Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ik verwijs hierbij naar de pagina NGAWI KERKHOF DEEL 6 met betrekking tot het graf van de kleine Johannes Cornelis Henricus Jeekel, die slechts 2 maanden oud werd, welke ik verkreeg.

Ik besloot contact op te nemen met nazaten van de ouders van de kleine Johannes Cornelis Henrcius in verband met de gevonden foto's van het graf, kreeg contact en dat resulteerde in het feit, dat ik van hen de hieronder vermelde gegevens over de ouders van de kleine Johannes Cornelis Henricus kreeg en tevens hun toestemming om deze gegevens te gebruiken om een aparte pagina te wijden aan de ouders, als eer en respect aan de familie en de overledenen.

De vele uitgebreide gegevens werden verstrekt door de heer Sijtje Jeekel (kleinzoon) en echtgenote mevr. Nanna Jeekel, maar gelet op de Privacy wetgeving, zal ik hier NIET de uitgebreide genealogie van de familie JEEKEL en aanverwanten neerplaatsen. Nogmaals: dit ter voorkoming, dat ik niet de wet op de Privacy overtreed.

Indien men behoefte heeft om meer over de families te weten te komen kunt u 2 dingen doen:

1) Contact opnemen met de heer Sijtje Jeekel en/of echtgenote mevr. Nanna Jeekel en hen verzoeken om nadere informatie, maar men kan ook

2) Naar de website van de OGS.nl gaan (https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/71064/helena-jacoba-jeekel-barkmeijer) en aldaar rondneuzen en meer details te lezen en te zien of

3) Verder spitten op het internet, omdat er genoeg te vinden is over de familie. Wel de luie kont uit de luie stoel tillen en achter de PC op het werkbureau, plaats nemen graag. Heb ik ook moeten doen, dus waarom u niet?

  

 

Deze pagina heet:

DE OUDERS VAN JOHANNES CORNELIS HENRICUS JEEKEL.

 

De ouders van de kleine Johannes Cornelis Henricus Jeekel waren: de heer Sijtje Jeekel en echtgenote mevr. Helena Jacoba Barkmeijer en hieronder hun foto van het 25-jarig huwelijksfeest op 25 januari 1926. Volgens de archieven scheen het echtpaar omstreeks deze datum te Tjepoe gewoond te hebben. (Zie Delpher Locomotief 23-1-1926 advertentie 25-jarig huwelijksjubileum getekend door kinderen Suze, Sijtje en Karel).

De genealogische gegevens van de heer Sijtje Jeekel en mevr. Helena Jacoba Jeekel geboren Barkmeijer, welke ik van de heer Sijtje Jeekel en echtgenote Nanna Jeekel kreeg.

(Let wel, de register almanak geeft aan: (RA1884Naamlijst - Bladz 239 geboren JACOBA HELENA BARKMEIJER op 20 augustus 1883).

 

Johannes Barkmeijer 1785 Adam - 1812 Batavia  & Dorothea Petronella Haefely 1783 Makassar – 1861 Batavia 

Hendrik Pieter Barkmeijer 1807 Batavia – 1883 Batavia & Maria Theodora Houtman 1822 Batavia – 1904 Meester Cornelis.

(Zij waren de Opa en Oma van Lien Jeekel-Barkmeijer )

   

Johannes Cornelis Barkmeijer 1843 Batavia 1918 Batavia  & Jnkvr Louise Carolina Elisabeth Goldman (1846-1878)  (1ste huwelijk) en

2eHuw Hermine Eugenie Mathilda Canter Visscher 1859 Tegal – 1939 Salatiga. Hieruit o.a. 

     

Dochter: Helena Jacoba Barkmeijer 1883 Tegal – 1945 kamp Halmahera, Semarang.

Echtgenoot: Sijtje Jeekel* 1869 Leerdam – 1940 Tjepoe / Hij groeide vanaf zijn 10e op bij

Oom Nicolaas Johannes Cornelis Jeekel en tante Barendina de Meijere in oa. Gouda en Middelburg.

