Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te NGAWI en met de nadruk op de heer CH.G. FLORIS.

 

Ter ere en respect. Hij was een trouw ambtenaar en werd samen met zijn gezin van hot naar her gestuurd om zijn werk uit te oefenen als Bos-Opziener en PATI werd zijn eindstation. Vreemd, dat hij te Pati woonde en begraven werd te Ngawi, een aardig endje uit de buurt, terwijl er dichterbij Pati toch wel meer kerkhoven waren. Of hij moet verhuisd zijn naar Ngawi op een later tijdstip.

 

Foto gedateerd sept 2021. Typisch: hij was bos opziener in leven en na zijn verscheiden groeit er op zijn graf een boom.

 

CHRISTOFORUS GUSTAVUS FLORIS werd geboren(erkend) te Semarang op 6 okt 1879 en overleed op 17 april 193?? te Ngawi.

Ik had eerst bij het samenstelen van deze pagina mijn vermoedens neergeschreven wie zijn ouders geweest waren, doch ik zat er helemaal naast.

Boeroeng, webmaster van het I4E attendeerde mij erop en stuurde zijn gegevens, welke ik hieronder plaats:

1 Christoforus Gustavus Floris, geboren op 06-10-1879 in Kendal. Christoforus is overleden.

Generatie 2 (ouders)

2 Joannes Henricus Floris. Joannes begon een relatie (1) met Catharina Bronkhorst
(1845-1918).Hij trouwde (2) op 27-03-1895 in Toeban, Rembang met

3 Satinah.

Generatie 3 (grootouders)

4 Carolus Gustavus Floris, geboren omstreeks 1812. Carolus is overleden op 29-08-1870 in Kendal, ongeveer 58 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 26-01-1832 in Salatiga met de 15-jarige

5 Johanna Concordina Flohr, geboren op 26-02-1816 in Semarang. Johanna is overleden op 04-06-1859 in Semarang, 43 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jabes Christoffel Floris, geboren in 1772. Jabes is overleden op 06-05-1821 in Japara, 48 of 49 jaar oud.

Hij trouwde met

9 Maria Regina Hillebrand. Maria is overleden op 05-01-1821 in Semarang.

10 Ernst Hendrik Flohr, geboren op 07-02-1795 in Pasoeroean. Ernst is overleden op 11-07-1866 in Soerakarta, 71 jaar oud. Ernst begon een relatie (2) met Kaliepa.

Hij trouwde (1) met

11 Anna Concordina Hamar de la Brethonière, geboren op 15-11-1798 in Rembang. Anna is overleden op 10-10-1838 in Salatiga, 39 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

20 Zacharias Hendrik Flohr, geboren in Luneburg, Dld. Zacharias is overleden in 1806 in Panaroekan.

Hij trouwde op 07-02-1795 met de minstens 20-jarige

21 Maria Elisabeth Ebeling, geboren vóór 1775. Maria is overleden in 1806 in Panaroekan, minstens 31 jaar oud.

22 Pierre Hamar de la Brethoniere, geboren in 1752 in Cézelles, Frankrijk. Pierre is overleden op 04-04-1821 in Semarang, 68 of 69 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1790 met de ongeveer 18-jarige

23 Catharina Alexandre, geboren omstreeks 1772. Catharina is overleden op 05-09-1823 in Semarang, ongeveer 51 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

42 Johan Ernst Ebeling, geboren omstreeks 1742 in Hannover. Johan is overleden vóór 1807, ten hoogste 65 jaar oud.

Hij trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 07-01-1780 in Soerakarta met de ten hoogste 20-jarige

43 Johanna Dezentjé, geboren omstreeks 1760. Johanna is overleden op 09-03-1830 in Soerakarta, ongeveer 70 jaar oud.

44 Hamar de la Brethoniere

Met dank voor de gegevens.

 

 

 

Christoforus Gustavus huwde met de Inlandse vrouw KASMIRAH die te Bojonegoro werd geboren circa 1885, want zij overleed te Semarang in de leeftijd van 50 jaar op 25 febr 1935. Zie scan Roosjeroos hieronder.

Ik vraag me af of Christoforus eerder of later overleed dan zijn echtgenote, omdat de datum van overlijden van Christoforus mij onbekend is. Het moet in elk geval in de jaren 1930+ geweest zijn, aangezien Christoforus voor het laatst in de RA Adresboek1934/299 wordt genoemd als gepens. Bos architect 1ste Kl. te Pati.

 

Hieronder het stamboek van Christoforus (Openarch.nl).Als leerling begonnen in 1899 te Bojonegoro en zal dan zeer hoogtswaarschijnlijk zijn echtgenote ontmoet hebben, aangezien zij te Bojonegoro werd geboren,gaat dan naar Kediri. In 1903 naar de Preanger en in 1906 naar Cheribon/Soemedang, in 1909 Besoekie, in 1915 naar Pati en blijft daar werkzaam tot zijn pensioen op 3 sept 1929.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top