Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 1 PECHLER.

ZIE OOK DEEL 2 PECHLER.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PECHLER, die opteerden, genaturaliseerd en in enkele gevallen ook oorlogsslachtoffer werden.

De familienaam Pechler was in voormalig Nederlands Indie zéér ruimschoots vertegenwoordigd.

WIL MEN ZOWAT ALLES WETEN OVER BIJNA ALLE FAMILIELEDEN EN OF NAZATEN VAN DE PECHLER FAMILIES, DAN LUIDT MIJN ADVIES:

BOEKJE 200 JAAR FAMILIE PECHLER IN INDIË, editie sept 1988 te Zwolle uitgegeven door R.P. Pechler.

Men dient er rekening mee te houden, dat het boekje in 1988 is uitgegeven, gebaseerd op feiten die toen bekend waren. Inmiddels is er in 2020/2021 door de Familisearch het dossier Opterenden 1950/1951 vrijgegeven waar veel meer gegevens in staan, die niet in het familieboek zijn omschreven.

 

 

I) Op 24 aug 1951 opteerde  de weduwe van HENDRIKUS CORNELIS KREUZEN , geboren SARA PECHLER voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde, 

 1. dat zij geen werk had,
 2. dat zij te Jakarta woonde,
 3. dat zij te Batang (Pekalongan) geboren was op 17 juli 1889,
 4. dat zij ooit gehuwd was met HENDRIKUS CORNELIS KREUZEN op 18 juli 1928 en dat dit huwelijk ontbonden was wegens het overlijden van haar echtgenoot,
 5. dat haar vader heette HERMAN WILLEM PECHLER, geboren Kalimati in 1874 en dat haar moeder heette DREMIE.

 

Mijn bevindingen: 

Het kostte me moeite om er achter te komen hoe het precies zat met Sara Pechler maar waarom er behoorlijke afwijkingen in haar verklaring zitten, is mij onbekend.

De RA 1900 zegt: Erkenning te Pangkalan Madura Sara Pechler op 17 juni 1889. (Scheelt een maand met de verklaring.)

Sara verklaarde dat haar vader geboren werd te Kalimati (= SF nabij Pekalongan) in 1874. De RA's melden hier niets over. Als haar vader geboren werd in 1874, dan was hij ten hoogste 15 jaar toen zij geboren werd. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Meisjes  huwden wel eens op zeer jonge leeftijd, maar jongens ben ik nog niet tegen gekomen in de almanakken die op zeer jonge leeftijd vader werden EN geregistreerd werden. Het kon in de praktijk wel eens gebeuren, dat een jongen al vroeg vader werd, maar dat werd echt niet in de almanakken genoteerd. Al was het maar slechts uit schaamte, dat men het niet deed.De dichtsbijzijnde geboorte van een HERMAN WILLEM PECHLER was te Pekalongan op 31 juli 1866 hetgeen aannemelijker is gelet op de leeftijd. Trouwens volgens de almanak werd zij erkend en destijds kon een 15-jarige nooit wettelijk een erkenning doen omdat hij zelf dan nog minderjarig was. Deze Herman Willem was van beroep ambtenaar.

Sara huwde ten eerste met de heer CORNELIS ROMEIN te Soerabaja op 7 febr 1912. Hij was geboren te Scheidam en overleed te Semarang op 4 mei 1914. (Zie RA onder Romein). Uit dit huwelijk werd hun zoon JACOB FREDERIK WILLY ROMEIN geboren, die in de leeftijd van 26 jaar op 12 juli 1939 te Rotterdam huwde met Catharina van der Nat. (Zie scan hieronder). Zijn geboorte (circa 1912/1913) is niet vermeld in de RA.

Jacob Frederik Willy Romein verbleef later te Indonesia en deed iets in de politiek. Hij stelde zich verkiesbaar in 1971 te Jakarta. Zie boek: PELAKSAAN PEMILIHAN UMUM 1971 JAKARTA pagina 861.