 

Sijtje Jeekel is de zoon van*: Johannes Jacob Jeekel 1840 Alphen ad Rijn – 1875 Leerdam (34j)  &

Neeltje Susanna Johanna Margaretha Lammerts 1841 Adam – 1879 Franeker (37j)

Sijtje is de kleinzoon van*: Cornelis Henricus Jeekel 1799 Den Haag – 1889 Alphen a/d Rijn en

Johannetta Catharina Koekebakker 1805 Den Haag – 1866 Alpen a/d Rijn.

Sijtje is de achterkleinzoon van: Johannes Jockel ( Jeekel ) 1765 te Kopenhagen, Denemarken – 1845 Den Haag &

Johanna van Ettingen. 1770 Voorburg  -   1835 Den Haag.

   
       

Sijtje is de achter-achter kleinzoon van: Johannes (Johann) Jöckel 1720 Gadenheim DE – 1795 Den Haag en ??

 

Hieronder een relaas over het leven van Sijtje (summier) uit de kranten Delpher.nl

Let wel: Er staat dat de heer Sijtje Jeekel geboren werd te Franeker, hetgeen niet juist is. Het moet LEERDAM zijn.

 

De heer Sijtje Jeekel dreef een melkerij na zijn pensionering medio 1932 en hieronder een foto van de heer Jeekel, gezeten op het platje voor zijn melkerij. Op de achtergrond rechts een melkwagen met opschrift HELENA HOEVE MELKERIJ TJEPOE. En naast de heer Jeekel de melkkannen, zoals die destijds gebruikt werden.

De heer Jeekel kreeg de beste goedkeuringen van zijn melkproducten, zoals vastgesteld door de Melk controle instantie. Zie hiervoor de kranten in Delpher.nl 1934, 1935, 1936, 1937, 1938)

 

 

Zo zag Tjepoe in die jaren er zo'n beetje uit. De bekende lanen/straten en bouwstijl van de huizen met de hoge zolderingen om koelte te genereren,  zoals alom in vele grote steden ook het geval was. Ik vermoed dat de familie hier wel eens langs gelopen heeft of wellicht kennissen hebben gehad die in deze straat woonden? De Deterding boulevard anno 1932 te Tjepoe, bron Digital collections Leiden.

 

In aanvulling op het bezoek van de familie Sijtje en Nanna Jeekel kreeg ik op 14 dec 2020 de onderstaande foto van het woonhuis annex melkerij Helena Hoeve, waarvoor veel dank. Mij is niet bekend welke straat dit was in oud Tjepoe helaas. Ik vermoed dat de melkerij OF achter het woonhuis was gelokaliseerd OF elders op een ander terrein aan welker keuze ik persoonlijk de voorkeur aan geef. Waarom? Omdat m.i. dit een woonwijk is en er hoogstwaarschijnlijk geen vergunning werd verleend om er een bedrijf te runnen. Let wel: is mijn persoonlijke opinie. Wellicht dat men in Tjepoe destijds er wat ruimer tegenover stond. Ik heb hieronder ook enkele foto's geplaatst van de melkerij en duidelijk is te zien, dat het een andere lokatie betreft.

Het is een schitterend huis trouwens met de half-open voorgallerij en de vertrekken links en rechts (welke waarschijnlijk de slaap vertrekken bevatten.) Links achter de "goedang" of garage en rechts op de foto nog net zichtbaar een stuk dak van het huis van de buren. (Ik heb ook een foto verkregen waar het huis van de buren duidelijker op staat, doch plaatsgebrek op mijn server toomt mij in wat betreft het plaatsen van ook die foto.)

 

Hieronder de heer en mevr Jeekel - Barkmeijer en Paul in de tuin van het huis zoals hierboven getoond. Let op de gevels.

