Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen, die de

FAMILIENAAM VAN BLOMMESTEIN dragen/droegen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

De onderzochte materie is een ietwat moeilijk en ik heb getracht zoveel mogelijk details te vergaren.

 

1) Op 16 nov 1951 verscheen voor de rechtbank te Madioen mej. ROZALIE VAN BLOMMESTEIN om te opteren voor het Indonesisch staats burgerschap en zij verklaarde, 

 • dat zij werkzaam was bij de Orde der Zuster Ursulinen,
 • dat zij woonde in Madiun op dagtum van verzoek,
 • dat zij te Jogja geboren was op 25 aug 1887,
 • dat zij op de datum van 27 dec 1949 woonde in het zusterhuis van de Ursulinen, Tempelweg 5,
 • dat zij ongehuwd was,
 • dat haar vader heette LOUIS CHARLES MARIUS VAN BLOMMESTEIN, geb Solo op 19 juni 1840 en reeds overleden was in 1905 (dag.maand haar onbekend) te Jogja,
 • dat haar moeder heette EROENI, geb Poerworedjo/Keboemen in 1871 en reeds overleden in Poerworedjo, dag/maand haar onbekend,
 • dat haar grootouders ook van Blommestein heetten en verdere gegevens haar onbekend. 

 

Informatie van de webmaster:

RA 1894: zegt Erkenning te Klaten Solo ROZALI VAN BLOMMESTEIN op 25 aug 1887.  

 • Openarch.nl zegt: Aangekomen te Nederland, vestiging Boxtel en Vught op 1 sept 1911 vanuit Batavia en terug naar Nederland op 22 nov 1920. (Hoogstwaarschijnlijk zal zij in een klooster te Vught/Boxtel een opleiding tot religieuse gevolgd hebben.)   https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/klooster-mariaoord-te-vught  Volgens haar verklaring boven overleed haar vader in 1905 en haar moeder in 1912. Ik vraag me af wie haar dan naar Nederland stuurde in 1911 ter opleiding bij de religieuse orde Ursulinen? De RK-missie in Indië?
 • Haar vader was Louis Charles Marius van Blommestein die op 16 febr 1870 (RA1871) huwde met ANNA ANTHONETTA DON GRIOT en echtscheiding volgde op 31 juli 1886. (RA1888).
 • Uit dit huwelijk tenminste de volgende kinderen:  Zie website Meisenbach.

2) Op 31 maart 1950 verscheen voor de rechtbank Jakarta JOHAN LOUIS GERARD VAN BLOMMESTEIN om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde, 

 • dat hij werkzaam was als korporaal radio telegrafist KNIL,
 • dat hij geboren was te Bojolali op 19 juli 1921,
 • dat hij gehuwd was met SITI AMINAH binti RADEN SOEMITRO (Binti = dochter van) op 23 aug 1948 en geen kinderen had,
 • dat zijn vader heette JAN VAN BLOMMENSTEIN, geb Bojolali 8 okt 1886,
 • dat zijn moeder heette BINEM geboren te Bojolali,
 • dat zijn grootouders van vaders kant waren LOUIS CHARLES MARIUS VAN BLOMMESTEIN en de Inlandse vrouw SIEJEM. 

Informatie webmaster:

Recapitulatie.

LOUIS CHARLES MARIUS VAN BLOMMENSTEIN had dus tenminste:

meerdere kinderen uit zijn huwelijk met mevr. Don Griot. (Zie website Meisenbach)

een zoon Jan uit een relatie met mevr. Siejem. (Website Meisenbach schaart zoon Jan in de kinderschare met mevr. Don Griot, maar de zoon van Jan verklaart zelve dat zijn moeder Binem heette)

een dochter Rozalie uit een relatie met mevr. Eroeni. (Zie bovenin de pagina)

 

 


 

3) Op 4 dec 1051 verscheen voor de rechtbank te Bonthain/Bulukumba KAREL VAN BLOMMESTEIN om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde 

 1. dat hij op het monet van verzoek geen werk had,
 2. dat hij te Melambong Solo was geboren op 14 sept 1894,
 3. dat hij sedert 30 juli 1927 gehuwd was met mevr. Nji Mas Siti Mariam en
 4. dat hij geen kinderen had.
 5. En dat was het, niets over zijn ouders of grootouders. 
 6. Informatie van de webmaster:

Volgens de website Meisenbach was zijn vader WILLEM GERARD HERMAN BLOMMESTEIN en Willem was weer een broer van Louis Charles Marius van Blommestein. (Zie 1 en 2 hierboven genoemd.)


 

Tot slot 4) KLARA VAN BLOMMESTEIN die op 24 dec 1951 voor de rechtbank te Balikpapan verscheen om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde

 • dat zij werkeloos was,
 • dat zij te Balikpapan woonde,
 • dat zij te Modjokerto geboren was op 7 sept 1924,
 • dat zij ongehuwd was,
 • dat haar vader heette WIM VAN BLOMMESTEIN geboren en overleden waar en wanneer haar onbekend,
 • dat haar moeder heette NEM geboren en overleden waar en wanneer haar onbekend.

Uitgaande van het feit, dat zij in 1924 geboren werd te Mojokerto, heb ik op grond van deze gegevens niets kunnen vinden wat op Klara van toepassing zou kunnen zijn. Geen een Wim/Willem en of WILLEM + andere naam, past in het geboorte tijdsbestek van Klara.

 

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top