Mij is onbekend tot wanneer het huwelijk van JACOB ROMEIN en CATHARINA VAN DER NAT stand hield, maar volgens Ancestry.com scheen er ook een huwelijk plaats gehad te hebben tussen JACOB FREDERIK WILLY ROMEIN en MAGDALENA MARGARETHA ROSALINA DOUWES. Zij werd geboren Jogja 27 dec 1924 en zij overleed te Jakarta mei 2016, hetgeen kan kloppen met het feit dat Jacob zich kiesbaar stelde in 1971 te Jakarta.

 

Sara huwde ten tweede met de heer HENDRIKUS CORNELIS KREUZEN volgens haar verklaring boven. Ik heb geen officiële aankondiging kunnen vinden?  Het huwelijk werd ontbonden op 22 aug 1940 - zie scan Staatscourant hieronder van 1946. Woonplaats onbekend...Dat kan kloppen, aangezien Sara in Indonesia woonde. Ik heb ook niet kunnen vinden, wanneer zij overleed. Het is best mogelijk dat zij bij haar zoon te Jakarta inwoonde? Volgens Openarch was er in Arnhem in elk geval een Hendrikus Cornelis Kreuzen in 1955 wiens tweede partner overleed in dat jaar, dus....

 
 

IIA) Op 16 jui 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap MARIUS PECHLER, die verklaarde 

 

 • dat hij werkzaam was als opzichter bij de PT BUTON,
 • dat hij te Buton woonde,
 • dat hij te Brebes was geboren op 6 mei 1913,
 • dat hij gehuwd was op 28 febr 1948 met EDDY HELENA PIETERS, geb Tjitjalengka 10 sept 1913,
 • dat hij 5 minderjarige kinderen had, geheten: 

  • 1) CORNELIA *8-6-1939 verblijvende te BANDUNG,
  • 2) CORNELIS FERDINAND * 15-11-1940 verblijvende te BANDUNG,
  • 3) ANNA MARIE *8-2-1942 verblijvende te PALEMBANG,
  • 4) MARJA ILONA * 1-11-1949 verblijvende te BUTON bij hem thuis,
  • 5) JACK MARVIN *18-1-1951 verblijvende te BUTON bij hem thuis.. (Deze laatste 2 kinderen uit huwelijk met mevr. Pechler-Pieters)
 •  
 • dat zijn vadere heette CHRISTIAAN PECHLER , geboren Batang Pekalongan op 3 nov 1886, thans wonend te Palembang.
 • dat zijn moeder heette EMMA de BRUINSMIT, geb Bodjong Pekalongan op 7 jan 1890, thans (1951) verblijvende te PALEMBANG. ( !!! Zijn dochter ANNA MARIE zal hoogstwaarschijnlijk onder de hoede van zijn ouders geweest zijn !!!) 

 

 

Mijn bevindingen:

En toen kwam ik weer problemen tegen tijdens de zoektochten in de documentatie e.d. De eerste de beste vraag die bij me oprees: Waarom werden de 2 oudste kinderen in Bandung ondergebracht, waarom kind nummer 3 bij opa en oma in Palembang? Waarom niet alle kinderen bij elkaar? Het moeten kinderen uit vorige relaties geweest zijn, dat is duidelijk. Zie daarvoor bij de foto hieronder van Cornelia Pechler, kind 1)

Vraag 2: Wie was Emma de Bruinsmit???? Of - zoals zij genoemd werd op de Japanse interneringskaart E. Smit de Bruin. Ik heb me letterlijk de blubber gezocht via diverse combinaties van achternaam en niets kunnen vinden. Was mevr. Emma soms een Chinese (of andere etniciteit) vrouw en niet erkend en zich zelf dan de Bruin Smit noemde omdat haar natuurlijke vader de Bruin en/of Smit heette ?? Emma's geboorte werd ook niet in de RA geregistreerd.

Marius werd later genaturaliseerd op 27 maart 1962 Den Dolder en overleed 16 juni 1989 te Gorkum. Zijn geboorte werd niet in de RA geregistreerd en hij was geinterneerd.

