Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam MUTTER dragen, die opteerden en oorlogsslachtoffer werden.

Ook deze familienaam MUTTER werd vrij veel vertegenwoordigd in het voormalig Nederlands Indië.

Zie tevens de pagina's WEDUWE VAN INDIE GOODLIFF MUTTER en WEDUWE VAN INDIE MUTTER SCHOEN. Op deze pagina's is iets te lezen over een broer van onderstaanden IA en IB.

 

 

IA)

Op 26 sept 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap JOHANNES FERDINAND MUTTER en hij verklaarde, 

 1. dat hij hoofd/chef was van de Dienst Industrie en Nijverheid te Menado,
 2. dat hij woonachtig was te Menado,
 3. dat hij geboren was te Jogja op 20 aug 1900,
 4. dat hij op 19 mei 1927 gehuwd was met 1)  JULIA KEPEL en dat zij overleden was op 27 sept 1940 te Jogja,
 5. dat hij uit dit huwelijk 7 kinderen had, te weten (zie verklaring voor namen en geboortedatums),
 6. dat hij op 10 sept 1941 gehuwd was met 2) LOUISA ANTOINETTE BASELER, geboren Gawok Solo 2 dec 1908,
 7. dat hij uit dit tweede huwelijk 2 kinderen had (zie verklaring voor namen en geboorte datums),
 8. dat zijn tweede echtgenote Louisa Antoinette Baseler weduwe was van WILLEM BAREND BIJL en dat uit dit huwelijk een kind werd geboren geheten Jacky Bijl welke hij heeft erkend als zijn stiefkind,
 9. dat zijn vader heette FRITS MUTTER geb Batavia 3 mei 1878 en overleden Bogor 3 juni 1940
 10. dat zijn moeder heette CHARLOTTE CORNELIA ROSO, geb Batavia 28 dec 1877 en overleden Bogor op 1 mei 1938,
 11. dat hem overige gegevens onbekend zijn. 

 

IB) Op 26 sept 1951 (exact een jaar later) opteerde een broer van IA hierboven genaamd FRITS CORNELIS MUTTER en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkeloos was,
 2. dat hij te Bogor woonde,
 3. dat hij geboren was te Bogor op 12 febr 1906,
 4. dat hij sedert 10 dec 1937 gehuwd was met THEODORA CORNELIA VISSER,
 5. dat hij van haar gescheiden was op 29 dec 1947,
 6. dat hij uit dit huwelijk 4 wettige kinderen had (zie verklaring voor namen en geboorte datums),
 7. dat zijn vader geboren was te Bogor op 3 mei 1878 (zijn broer hierboven zegt: Batavia),
 8. dat zijn moeder geboren was te Batavia 28 dec 1877,
 9. dat hem overige gegevens onbekend zijn. 

 

IA-a) Op 2 mei 1950 opteerde een zoon van Johannes Ferdinand ( ad IA hierboven) zijnde JOHANNES ALEXANDER MUTTER en hij verklaarde, 

 1. dat hij Korporaal KNIL was,
 2. dat hij te Bogor woonde in de kazerne Staf 2 M.P. I,
 3. dat hij geboren was te Jogja op 1 aug 1928, (Zijn vader verklaarde dat zijn zoon geboren werd op 1 aug 1930 !!! De register almanak vermeldt niets over de geboorte.)
 4. dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 5. dat zijn vader Johannes Ferdinand heette geboren Bogor 20 aug 1900,
 6. dat zijn moeder heette Julia Kepel geboren Bogor 19 juli 1903.

 

 

Mijn bevindingen:

Beide broers werden geinterneerd en overleefden de oorlog, maar wel tegen een dure prijs, hun gezondheid. (Ad IA en ad IB)

Mevr. Julia Mutter geborenn Kepel was telefoniste 1ste kl bij de Telefoondienst en kreeg in mei 1931 eervol ontslag (wegens gewichtige redenen eerst vooraf een half jaar binnenlandsch verlof - geboorte.)

Frits Cornelis heeft een vermelding bij het OGS, overleden 15 sept 1955 te Buitenzorg. In dit dossier van de OGS is meer bekend over Frits Cornelis en deze informatie plaats ik hier niet. Even zelf doorspitten als men meer wilt weten. Mevr. Visser - zijn ex-echtgenote volgens zijn verklaring-  verhuisde in elk geval naar Nederland waar zij gehuwd was met de heer Alexander Schifferling en te Eindhoven woonde. Op haar grafsteen staat dat zij geboren was 4 aug 1918 en overleden 11 jan 2012 en dat zij weduwe was van de heer Schifferling en haar namen staan genoteerd als CORNELIA THEODORA "LILY" SCHIFFERLING - VISSER.

