Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te NGAWI deel 7.

(met foto's anno april en mei 2021) en NADAT het bestuur ter plekke besloten had om het kerhof te renoveren en onder monumenten zorg te plaatsen. Amme oela. Monumentenzorg. Een puinhoop heeft men ervan gemaakt. Zowat alles op een dotje gemieterd, schots en scheef en alleen maar om grond te winnen en voor wie? De gewonnen grond ligt er gewoon braak bij achter een muurtje. Jawel, de opknapbeurt heeft er wel voor gezorgd, dat de toegangspoort naar het kerkhof nu prachtig geverfd is, maar dat is dan ook zowat het enige wat goed gedaan is.

 

Voorbeeld: van de schaamteloze puinhoop die men er van gebakken heeft, stelletje klunzen.

 

Het graf hieronder van mevr. A. Soetens geb James - foto anno 2015.

Adrienne Soetens geboren James. (Let op de rode cijfers 211. Die duiden aan dat men bezig is de graven te inventariseren.) Gehuwd met de majoor Infanterie A.P. Soetens, die in 1859 2de Luitenant was. Meer weten over de majoor? Lees dan Nederlandse heldenfeiten in Oost Indien 1876 Acehbooks, geschreven door A.J.A. van Gerlach, deel III.   https://www.google.nl/search?hl=nl&q=a.p.soetens+majoor+infanterie&gws_rd=ssl

 

Kijk naar de achtergrond en zijwaarts van het graf. Keurig netjes en VOORAL lege ruimtes.

 

Kijk HIERONDER hoe het anno april 2021 eruit ziet. Men heeft het graf gewoon uit de grond gerukt en op een dotje bij de andere graven neergeplonkt. Typisch stijl "as gheef maar heluid...die Belanda's komen hier toch nooit meer...   "Cagar Budaya noemt men dat: Cultureel erfgoed...."  ... Tai Kucing Stijl noem ik dat. Stijl serampangan/slabrakan/slobrukan/gelandangan/kampongan/dasar ndeso op zijn Indonesisch.

 

 


 

Ter ere van en respect voor de heer en mevr Vermeulen, die er voor zorgden dat hun zonen zeer goed terecht kwamen in de maatschappij, ondanks het vroege overlijden van de heer Vermeulen. 

 

Het graf van de heer THOMAS VERMEULEN, destijds werkzaam bij de KNIL. (Foto graf anno april 2021). Links achter de boom graf van zijn zoontje Theodorus Gerardus Vermeulen.

HIER RUST TH. VERMEULEN / IN LEVEN / MAGAZM 4e KL.DER ART. / GEBOREN 10 OCTOB 1820 / OVERLEDEN 4 OCTOB 1873.

Vreemd dat in alle advertenties, zowel overlijdens- alsmede huwelijks advertentie, de voorletter F. wordt gebruikt i.p.v. T(h)(omas) wat in de almanakken wel wordt toegepast en op het graf ook de initiaal Th.

Maar de enige instantie die de naam van de heer Vermeulen juist noteerde was de BS van de gemeente WAMEL en de KNIL zelf (op de stamboekkaarten van de zonen 1883/1884) , want de heer Vermeulen werd geboren te WAMEL Gld op 10 okt 1820 en ingeschreven onder de naam TOMAS VERMEULEN

Zie zijn geb.akte hieronder.

 

Het echtpaar Tomas Vermeulen en Maria Lombo kregen de volgende kinderen:

 

  1. ELIZABETH JOSCHEVINA MARINA geb Ngawi 2 dec 1868, overige gegevens mij onbekend helaas.
  2. THEODORUS GERARDUS geb Ngawi 15 nov 1868 en overleden Ngawi 4-2-1875. (Zie foto graf hieronder).
  3. EDUARD LUCAS geb Ngawi 18 okt 1870 en overleden 3 aug 1934 Den Haag. Hij was oud President Weeskamer Soerabaja en was op vakantie in Nederland toen hij aldaar overleed. Zie https://www.krancher.com/TNG/getperson.php?personID=I4497&tree=Ish voor meer details. 
  4. JAN GERRIT geb Ngawi 20 nov 1872. (Hij was onderwijzer, ging in 1895 naar Nederland voor studie en keerde terug naar Indie in 1910 naar Soerabaja.) Onder andere onderwijzer MULO school Semarang, MULO school Soerabaja en MULO school Cheribon (Directeur). Hij overleed Cheribon mei 1928 plotsklaps.(Batav.Nieuwsblad 24 mei 1928 necrologie). Hij huwde Maria Thesing te Soerabaja in 1916.

 

Het graf van de kleine Theodorus Gerardus Vermeulen rustend naast zijn vader.(Zie boven foto van zijn vader).

 

Hieronder de overlijdens akte van Eduard Lucas en er staat iets vreemds in. In de akte wordt zijn moeder aangeduid als MARIA LANGBOOM.... Waarom niet LOMBO? De RA1913 meldt overlijden van Maria Langboom te Soerabaja op 5 okt 1911. Ik heb geen naamsverandering kunnen vinden, maar wel.....

Maria's ouders waren ZEER vermoedelijk: Hendrik Gerardus Lombo en Maria Adriana Boekholt. (Huwelijk 3-2-1857 te Semarang RA1858)

Maar RA1898/439 zegt: Maria Adriana Langboom geb Boekholt overleden te Soerabaja op 11 okt 1896. 

Nog vreemder: Hendrik Gerardus Lombo/Langboom en Maria Adriana hadden ook een zoon geheten Theodorus Gerardus Langboom geboren 18 juni 1860....(Openarch stamboek) en om het compleet te maken: Het vroeg overleden kind van Tomas Vermeulen en Maria Lombo heette Theodorus Gerardus Vermeulen.

 

Hoe het ook was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top