 

Ik keer terug naar de kinderen van Marius, zoals boven genoemd onder 1) t/m 5), te weten kind 1) CORNELIA PECHLER.

Zie foto hieronder Cornelia (die hoogstwaarschijnlijk dus bij haar moeder Polinio Teti Setiawati The te Bandung met haar broer Cornelis ad 2) woonde.(Polinio was voorheen al gehuwd geweest in 1931.)

 

IIB) Een broer (????)  van Marius (IIA) (VOLGENS de scan familysearch hierboven en waar ik TWIJFELS bij plaats gelet op de afwijkende geboorte datums in de resp. verklaringen van Marius en Julius !!! Of de heren zelf zijn abuis) was JULIUS PECHLER, die opteerde en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkzaam was als opzichter van de spoorbaan van de suikerfabriek Ketanggungan West,
 2. dat hij te SRAGI Pekalongan geboren was op 31 juli 1917,
 3. dat hij sedert 26 maart 1941 gehuwd was met CORNELIA FLORIDA BAUMBACH,
 4. dat hij kinderen had geheten Augustinus, Joseph Frans, Hendrik Frederik en Jimmy Eduard,
 5. dat zijn vader geboren was te Pekalongan op 3 okt 1883 en zijn moeder geboren was op 25 okt 1889. 

 

Mijn bevindingen:

De vader van Julius (volgens zijn verklaring geboren op 3 okt 1889) was volgens RA1884: HENDRIK PECHLER, dus de bewering in de scan van Familysearch dat Marius en Julius broers waren, is in eerste instantie NIET juist. Maar !!!!!!!!! Er is een Japanse interneringskaart van Julius en daarin wordt gemeld, dat de vader van Julius was Ch. Pechler en de moeder was E. Smit de Bruin. Dus WEL broers???? Wie is er nu sprookjes aan het vertellen???

Ter extra info geef ik hieronder wat informatie over Hendrik....

Te Semarang overleed in de leeftijd van 54 jaar op 24 sept 1937 (dus geboren ca 1883) de heer HENDRIK PECHLER en de rouw adv. werd getekend door: wed. J.C. Pechler-Herlaar, J. Bakker-Pechler (dochter), C. von Bannisseht-Pechler (dochter), M. Bloemhard-Pechler (dochter) en zoon P.H. Pechler. Mocht deze overledene Hendrik dezelfde zijn als de vader van Julius (want het geboorte jaar stemt overeen namelijk 1883) dan is het vreemd dat zoon Julius dan niet genoemd wordt. (Of er was bonje in de ballentent? Gebeurde wel vaker).

Maar we zijn er nog niet, want een week later wordt een dankzeggings advertentie geplaatst en deze wordt getekend door: J. Pechler-Herlaar (wed.), J. Fransz-Pechler en echtgenoot J.H. Fransz, C. von Bannisseht-Pechler en kinderen, M. Bloemhart-Pechler en echtgenoot A. Bloemhart en kinderen, E. Isaak-Pechler en echtgenoot C.C. Isaak en kinderen. Ik word er niet goed van.

Julius werd geinterneerd en overleed te Malang (volgens Familysearch scan boven). 

 

IIIB) In de scan van Familysearch staat bovenaan genoemd JANOTTO PECHLER en dat moet natuurlijk zijn JAN OTTO PECHLER, geboren 25 okt 1911 Brebes. Hij was volgens de gegevens op zijn kaart een broer van Marius en Julius hierboven genoemd.

Jan Otto werd vastgezet in het Sendi 4B OHASHI kamp. (Bron: gevangen kampen Japan.)

 

Nah ja, hoe het ook allemaal precies in elkaar zat, mag een verwoedde genealoog zelf verder uitzoeken; ik heb mijn best gedaan en vindt het welletjes zo. Zie verder deel 2 PECHLER met daarin neven van de hierboven genoemden.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top