De heer Alexander Schifferling had destijds dezelfde functie als wijlen mijn broer, namelijk Kon.Marine Stoker 1ste kl Onderzeedienst en werd in 1948 onderscheiden met een orde. Hij werd geboren te Bogor 1918 en overleed Eindhoven 23 maart 1969. Zijn vader Frederik Wilhelm Schifferling was ambtenaar. Zijn moeder was mevr. Lo Yam Nio en overleed 25 mei 1944 te Bogor oud circa 49 jaar. (Zie roosje roos).

 

II-A en II-B: 2 Broers.

Op 14 dec 1951 opteerde KAREL MUTTER en hij verklaarde, 

 1. dat hij chauffeur was,
 2. dat hij te Bogor woonde,
 3. dat hij te Bogor geboren was op 18 juli 1899,
 4. dat hij ongehuwd was en geenkinderen had,
 5. dat zijn vader LOUIS MUTTER heette, geboren te Bogor op datum onbekend,
 6. dat zijn moeder heette ONNOT geboren Bogor op datum onbekend,
 7. dat overige gegevens hem onbekend zijn. 

Op 4 dec 1951 opteerde HENDRIK MUTTER  en hij verklaarde,

dat hij werkzaam was als voorman 1ste kl. K.P.N.,

dat hij te Bogor woonde,

dat hij geboren was te Bogor op 27 mei 1908,

dat hij op 11 febr 1942 huwde met ARINI en dat hij geen kinderen had,

dat zijn vader heette LOUIS MUTTER en zijn moeder ONNOT en dat beiden reeds waren overleden,

dat overige gegevens hem onbekend zijn.


Mijn bevindingen:

Louis Mutter werd erkend op 26 sept 1876 (RA1895) te Buitenzorg(Batavia)

Hij overleed 17 jan 1924 Buitenzorg (film 1148253 akte 47)

Zoon Hendrik werd geinterneerd en van zoon Karel heb ik geen interneringskaart gevonden.

 
 

III. Op 15 november 1951 opteerde FREDERIK MARTIN MUTTER en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam als medewerker van de Dienst Bosbouw,
 2. dat hij te Bogor woonde,
 3. dat hij geboren was te Bogor op 27 dec 1915,
 4. dat hij niet gehuwd was maar wel een kind had genaamd Jeanette Magdalena Mutter geboren Bogor 6 mei 1938,
 5. dat zijn vader geboren was te Bogor en HENRI MUTTER heette (en overleden was) en geboren op 9 nov 1881, 
 6. dat zijn moeder heette EVELINE ABRAHAMS  en geboren Jakarta 23 dec 1885 en momenteel te Bogor woonde,
 7. dat overige gegevens hem onbekend zijn.

 

Mijn bevindingen:

 

Hieronder de overl. advertentie van vader Henri. Het echtpaar Mutter Abrahams had in totaal 4 kinderen. Diverse sites melden slechts 3 kinderen, maar ik vermoed dat het komt, omdat de Famylisearch dossiers nog niet geopenbaard waren en men daarom niet van het bestaan van Frederik Martin af wist. Maar volgens mij moeten er toch meer kinderen geweest zijn, want de tijdspanne tussen 1905 en 1926 is wel erg groot. Ik heb geen andere kinderen kunnen vinden. 

Hun kleindochter Jeanette Magdalena werd genaturaliseerd te Lekkerkerk op 25 nov 1959 Lekkerkerk.

Haar vader Frederik Martin Mutter werd genaturaliseerd te Lekkerkerk op 9 maart 1967. Ik vermoed dat hij naar Nederland kwam door toedoen en op verzoek van zijn dochter Jeanette. Was Eveline, zijn moeder ook al overleden? En kwijnde Frederik weg alleen in Bogor zonder zijn dochter?

Frederik werd ook geinterneerd en op zijn kaart staat dat hij 1ste klerk op de gemeente secretarie Bogor, in 1950 was hij werkzaam bij Bosbouw Bogor en in Nederland was hij bakker.

Voor de oorlog woonde Henri en Eveline op de Gang Baru no. 4 volgens de verklaring van hun zoon. Volgens de interneringskaart woonde het gezin op Gang Baru no. 3.

Ik heb maar een scan geplaatst van het begin van de straat, zomaar opdat men wete waar het gezin woonde.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top