Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Oorlog in Europa waaronder ook Belgie 1914-1918.

Er zit in dit verhaal nog een grote gap vanaf 1903 tot en met 1918. Hopelijk lukt het me, om dit gat in de tijd van het leven van mijn oom ooit te achterhalen. Tot dan geduld graag.

 

ATTENTIE: DEZE PAGINA IS IN BEWERKING TOT NADER ORDER / THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION TILL FURTHER NOTICE.

IK BEN AFHANKELIJK VAN INFORMATIE VAN DERDEN UIT ARCHIEVEN / I AM DEPENDING ON INFORMATION OF THIRD PARTIES SUCH AS ARCHIVES ETC.

EEN EDITIE IN DE ENGELSE TAAL IS IN DE MAAK, ZO GAUW ALLE INFORMATIE COMPLEET IS / AN ENGLISH VERSION OF THIS PAGE IS COMING UP AS SOON AS ALL INFORMATION IS COMPLETE.

 

Het verhaal van de Laatste der Gezochte Mohikanen uit mijn familie. De oudste zoon van mijn grootvader Julius Boers en grootmoeder Cornelia Helena Geertruida Kroesen.

Tot en met heden 14 aug 2016 was ik hem kwijt, nadat hij in 1900 uit huis van zijn ouders te Den Haag vertrok...

Zie ook de pagina BOMMEN OP DRESDEN. (Het verhaal van zijn iets jongere broer Cornelis Laurens Frederik, die ook uit huis verdween en uiteindelijk verleden maand juli 2016 door mij werd gevonden.)

 

De oudste zoon van opa en oma was:

JULIUS MARINUS THEODOOR BOERS, geboren te RIOUW op 7 juni 1879. Opa was toen nog  Controleur te Pangkal Pinang Riouw, een ietwat buitenaf gelegen gebied.

Opa maakte zijn carriere en kwam terecht in Martapura Borneo alwaar hij Ass. Resident werd en sloot zijn carriere af te Banjarmasin als Resident. Uiteraard waren Martapura en Banjarmasin evenzo ietwat achterafgelegen gebieden: met andere woorden: er was geen adequaat europees onderwijs. Wel een Lager School voor Europeanen maar dan hield het al snel op.

In 1895 of wellicht een jaartje eerder werd Julius naar Batavia gestuurd en ging in de kost bij zijn grootouders Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en Anna Johannes, dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.

Begin mei 1895 deed hij toelatings examen voor eerste studiejaar aan het gymnasium KW3 en slaagde hiervoor. (Op de leeftijd van circa 16 jaren.)

Eind mei 1895 reizen hij en zijn halfbroer Jan Cornelis vanuit Batavia terug naar Banjarmasin (alwaar opa inmiddels de scepter zwaaide als Resident) om het blijde nieuws te vertellen en om er de zomervakantie door te brengen. Zijn halfbroer Jan Cornelis was 4 jaren ouder en inmiddels geslaagd voor het eindexamen aan de KW3.

(Halfbroer Jan Cornelis was de oudste uit opa's eerste huwelijk met Laura Eleonora Annette Kroesen; zij stierf jong op het kraambed van het derde kind en was ook de oudere zuster van mijn oma Cornelia Helena Geertruida Kroesen, mijn oma.)

Na uitpluizing van alle nu mij bekende gegevens is het mij nu ook duidelijk waarom opa na zijn pensionering op 3 febr 1899 te Banjarmasin nog een aantal maanden in Batavia verblijft bij zijn schoonvader T.C.J. Kroesen: Het was wachten op het eindexamen van zoon Julius Marinus in de maand april, want het gezin komt aan in Den Haag in mei 1899.

 

Enkele feiten opgesomd: 

 • Geboren 7 juni 1879 Riouw/ Pangkal Pinang.
 • Geslaagd toelatingsexamen KW3 Batavia op 13 mei 1895. Hij is 16 jaar oud en miste scholing wegens gebrek aan hoger Europees onderwijs in Martapura en Banjarmasin waar opa resideerde.
 • Naar Nederland en aangekomen 5 mei 1899. Hij is 20 jaar oud.
 • Uit huis te Den Haag op 18 dec 1900. Hij is 21 jaar oud. Vlgs scan gezinskaart van opa naar een onbestendige bestemming. Zie scan onder. Ik kan er echt geen Antwerpen in ontdekken.
 • Direct zich gemeld bij de Vreemdelingen politie te ANTWERPEN na aankomst. Zie scans onder.

