Elias was volgens het Bataviaasch doopregister in 1935 oud 28 jaar en handelaar van beroep. Dat zou betekenen, dat hij niet in 1904 maar in 1907 geboren moet zijn. De familienaam Elias kwam veelvuldig voor in Indië.


#23: Rebecca Katz - geboren Kachko. Geen foto beschikbaar. Eind febr.1928 beviel zij van een dochter te Surabaya volgens de kranten advertenties. Men spelde haar geboortenaam verkeerd: Kiatchka. Ik vermoed dat zij gehuwd was met een telg van de gote handelshuizen eigenaars C. of S. Katz afkomstig uit Berlijn.


 

#44: Grace Dorothy behoorde tot het rijke handelaren geslacht Sassoon, dat echter in de crisisjaren van 1930 e.v. failliet verklaard werd.


 

De hieronder vermelde genealogie is afkomtig van de familie Levie-Kanes en van de familie site van der Vecht. (Link-zie onder).

# 36: Jacob Hartog Vecht was de zoon van Abraham Vecht en Helena Rubens. Hij was gehuwd met Catharina Maria Soeratinam +1981). Hj had een broer Mauritz (Moritz) Vecht *28-2-1899 Elburg. Hij overleed in het kamp Auschwitz op 28 febr 1943 op de dag dat hij jarig was. !!! Begraven te Auschwitz.

De heer Abraham Vecht (Creveld) was geboren 26 aug 1868 te Harderwijk en gestorven te Apeldoorn op 30 maart 1938 en gehuwd met Helena Rubens (Izak) op 4 juni 1896 te Elburg. Geboren 9 juli 1871 Groningen en gestorven 8 maart 1929 te Elburg.

Zowel Jacob als zijn ouders hebben de oorlog en verschrikkingen niet meegemaakt.

 

Uit www.van-der-vegt.nl het volgende: 

Gehuwd met Catharina Maria SOERATINAM, overleden circa 1981.
Uit dit huwelijk:

 

  1. Jacoba Frouwke Harmaine Vecht, *Surabaya. Gehuwd met Beynon *Surabaya +1981 Amsterdam.
  2. Jacob William Vecht.
  3. Magda Helena Vecht. * Soerabaya. Gehuwd met Nico Johannes Schönherr. (Zie link http://naturalisaties.decalonne.nl/indexddb.php?table_name=naturalisaties&function=details&where_field=Pers.nr.&where_value=1615
  4. Ina Jacoba Vecht. * Surabaya.    

#26 Adolf Leser. Overleden 30 juni 1941, oud 17 jaar.

 

Zie ook de vervolgpagina deel 2.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top