Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

2 Graven in de Desa Sungai KAPITAN in Zuid Kalimantan, op de kaart links van Bandjarmasin, gelegen aan de rivierarm delta, een vaarroute van de KPM (destijds.) Zie kaart hieronder.

 

Tijdens mijn speurtochten naar de graven en kerhoven, het zij grote of kleine of verborgen of alom bekende, in het voormalig Ned.Indië ben ik heel wat vreemde zaken tegengekomen waarvan ik enkele heb gepubliceerd en sommige niet. (Zelfs in de wijk PENELEH te Soerabaja, dus NIET op het kerkhof PENELEH Soerabaja zelf.)

Maar dit keer, (wat ik hieronder publiceer) slaat het echt alles en niets dan lof voor DIEGENEN die er voor gezorgd hebben (een elk op hun manier en naar eigen vermogen) dat de graven zijn blijven bestaan.

Wat slaat er dan echt alles: De eer en respect die men toont voor iets wat hen doet herinneren aan de tijden van kolonialisme en desondanks toch deze herinneringen opzij zetten !!!!!! En dat in deze moderne tijden van vernielzucht, gebrek aan respect en "wat kan mij het verrotten" mentaliteit, vooral hier in het zogenaamde geciviliseerde Westen zal zoiets dus NOOIT gebeuren.


 

De beelden van de graven zijn afkomstig van: SPG MEDIA zich zo noemend en zijn van augustus 2020. Zijn terechte naam is mij onbekend. Dank voor de beelden aan SPG MEDIA.

 

Goed, de desa Sungai Kapitan, waarschijnlijk ooit vernoemd - volgens lokalen - naar een kapitein die daar zijn domicilie te velde op de begraafplek had gekozen en waaruit later dan de nederzetting desa Kapian is ontstaan.

Ergens op de kruising van de Jalan Swadaya hoek Gang Kapten ligt een eenvoudig desa huisje, heel eenvoudig en heel sober. Een lokale bewoner, zijn vrouw en een kind bewonen het. Een woonkamer waar je in komt en tevens dienst doet als slaap- eetvertrek en dies meer en voorzien van een TV om tenminste nog iets van de buitenwereld te weten. En achter deze leefruimte is een gangetje dat leidt naar een goedang/opberghok en een klein afgesloten achterplaatsje waar wat eenden gefokt worden en er ook hun domicilie hebben.

De fotograaf trok in augustus naar dit huisje toe en mocht er een kijkje nemen en fotografeerde er lustig op los en vond er een graf van waarschijnlijk deze kapitein, ooit een soldaat of zeevarende kapitein geweest). Volgens de bewoner was het graf altijd al in deze staat en heeft hij het zo gelaten uit eerbied en respect, want het zit hem overingens toch niet in de weg en de eenden ook niet.

De binnenkomst van de fotograaf in het huisje en links van de TV het gangetje naar de goedang/opberghok en binnenplaatsje.

 

De inkijk op het binnenplaatsje waar het graf van deze kapitein ligt.

Moge hij die daar rust, wie hij ook was,  in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

 
 

In het zelfde dorp Desa Sungai Kapitan is ook het lokale regeringskantoor gevestigd en wordt kantor desa genoemd.

Kortom, de lokale regering heeft van het niet meer bestaande nabije durp KUMAI (KOEMAI) de grafplaat kunnen redden en..... in een hoek van een werkkamer de grafplaat op de vloer geplaatst, zodat de geschiedenis nooit verloren meer zal zijn.

De lokatie en adres van het kantoor alwaar de grafplaat zich bevindt en wordt onderhouden. Het graf te Koemai lag destijds vlakbij de lokatie waar het huidige kantoor is gesitueerd. Dus als eventuele familieleden er ooit trek in hebben om hun familielid's grafplaat te zien.....

Hieronder enkele beelde, o.a. in de kamer waar de grafplaat ligt en de grafplaat zelve.

 

Hieronder via openarch.nl de familie van George Adam. Het gezin moet een tamelijk groot huis hebben gehad, want incl vader. moeder en een tante waren er ook nog 15 kinderen (incl George).

Voordat George naar Indië trok woonde hij later ook nog samen met 3 andere zusters. 

 

De overlijdens advertentie geplaatst door de vader van George.

 

George en nog een broer genaamd Jacobus Adriaan Willem trokken naar Indië toe en alle overige broers en zusters bleven in Nederland. (Er was een broer die veearts werd.)

Jacobus Adriaan Willem werd kapitein bij de KPM en werd aldaar in voormalig Indië gepensioneerd.

Jacobus huwde op 2 okt 1902 te Batavia met LOUISE MATHILDE NICOLETTE VAN KUYK die te Buitenzorg werd geboren in 1878 (Bron OGS).

George zelf bleef ongehuwd en de aangifte van zijn overlijden werd te Batavia gedaan als zijnde overleden op 16 juni 1910. Waarschijnlijk werd de aangifte gedaan door zijn broer die te Batavia woonde. (RA1912).

De oorlog brak uit en Jacobus Adriaan Willem werd slachtoffer van deze oorlog en overleed op 22 juli 1944 in het kamp. Hij ligt op het ereveld PANDU en met medewerking van de OGS.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top