 

 

Scan hierboven: Ik heb nooit geweten dat een andere benaming voor RIOUW ook wel RIOUVE was en dat RIOUVE in Holland lag...(vlgs het politie rapport dan.) Julius Marinus Theodoor Boers heet volgens het politie rapport nu gewoon JULES MARIN THEODOOR BOERS.

Later in 1903 heet Julius Marinus Theodoor Boers in Belgie gewoon JULES MARIN BOERS en nog veel later wijkt hij uit naar Engeland en daar heette hij voortaan simpel JULES BOERS. Zie het vervolg op mijn bevindingen.(Zijn roepnaam in de familie is simpel "Joe.")

Hieronder een scan uit 1903 inzake vragen van de Vreemdelingen Politie hoe het met de conduitestaat van oom Julius Marinus Theodoor staat en het antwoord terug van de betrokken instanties.

 

Alvorens ik verder ga met leuteren in dit verhaal, wil ik uit het diepst van mijn hart mijn dank toezeggen aan enkele leden van het StamboomForum, die mij hielpen met zoeken en onderzoeken van deze oom. En met name de leden Jan Clavaux,  Bas Lems, Johanna C., Elisabeth, Ozlady (Sylvia). Ongeacht de hoeveelheid of kwalititeit: Mijn dank is groot.

https://www.stamboomforum.nl/subfora/199/2/57959/0/onderzoek_naar_mijn_oom_julius_marinus_theodoor_boers

 

Uit het bovenstaande antwoord van de politie Antwerpen in 1903, meen ik me dan te mogen permitteren - om voorlopig in afwachting van nadere berichten en informaties - te concluderen, dat oom Marinus:

 

 1. Naar Antwerpen ging om te studeren. Dit leid ik af uit het feit, dat mijn opa al zijn andere zonen liet studeren. Mind: Het is geen vaststelling.
 2. Dat oom Julius een bijbaantje had bij een damesconfectie bedrijf te Antwerpen om - zoals in de brief staat - hij dan in zijn levensonderhoud kan voorzien samen met de 50 Belg. Francs die opa en oma hem maandelijks toestopten.(Het bijbaantje had hij bij het dameskleding modebedrijf AU LILAS, welkde in die jaren gesitueerd was aan de Huidevetterstraat (Rue de les Tanneurs) 35 te Antwerpen.

Voorlopig eindigt dan hiermee mijn speurtocht naar het leven van oom Julius Marinus Theodoor Boers, zich later noemende Jules Marin Boers in Belgie Antwerpen gedurende de periode 1900-1918.

Aanvulling 18 aug 2016: Ik kreeg vandaag een mailtje van de heer Marc van Acker, historicus te Antwerpen met in hoofdzaak doelgebied de stad Antwerpen en haar bewoners waarin hij de toezegging deed om in het Stadsarchief Antwerpen voor mij verder te speuren naar overige informatie over mijn oom. Klasse. (Dit zal omstreeks begin september 2016 plaats vinden, aangezien de heer van Acker momenteel op vakantie is.)

Aanvulling 25 aug 2016: De heer van Acker was zo vriendelijk en zeer welwillend om alvast op voorhand van zijn eerste berichten en ondanks zijn verlof, op onderzoek te gaan en vond de volgende informatie, waar ik de heer van Acker zeer dankbaar voor ben. Hij zal op verder onderzoek gaan, zodra hij daartoe de gelegenheid heeft. Ik mag wel zeggen, dat ik zeer veel geluk heb om onder de aandacht van de Heer Marc van Acker te mogen vallen.

 

Bevolking 1900- 1910.Uit 10 jaarlijkse index

BOERS Jules Marinus Theodocus, geb 1879, wonende Lange Bisschopsstraat, 35, Wijk 5 T/S (Ter stede)

Uit de bevolkingsboeken Lange Bisschopsstraat, 35, Wijk 5

BOERS Jules Marinus Theodocus, geb Riouw (Ned- Indië) 7/6/1879

Band gezin : geen. Nationaliteit: Nederlands

Vorige verblijfplaats : 's Gravenhage, 6/5/1903 vertrokkken en op deze datum ingeschreven

Amtelijk afgeschreven bij Collegiaal Besluit op datum 31/1912 

In de onderste tabel met aanvullingen staat

7. BOERS Jules Marinus naar Dambruggestraat, 180, Wijk 5 afgeschreven op 28/9/19051910-  

Bevolking 1910-1920

Nihil

Bevolking 1920-1930 

Nihil

Als ik het bovenstaande goed interpreteer, dan is oom Julius dus woonachtig geweest op de Dambruggestraat 180 en daar op 28 sept 1905 van weggegaan naar de Lange Bisschopstraat 35 en op dat adres per 31 - maand - 1912 uitgeschreven, met de mededeling dat oom Julius op 6 mei 1903 afkomstig was uit Den Haag.... Dit laatste is heel vreemd, want het Ministerie van Justitie heeft aantekeningen dat hij reeds in dec 1900 in Antwerpen woonde. (Zie scans 2x hierboven.) !!!! 

