Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf te GRABAG MAGELANG DEEL 2.

Deze pagina is een vervolg/vernieuwing van informatie op deel 1, welke ik op 23 jan 2020 schreef.

Echter, op 28/29 jan 2020 heb ik nadere informatie gevonden en heb ik besloten om er een soort vervolgpagina van te maken en verwijs daarbij naar Deel 1. 

 

Met dank aan de heren Warin Darsono en Aga Yurista P. voor het beschikbaar stellen van de foto's.

 

 

Goed, tot nog toe had ik enkel gezocht op de namen DAUM en/of TOOROP en vond niets over Ch.M.J. Toorop en P.J. Daum, die in dit graf liggen. (Omdat ik er vanuit ging dat het vermoedelijk man en vrouw waren. Of 2 militairen wellicht en een graf van de regering hadden gekregen, maar die geb. - en overl.datums ontbraken.)

Tot ik besloot om te zoeken op anders geschreven achternamen; het was wel een heidens karwei omdat er veel mogelijkheden zijn en eindelijk dan toch iets gevonden.....TOOROP verbasterd uitgesproken leverde op THOEROEP en zelfs THOEROB.

In de INN1937 (Friezen op Java) vond ik dit hieronder. OK, raadsel grotendeels opgelost.

 

Ymke was een kind van 11 totaal uit het gezin van Petrus Johannes Daum en Tjietske Kamminga. Het gezin had het niet breed, want vader was werkman en op 15-jarige leeftijd maakte Ymke voor het eerst kennis met Bromsnor de Hermandad. Hij werd betrapt op het stelen van aardappelen t.b.v. het gezin....Zijn straf: 3 maanden Leeuwarden nor voor dat kleine beetje piepers. Tegenwoordig krijg men slechts een enkelband als je iemand om zeep helpt of soms een weekje straatvegen/pikkelateur spelen. Niet te geloven. Ymke helpt het gezin om niet van de honger om te komen en krijgt 3 maanden, wat een waanzin.

Dat jatwerk om het gezin te helpen onderhouden, deed Ymke nog regelmatig (1856 laatste veroordeling) hetgeen hem ook regelmatig een enkeltje Leeuwarden opleverde en uiteindelijk vond Ymke het zell welletjes en werd zeeman, monsterde aan op één of andere boot richting Ned. Indië (Op zijn kaart staat vermeld "zeeman"; wanneer?? Ik vermoed in elk geval tussen 1857 en uiterlijk 1860) en werd uiteindelijk medewerker van het Gouvernements transportbedrijf. (Zie INN scan en bronnen Openarch.nl).... Medewerker transportbedrijf? Vrachtvervoerder? Stadsbussen met gratis voor 65+ ers waren er nog niet.

Het was op een mooie dag (wanneer ??) dat Ymke Petrus Daum een juffrouw Anette Philipsen tegenkwam en met haar huwde. Waar? In elk geval kwam uit dit huwelijk een dochter voort geheten CORNELIA EMILIA DAUM en geboren op 4 mei 1870 te Semarang.(Website fam. Renon op Geni.com)   ..... Ymke werd geboren in 1836 en zal heus wel eerder een andere schone jongedame tegengekomen zijn lijkt me.

Ik heb niet kunnen ontdekken wat er gebeurde met het huwelijk. Overleed mevr. Anette Daum-Philipsen op vroege leeftijd? Zo ja, wanneer en waar? Was er sprake van een echtscheiding? 

In elk geval kwam Ymke Petrus Daum alweer een schone jonkvrouwe tegen geheten Charlotte Maria Josephina THOEROEP (en ook THOEROB genoemd en op het graf TOOROP) waar hij mee huwde.

Hieronder scans uit Roosjeroos.:

 

Helaas overleed Ymke op 45-jarige leeftijd op 14 sept 1881 te Magelang en bleef zijn weduwe alleen achter. Alleen? Hertrouwde zij? 

 

De weduwe Charlotte overleed zelf op 3 jan 1918 en werd bijgelegd in het graf. Althans bijgelegd? Ik vermoed van wel, omdat de weduwe onderaan wordt genoemd en dat men (wie is men? Nog meer nazaten?) de grafplaat heeft vernieuwd. Ik zou het anders niet weten. Ik weiger te geloven dat de kleur blauw sedert 1918 en origineel zou zijn,  er nog steeds mooi uitziet en zeker niet in de tropen.

