Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam 

WILSCHUT dragen en die destijds in 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

Ik meen op te mogen merken dat diverse genealogische websites met betrekking tot nazaten Wilschut,  wellicht via deze pagina meer aanvullingen kunnen vinden.

 

Op 19 dec 1950 verscheen voor de rechtbank Makassar om te opteren voor het Indon.staatsburgerschap PIET WILSCHUT, die verklaarde 

 • dat hij werkeloos was,
 • dat hij op 31 jan 1898 te Jogja was geboren,
 • dat hij op 14 nov 1917 gehuwd was met VICTORIA MAGDALENA JUSTIEN (Justine) KELLER,
 • dat zij geboren was Jogja 15 sept 1896,
 • dat hij geen minderjarige kinderen onder 18 jaar had,
 • dat zijn vader heette GERARDUS JACOBUS KAREL WILSCHUT, geb Soerabaja 24 sep 1862 en overleden Jogja 1912,
 • dat zijn moeder heette CHARLOTTE GEERTJE LE FEBRE (Geertje Charlotta), geb Jogja 4 sept 1872 en overleden Jogja 1922,
 • dat hem nadere gegevens omtrent zijn grootouders hem ontbreken. 

Mijn bevindingen: 

 

 • RA1888: gehuwd te Jogja op 19 juni 1886 Gerardus Jacobus Karel Wilschut met Geertje Charlotta le Febre.
 • RA1916: Overleden Jogja 28 dec 1914 Gerardus Jacobus Karel Wilschut. 
 • Delpher Locomotief Semarang: Overleden 24 juni 1902 te Jogja GERARDUS WILSCHUT geb Maasland 23 sep 1826 en getekend door zoon Gerardus Jacobus Karel en echtgenote Ch.G. Le Febre. Gerardus was opziener bij de firma Resink.
 • Een zuster van Gerardus Jacobus Karel was Maria die op 15-jarige leeftijd te Jogja huwde met Francis Hubert Vermeeren oud 30 jaar, wachtmeester lijfwacht sultan Jogja, op 18-8-1883.
 • Gerardus Jacobus Karel huwde op 23-jarige leeftijd te Jogja met Geertje die 14 jaar oud was, op 19-6-1886.

 

 


 

Op 12 dec, een week eerder dan zijn vader Piet, opteerde zoon AUGUST WILSCHUT en hij verklaarde,

 

 • dat hij werkzaam was bij ing.bureau Crendna,
 • dat hij te Nganjuk (Oost Java) geboren was op 30 aug 1930,
 • dat zijn vader Piet heette en zie verder verklaring,
 • dat zijn moeder Victoria heette en zie verder verklaring,
 • dat zijn grootouders waren, zie verder verklaring. 

 

 


 

Op 19 dec 1950, samen met zijn vader Piet, opteerde RICHARD WILSCHUT en verklaarde,

 

 • dat hij werkzaam was bij het waterleiding bedrijf te Makassar,
 • dat hij geboren was te Nganjuk (Oost Java) 22 juli 1927,
 • dat zijn vader Piet heette, zie verder verklaring,
 • dat zijn moeder Victoria heette, zie verder verklaring,
 • dat zijn grootouders waren, zie verder verklaring.

 

 

Vader Piet, zonen August en Richard werden Huis ter Heide gezamenlijk op 17 nov 1965 genaturaliseerd. Notitie: Geen echtgenotes vermeld.  

Een andere zoon, die NIET opteerde, was ARNOLD WILSCHUT, geb. 20 febr 1918 en hij werd geinterneerd. Hij was gehuwd met F.H. Muller. (Zie Interneringskaarten NA)

Een andere zoon was PIETER JACOBUS WILSCHUT, geb 15 sept 1920 (volgens OGS te Jogja en volgens moeder Wilschut Keller geboren te Magelang.). Pieter Jacobus sneuvelde 28 febr 1942 op de stellingen Mario Tjamba. (Bron NA/OGS dossier.). Hij ligt begraven op ereveld TJANDI te Semarang. (Voorheen begraven in de beruchte grot te MARIO Tjambo waar velen - ook door de Jappo's vermoorde brugers - in lagen.

Een andere zoon was JAN WILLEM WILSCHUT. (Zie dossier NA/OGS).

Vader Piet overleed in 1971 te Utrecht volgens mededeling van zijn echtgenote mevr. Wilschut Keller in haar brief naar OGS d.d. 16 juli 1980, waarin mevr. Wilschut Keller op die datum oud was 84 jaar. 

Recapitulerend kom ik aan de hand van bovenstaande bronnen aan de volgende kinderen van Piet en Victoria:

AUGUST
RICHARD
ARNOLD
PIETER JACOBUS
JAN WILLEM

 

 

Een andere tak WILSCHUT:

 

Op 15 dec 1950 opteerde te Jakarta voor het Indon. staatsburgerschop GERARDUS EDMONDUS WILSCHUT en hij verklaarde, 

 

 • dat hij werkzaam was als medewerker handelshuis Seragam & Co te Jakarta,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat hij geboren was op 29 aug 1924 te Jakarta,
 • dat zijn vader heette DIRK RIDDIRUS WILSCHUT, geb te Jogja 17 juni 1893,
 • dat zijn moeder heette FLORIDA ALIDA KLINKERT, geb te Blitar 8 nov 1896.

 

Mijn bevindingen:

 • Gerardus Edmondus Wilschut werd samen met zijn echtgenote Marguerite Ilse Blasslé genaturaliseerd te Amsterdam op 17 maart 1966. Zij huwden 20 juli 1951 te Solo. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.
 • RA1919 meldt: Huwelijk op 4 juli 1918 te Jogja tussen Dirk Riddirus Wilschut en FLORA Alida Klinkert. (Meerdere kinderen uit dit huwelijk).

 


 

Op 15 dec 1950 opteerde te Jakarta, samen met haar broer Gerardus Edmondus, JEANNE CORNELIA WILSCHUT en zij verklaarde,

 

 • dat zij stenotypiste was bij het handelshuis Seragam Trading & Co (waar ook haar broer Gerardus werkzaam was),
 • dat zij geboren was te Djatinegara (v/h Weltevreden) op 16 dec 1927,
 • dat zij ongehuwd was, maar wel een zoon had onder de 18 jaar die heette RONALD CORNELIS AUGUST WILSCHUT geb 29 juli 1943.
 • dat haar ouders waren, zie verder verklaring. (Naam vader Diddirus moet zijn Riddirus).

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top