Ter info:

Een scan via Google View anno 2015 van de huidige Rue des Tanneurs (Huidevetterstraat) 53. Het is een vreemde gewaarwording om te kijken naar deze foto en te weten, dat circa + een eeuw geleden een oom daar zijn voetstappen zette.... Tevens eronder een folder/advertentie van het modemagazijn AU LILAS.

 

Voorlopig einde aanvullingen 25 aug 2016.

 

 

>>>>>>>> BELGISCHE PERIODE 1903-1918 ONVOLLEDIG, WORDT VERVOLGD / BELGIUM TIMELINE INCOMPLETE,  TO BE CONTINUED.<<<<<<<<<

 

 

De Engelse periode van oom Julius Marinus Theodoor Boers vanaf 1918 en zich voortaan noemend JULES BOERS.

Please mind: In de verstrekte gegevens zitten nog onvolkomenheden en met name waar ik speculeer gebaseerd op logische voorvallen en welke ook niet door documentatie worden ondersteund. Men gelieve er rekening mee te houden.

 

Mij rest dan de taak om in de komende tijden uit te pluizen wat hij precies deed in Antwerpen tot en met 1918, want dan blijkt, dat hij ineens Engels onderdaan is geworden. Zie de scan hieronder. Ik heb zo mijn gedachten over dat Engels citizenship.... Hij was geboren te RIOUW - Nederlands Indisch grondgebied te Sumatra...Maar de Engelsen hadden Singapore, Noord Sumatra en Malakka en dat gebied noemden zij Straits Settlements. Hoogstwaarschijnlijk hadden de ambtenaren derhalve hem maar meteen zijn Britse nationaliteit toegekend en gedacht dat Riouw Sumatra tot de Straits behoorde. Wisten zij veel....

 

(Scan gekocht via FindMyPast. This scan is NOT copied from the internet. It is bought by me.)

 

 

 

Als ik naar bovenstaande scans kijk, dan kan ik concluderen, dat mijn oom in 1918 tot minimaal maart 1921 in dienst was van de Engelse Koopvaardij. 

Via omwegen en hulp van leden van het Stamboom Forum kwam ik op 12 aug 2016 in contact met de heer PAUL WICK. Hij schijnt de "woordvoerder" te zijn van de familie/nazaten van oom Jules te Wales en Paul Wick verstrekte mij voorlopige gegevens over de familie zoals hij deze had gekregen van Aunt Sandra, een kleindochter van oom Jules. Aunt Sandra schijnt een dochter te zijn van Betty Boers, een dochter van oom Jules.

 

Nog een scan van het huis 24 South Road. Foto Google View. Juist of niet juist is mij onbekend. In dit huis woonde mijn oom Jules de laatste jaren van zijn leven. Het huis werd nagelaten aan zijn zoon Colin. In dit huis stierf zijn vrouw Elsie May 2 jaren voordat oom Jules stierf, namelijk in 1954. Oom Jules stierf in 1956. 

 

Hieronder: Een scan van zijn gesloten record van zijn huwelijk met Elsie May uit het gesloten archief uit 1939. In 1939 blijkt hij volgens het record dan woonachtig te zijn geweest op het adres 4, Vernon Road te Porthcawl Wales en op dit adres waren de volgende NEGEN personen ingeschreven:

 