Ypke Petrus Daum had in elk geval een huis, welke na zijn dood in 1884 te koop werd aangeboden. Door zijn weduwe Charlotte neem ik aan. (OF indien Charlotte en Ymke uit elkaar waren, kan de Ned. regering hiervan geprofiteerd hebben).

 

Tot slot een link naar een website van de familie/nazaten Daum/Philipsen/Renon, te vinden op deze link https://www.geni.com/people/Cornelia-Emilia-Cor-Thomson/6000000002216662873

Heel veel prachtige foto's en met name waar mevr. Cornelia Emilia Daum (Dochter van Ymke en Anette en later gehuwd met de heer Thomson) op staat.

Op genoemde site wordt vermeld het volgende over Anette Philipsen (de eerste echtgenote van Ymke Petrus Daum) waar ik niet uitkom: Anette Philipsen was een dochter van Pieter Jacobus Gaberel en Anna Carolina Antoinetta Philipsen.

Impliceert dit, dat Anette een voorkind was van Anna Carolina, omdat Anette de achternaam Philipsen draagt? Is Anna vroegtijdig overleden? Want volgens RA 1872 huwde Pieter Jacobus Gabeler te Madiun op 3 juni 1871 met Cornelie Josephine Depmer en dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te Buitenzorg op 1-1-1890 (fictieve datum want almanak geeft slechts het jaartal aan).

Volgens BRP4 was Anna Carolina Antoinetta Philipsen geboren te Semarang op 23 jan 1850 uit ouders Pieter Adriaan Philipsen en de Javaansche vrouw Mona. (Uit deze laatste relatie meerdere kinderen - zie hiervoor de BRP4)

Uit de relatie van Anette Philipsen (dochter van Anna) en Ypke Petrus Daum werd geboren Cornelia Emilia Daum op 4 mei 1870, hetgeen impliceert dat het huwelijk dan circa halverwege 1869 plaats moet hebben gevonden en de scheiding tussen Ypke en Anette - om welke reden dan ook - hetzij door overlijden hetzij door echtscheiding - zou dan plaats hebben gevonden ergens tussen mei 1870 en aug 1876, want Ypke huwde ten tweede op 8 aug 1876 met Charlotte Maria Josephine Thoeroeb.

 

Al met al resten voor mij de volgende vragen nog als openstaand met betrekking tot het graf:

1) Wie is de persoon met de initialen J.P. Daum? Het zou een kind geweest kunnen zijn, want de vader van Ymke Petrus Daum heette Johannes Petrus (soms ook Petrus Johannes)  Daum. Vernoemd? Het zou kunnen toch? Of was het geen kind uit de relatie met Charlotte???? Was het een voorkind van Ymke?????? Want de RA Namenlijst 1878 zegt dat woonachtig was te Magelang/Kedoe een persoon genaamd JANTJE PETRUS DAUM. Voor het overige heb ik nergens deze naam kunnen vinden. MAAR, net zoals men de naam TOOROP i.p.v. Thoeroep heeft vermeld op het graf, kan het voor hetzelfde geld zo zijn, dat met de initialen Y(IJ).P. verkeerd heeft gespeld en dat het Ymke zelf is die in het graf rust naast zijn echtgenote. 

2) Wie waren de ouders van Charlotte Maria Josephine Thoeroep/Thoerob/Toorop?? Wat was haar werkelijke naam?

3) Wie heeft het graf geplaatst en wie onderhoudt het nog, want het ziet er niet vervallen uit. Zijn er lokaal nog nazaten woonachtig? Of komt er regelmatig nog familie uit Nederland langs? Het is niet beklad, bekrast of bespoten met grafiti o.i.d.

4) Waarom ligt dit graf alleen en niet op het voormalig kerkhof van Magelang, dat in de jaren 1970 gesloopt werd? Behoorde dit stuk grond vroeger tot de familie en heeft de Indonesische regering het tot "Cagar Budaya = Monumentenzorg)" verklaard?

 

 

Met dank aan alle bronnen.

Hoe het ook geweest was: moge zij allen in vrede rusten.

Top