 

Hieronder enkele foto's van de familie betrekking hebbend op de melkerij. Als ik naar de gevels en terras kijk van dit huis, dan moet dit een ander huis geweest zijn in vergelijking met de foto hierboven. Het dak is minder fraai afgewerkt

 

 

 

In 1940 overleed de heer Sijtje Jeekel na een ziekte en werd hij te Tjepoe begraven. Helaas bestaat het kerkhof in Tjepoe niet meer. Het europees kerkhof van Blora (waar Tjepoe destijds onder resulteerde bestaat nog wel.) In het linker menu kunt u de pagina's inzien welke ik gewijd heb aan het voormalig europees kerkhof te Blora.

 

In maart 1942 werd de voormalige kolonie Ned.Indië bezet door Japan en geraakte mevr. Helena Jacoba Jeekel geb. Barkmeijer in het burgerkamp Halmaheira Semarang, alwaar ook zij vroegtijdig bezweek aan de gevolgen ervan.

Hieronder gegevens over mevr. Helena Jacoba Jeekel geboren Barkmeijer welke ik gehaald heb uit de website van de OGS ( https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/71064/helena-jacoba-jeekel-barkmeijer)

 

Op de scan hieronder heb ik mijn persoonlijke bevindingen neergeschreven. Zie daarvoor ook de scan welke ik gemaakt heb uit de Naamlijst RA 1884, wat betreft de geboortedatum van mevr. Jeekel geboren Barkmeijer en de schrijfwijze van haar naam.

 

Het echtpaar Sijtje Jeekel en Helena Jacoba Barkmeijer kreeg na hun huwelijk op 26 januari 1901 te Bodjonegoro (Zie RA 1902/349 in welke mevr Barkmeijer ook hier genoemd wordt als JACOBA HELENA en niet als Helena Jacoba)  in totaal 5 kinderen: (Bron Genealogie online stamboom Steens) 

  1. Johannes Cornelis Henricus Jeekel, geboren 20-7-1902 Ngawi/Madioen (RA1903/71) en overleden 28-9-1902 Poerwodadi (RA1904/116). Zie voor zijn graf de pagina Ngawi deel 6.
  2. Henricus Johannes Cornelis Jeekel, geboren 15-9-1903 Madioen (RA1905/73) en overleden 21-8-1925 wegens ziekte. Overl.adv. Locomotief 21 aug 1925 getekend door ouders en kinderen Suze, Sijtje en Karel Jeekel.
  3. Susanna Mathilde Jeekel, geboren 25-4-1910 Salatiga. (RA1911/76). Overl. Den Haag 14 okt 1988
  4. Sijtje Jeekel, geboren 3 maart 1914 Tjepoe en overleden Birma 1 sept 1943 ( De OGS zegt: 7 september 1943, doch zijn Japanse interneringskaart zegt duidelijk 1 sept 1943, ook in de Japanse schrijfwijze.) Zie zijn dossier https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/71063/sijtje-jeekel
  5. Karel Alexander Leonard Jeekel, geboren te Blora 10-7-1917.(RA1918/62). Overl 13 okt 1985 Rotterdam.

 

AD 4: de interneringsgegevens van Sijtje Jeekel geboren 3-3-1914.

 

Mijn bevindingen:

1) In de registeralmanakken, zowel de geboorte registratie alsmede huwelijks registratie wordt de echtgenote van de heer S. Jeekel genoemd als JACOBA HELENA BARKMEIJER. Ik heb geen geboorte akte van mevr. Jacoba Helena Barkmeijer, doch ik geef de voorkeur aan de betrouwbaarheid van de almanakken, waarin zowel in de geboorte- alsmede huwelijks registratie EN de advertentie-dankzegging in de krant van de ouders van mevr. Jeekel-Barkmeijer, haar naam te boek staat als Jacoba Helena.

2) Haar geboorte jaar is 1883 (register almanak) en niet 1884 (OGS)

3) De overlijdens datum van zoon Sijtje Jeekel is 1 september 1943 (Japanse interneringskaart) en niet 7 sept 1943 (OGS).

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top