 1. Mijn oom Jules Boers
 2. Zijn vrouw Elsie May Davis (Elsie M Davies was voorheen gehuwd met een heer McNamara in 1917.)
 3. Zijn zwager Patrick McNamara (oudere broer van Elsie. Er staat ook dat hij weduwnaar is en dat hij het zelfde beroep uitoefende als mijn oom, namelijk Voorman Timmerman.) Zij zullen elkaar dan van het werk kennen/gekend hebben.
 4. Verder nog 4 andere personen, welker records ik niet mag openen, omdat er levende nazaten zijn. Gelet op het leeftijdsverschil tussen mijn oom ( in 1939 is hij 60 jaar oud) en zijn vrouw Elsie May (geboren 1895, dus circa 16 jaar jonger).
 5. Volgens mij ter beschikking staande gegegevens waren de kinderen genaamd: 1) Julia  2) Colin en 3) Sally May. Wie is dan de vierde onbekende volgens het record van dit gezin????? 
 6. De scan hieronder telt in totaal 9 personen en ik kom slechts tot 8 personen.(Jules + vrouw + Patrick + 5 kinderen.) Dat impliceert dat ik dus één persoon mis in dit huishouden. (Kind van Patrick???) Onderaan nummer 8 en 9 begint de nieuwe telling van een ander gezin. (Eerste bruine streep getrokken.) 

  

Het huis 4 Vernon Road te Porthcawl waar de familie zetelde in 1939. Foto Google View. Juist of niet juist is mij onbekend.

 

 

Aan de hand van het bovenstaande en deels verkregen informatie heb ik hieronder een soort tabel gemaakt. (Welke grotendeels berust op documentatie via FamilySearch). ONDER VOORBEHOUD. Ik heb ook slechts VOORLOPIG de kinderen van zoon COLIN onder de loep genomen omdat hij de mannelijke nazaat is die de naam draagt van BOERS. De overigen zijn vrouwelijk en droegen hun man's naam.  Colin zelf kreeg ook slechts één zoon namelijk CLIVE E die de naam draagt van BOERS. De overige kinderen zijn dochters. Ik moet derhalve Clive E nog onder de loep nemen of er nog mannelijke nazaten zijn heden ten dage.

 

Please do mind: The specs as mentioned hereunder are NOT yet 100% confirmed. Possibly false and wrong info.!!!!!! 

Huwelijk/Marriage I ) Jules Boers (doopnaam Julius Marinus Theodoor Boers) en roepnaam JOE, geboren 7 juni 1879 Riouw Indonesia huwde Agnes WRIGHT (nee JONES) in 1920. Agnes overleed in 1925. Agnes was weduwe van Thomas H. Wright.

Hieruit de kinderen (moeders naam JONES): 

1) Betty *1921. Zij huwde Robert J.H. Evans in 1943. Zij hertrouwde met Ronald W. Mills in 1949.(Deze laatste is bevestigd door Paul Wick in mailtje 18 aug 2016 plus foto. Hij noemt haar Betty Mills). Deze familie naam EVANS heeft gene betrekkingen met de famiie naam EVANS, waarmee zijn dochter Julia Eleanor huwde: Edgar Evans.

Betty Evans-Boers kreeg 2 dochters: *1944 Sandra Lee Evans en *1946 Christine Evans (deze stierf als baby aan pneumonia). (17-9-2016: Volgens Paul Wicks onderschrift bij de foto: Dochter Gillian. M.a.w.: Zou dus uit het tweede huwelijk zijn.)

2) Edna *1923. Zij huwde John Porteous Clark in 1943. Edna en John hadden o.a. een zoon genaamd KIRK JULES CLARK. Kirk Jules huwde Gillian geboren JAMES. Hieruit 2 kinderen Stacie-Louise Clark en Rhodri Bleddyn John Clark. Gillian's ouders waren ALFRED WINDSOR JAMES en BETTY JAMES. 

 

Marriage II) Jules Boers huwde ten tweede met Elsie May Mcnamara - nee DAVIES in 1927. Elsie was voorheen gehuwd in 1917 met McNamara. Zij overleed in 1954.

Hieruit de kinderen:

3) Julia Eleanor Boers*1927. Zij huwde 1949 met Edgar J. Evans. (Info Sandra Evans waren hun kinderen: Colin Mirgui, Alvyn Clive, David Stuart, Susan & Eirwen.) Oct.5th 2016: Information from David Stuart Evans. Colin's children: Meirion and Sarah, Alvyn's children Janine and Richard, David's children Paul and Stephen, Susan's children: Mark, Eirwen's children Daniel and Hannah.

4) Colin Boers *1930. Hij huwde 1) Beryl Howells *16-11-1927. Zij overleed 1974. Hun kinderen zie onder.       Hij hertrouwde met Phyllis M. Morris in 1976.

5) Sally May Boers. *1933 te CARDIFF (Als enige buiten de gangbare contreien waar de familie woonde). Zij huwde in 1950 Glyn B. Peters. Hun kinderen: Kenneth en Marylin. Echtgenoot Glyn verongelukte op zijn werk. De kinderen bleven bij grootmoeder Peters in Ierland en Sally May ging terug naar Wales. (Info Sandra Evans.)

 

Zoon nummer 4) Colin heeft uit zijn huwelijk met Beryl de volgende kinderen en allen geboren Bridgend en allen met moeders naam Beryl HOWELLS:

C1) Corinne Ann *1954 en +1970. (Zie foto graf via Josh Boers = zoon van Clive E.)

C2) Christine P. *1956. Zij huwde 1975 met John E. Brennan.

C3) Susan J. *1957. Zij huwde 1976 met Neil G. Fraser. Zij hertrouwde 2005 met William J. Morgan. Gehuwd april 1986 Susan J. Fraser to Anthony Smith at OGWR. In elk geval heeft Susan, dochter van Colin Boers 2 kinderen: John and James Anthony Smith (Bevestigd door James Anthony).

C5) Clive E. *1960. Hij huwde 1991 met Karen E. Stoakes (Marriage records Wles 2008) Zie foto onder.

C4) Gail B. *1958. Zij huwde 1975 Phillip M. Jones. Hij overleed 2003. Anno 2016 noemt Gail zich Gail Evans. (Zie foto).

C6) Kathryn R. *1963. Zij huwde Ivan J. Lloyd in 1980

C7) Denise S. *1965. Zij huwde Michael J. Cox in 1992. Anno 2016 op Facebook. (Zie foto).

C8) Debra Lorraine. *1969

 

Hieronder enkele foto's van dochter 3) Julia E. Boers getrouwd met Edgar Evans en enkele kinderen.

1) Alvyn Evans, zoon van Julia E. Boers en Edgar Evans.

Onder: 2) David Evans, zoon van Julia E Boers en Edgar Evans.

 

Onder 3) Eirwen Phillips en moeder Julia E. Boers.

 

Onder 4) Olivia Evans en Julia E. Boers.

 

 

Op 18 aug 2016 kreeg ik van Paul Wick via email de onderstaande foto van Betty Boers. Het was hem niet gelukt (zoals eerder beloofd) familie foto's te sturen en deze foto maakte hij waarschijnlijk van een portret op de kast thuis bij zijn tante Sandra (= kleindochter van oom Jules en dochter van Betty.) Betty is mijn volle Engese nicht. (Engels omdat mijn oom Julius de Britse nationaliteit had sinds 1918.)

 

Aanvulling 17 sept 2016: Hieronder 2 foto's van BETTY BOERS; de zwart-witte foto is Betty in de leeftijd van 25 jaar met dochter Sandra en de kleurenfoto is Betty met dochter Gillian. Foto's copyright Paul Wick and family aunt Sandra. Thanks to Paul.

 

Onder: de originele foto gekregen van Paul Wick.

Hieronder de door mij aangepaste foto van Betty Boers.

Einde aanvulling 17 sept 2016. 

 

Aanvulling 18 sept 2016: De trouw akte van oom Jules met Elsie May Davies, verkregen van David S. Evans, zoon van Julia E. Boers (=oudste kind en dochter uit het tweede huwelijk van oom Jules).

Trouwdatum = 6th april 1927. oom Jules en zijn echtgenote Elsie May woonden toen op het adres: MIKADO street 12, Penygraig Wales. Verder staat vermeld dat de leeftijd van oom Jules 40 jaar oud was in 1927. Dat klopt van geen kant, want oom Jules was geboren in 1879. Tevens wordt zijn vader (mijn grootvader) genoemd als GEORGE BOARS hetgeen ook niet juist was, want opa heette als immer gewoon JULIUS BOERS. Het beroep werd wel juist genoemd, namelijk Civil Service in Retirement oftewel Gepensioneerd ambtenaar. De vader van Elsie May heette John Davies en was van beroep: "Victua........????? (Winkelier? Verkoper van levensmiddelen?)

For the Welsh family members: Marriage certificate provide by David S Evans. Mind: It is noted that uncle Jules' age was 40 years old in 1927. This is totally wrong. Uncle Jules was born 1879, so his age was 48 in 1927. Furthermore it is noted that his father was called GEORGE BOA.... . This is also totally wrong: Jules' father was JULIUS BOERS. (Either uncle Jules was drunk or the civil servant at the Townhall had consumed too much paints at the local pub.) It is also noted that Elsie May was a spinster. (According my info: Elsie May was either divorced or widowed from McNamara, according registries Pontypridd Glamorgan Wales.)

 

Onderstaande foto's via Facebook van Josh Boers (=Zoon van Clive Enoch en kleinzoon van Colin), Denise Cox en Gail Evans (beiden zusters van elkaar en dochters van Colin). 

Hieronder: Colin Boers via FB van zus Denise Cox nee Boers.

 

Hieronder: Gail = een dochter van Colin, kleindochter van oom Julius.

 

Hieronder Clive, zoon van Colin en kleinzoon van oom Julius.

 

 

Op 12 nov 2016 kreeg ik de volgende informatie van David Stuart Evans (kleinzoon van oom Jules) over dit graf. Dit graf is slechts het graf van Corrine Ann, kleindochter van oom Jules, die op 16-jarige leeftijd het leven liet wegens een ongeval. Oom Julius en zijn zoon Colin en diens vrouw Beryl liggen elders bergraven, doch hun graf is verwaarloosd en geheel overwoekerd. De familie in Wales heeft dit graf can Corrine Ann derhalve bestemd als familiegraf en heeft de grafstenen daartoe geplaatst. Echter, de grafsteen van oom Jules zie ik er niet bij. Waarom?? Daar heeft david mij geen antwoord op kunnen geven. Vreemd.

Dus nogmaals recapitulerend: hier ligt begraven Corrine Ann (kleindochter van oom Jules) en aangebracht zijn de herinneringsplaten van Colin (zoon van oom Jules) en Beryl (vrouw van Colin), Clive Enoch (linksonder en kleinzoon van oom Jules) en "onbekend voor mij rechts onder".

Corrine Ann Boers; geboren 3 aug 1954 Bridgend en gestorven 28 jan 1970.

 

Aanvulling juni 2020 via FB van nicht Sarah Smith - 18 juni verjaardag van neef Colin Boers, zoon van oom Julius Boers, broer van mijn vader.

 

Het bovenstaande is dan de voorlopige stand van zaken van mijn speurtocht tot en met heden. Voorlopig rest er me nog wel het één en ander om uit te zoeken. 

 1. Zijn Belgische periode 1900 - 1918 en
 2. Zijn Engelse periode wat betreft de familie banden en na zijn pensioenering en wellicht enkele foto's ?

 

We komen er wel.

Aanvullingen:

Op 28 okt 2016 kreeg ik van David Stuart Evans de volgende scans zoals hieronder te zien, namelijk de overlijdens aktes van oom Jules Boers en zijn tweede echtgenote Elsie May Boers-Davies. Op beide aktes is te zien waar zijn toen woonden en wat de doodsoorzaak was (in het Latijn). Met dank aan neef David Stuart Evans.

Oom Jules stierf op 24 febr 1956 in het algemeen ziekenhuis aan een hartaanval (Coronary Thrombosis) en ligt begraven in Bridgend. Zijn echtgenote Elsie May stierf in de leeftijd van 60 jaar thuis op het adres 24 South Road Portcawl op 6 sept 1954 en ligt eveneens te Bridgend begraven. Ook zij stierf aan het falen van haar hart, namelijk 1) Cardiac Failure, 2) Pericarditis (=ontsteking aan het hartzakje) en 3) Glycoscuria (Glucose in de urine). !!!!

De eigenaardigheden wat betreft de leeftijd van mijn oom Jules zetten zich met zijn dood voort, want: Op de overlijdensakte staat dat hij de leeftijd bereikte van 73 jaar in het jaar 1956, hetgeen impliceert dat hij dan geboren was in 1883. Dit is dus niet juist: hij werd geboren in 1879 !!! Hij smokkelde 4 jaren. Zie ook zijn leeftijd op de huwelijksakte hierboven op deze pagina, waarbij hij 8 jaren smokkelde. !!!! Hij was in werkelijkheid 77 jaar oud toen hij stierf.

Ik vraag me af of er in de jaren 1950 van de vorige eeuw al een soort AOW bestond in de UK? Als dat zo geweest mocht zijn, dan heeft oom Jules zich behoorlijk tekort gedaan.!!! Ook wat betreft zijn pensioen uit het werk. Waarom heeft hij met zijn leeftijden gesmokkeld???? Wat heeft zich afgespeeld, dat dit voor kon komen in de registratie in de archieven? 

 

 

 

 

Wat er echter ook gebeurd geweest moge zijn: Moge zij rusten in vrede. Ook mijn oom Jules heb ik nu zijn eer en respect mogen geven, exact 60 jaren na zijn overlijden.

 

 

WORDT VERVOLGD, wat betreft eventuele gedetailleerde aanvullingen.  

TO BE CONTINUED, God willing.

 

Top