Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te KEMUDO district KLATEN.

Het is tegenwoordig een Islamitisch kerkhof, doch eens in verre verleden tijden werden hier christelijke Europese bewoners van voormalig Nederlands Indie begraven. 

Deze pagina is speciaal voor CHRISTIAAN LEONARD WINDIJK.

 

Voorwoord: Met dank aan de heer AGA YURISTA P. en zijn vrienden/kennissen, die de zeer gewaardeerde moeite namen om in hun vrije tijd geheel voor eigen rekening het kerkhof van een schoonmaak beurt voorzagen en alles puur uit liefde voor de geschiedenis van dit oord en ook in het algemeen van Indonesia. In de warmte onder de tropenzon namen zij de moeite om dit kerkhof te ontdoen van al de weelderig groeiende flora en tijdens die werkzaamheden vond men onder de planten en struikenbende de restanten van een graf.

Gelukkig bleken deze restanten nog een stuk of wat rest scherven te bevatten waar nog wat informatie uit gehaald kon worden en mede dank zij het internet en daardoor toegang gekregen hebbend tot enkele bronnen, was ik in staat om de heer Aga Yurist P. en zijn vriendenschare te voorzien van de gegevens van de persoon die in dit graf begraven werd. Helaas niet veel, maar genoeg om vast te leggen dat CHRISTIANA LEONARD WINDIJK zijn plaats in de geschiedenis heeft gekregen en hem eer wordt toegekend.

 

De heer Aga Yurista P. stelde mij ter hand enkele filmpjes en foto's die zij gemaakt haden van de clean-up van het kerkhofje en ook van hoe men het graf weer reconstrueerde. Van de flimpjes heb ik screenshots gemaakt.

Mijn dank en ook mede namens eventuele familieleden WINDIJK aan de heer Aga Yurista P. en zijn vrienden is zeer groot. !!!!

Ter vergelijking verwijs ik ook hierbij naar de pagina KERKHOF KEMUDO KLATEN MACGILLAVRY.

 

HIER RUST MIJN GELIEFDE ( + ontbrekende tekst   ECHTGENOOT  EN NAAM EN DATUMS ???) ZOON (EN) GEB. 22-3-???9 / OVERL 6-4-'15.

Christiaan Leonard Windijk *22 maart 1899 Soerakarta (RA1900)

Christiaan Leonard Windijk +06 april 1915 KLATEN (RA1916).

 

De grote hamvraag blijft: Wie ligt er samen met Christiaan Leonard Windijk in het graf? Zijn vader?

 

Dankzij Boeroeng (Webmaster van het I4E, die zich heeft gespecialiseerd in de familie Dezentjé) kreeg ik nadere en  duidelijke overige gegevens over Christiaan Leonard, alhoewel er in die genoemde periode een aantal personen met de familienaam WINDIJK woorden en werkten. (Veelal in de cultuur ondernemingen).

Ter extra info de volgende gegevens waarvan ik zelf vermoed, dat zij betrekking kunnen hebben op Christaan Leonard Windijk en/of de familie. De geboren kinderen kunnen dus verschillende vaders hebben, die op één of andere manier aan elkaar verwant waren. !!! Ik heb te weinig exacte gegevens en of bronnen om er een passend en sluitend plaatje van te maken.

EMIEL LEONARD WINDIJK *26-10-1896 SRAGEN (RA 1898)

JOHANNA WINDIJK *13-12-1897 SOERAKARTA (RA1899)

VICTOR GUSTAAF WINDIJK *04-11-1898 KLATEN SOERAKARTA (RA1900)

JULES LOUIS EDUARD WINDIJK *16-07-1899 SRAGEN SOERAKARTA (RA1900)

FIENTJE BERARDIEN WINDIJK *10-05-1900 KLATEN SOERAKARTA (RA1901)

En nog anderen. Zie de Register almanaks. Te SRAGEN alleen werden in de peridode 1875 -1888 in totaal 7 kinderen Windijk erkend. Daarbij nog vele andere kinderen in andere jaren erkend. 

 

De genealogie van Christiaan Leonard Windijk is als volgt (Bron: Boeroeng webmaster I4E):

 

Christiaan Leonard Windijk, geboren op 22-03-1899 in Soerakarta. Christiaan is overleden op 06-04-1915 in Klaten, 16 jaar oud.

Zijn ouders:

Charles Windijk, geboren op 22-12-1876 in Soerakarta. Charles is overleden na 1938, minstens 62 jaar oud. Hij trouwde, 21 jaar oud, op 26-02-1898 in Soerakarta met de 29-jarige

Leonarde Eureline Dezentjé, geboren op 26-10-1868 in Soerakarta. Leonarde is overleden na 1938, minstens 70 jaar oud.

Zijn grootouders van vaders kant:

Lodewijk Windijk. Lodewijk is overleden op 23-06-1905 in Djokjakarta en een Inlandse vrouw.

Zijn grootouders van moeders kant:

Alexander Gerard Dezentjé, geboren op 17-07-1836 in Djebres, Soerakarta. Alexander is overleden op 27-04-1901 in Soerakarta, 64 jaar oud. Alexander begon een relatie (2), ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1862 met Javaanse Vrouw. Alexander begon een relatie (3), ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1872 met Raden Roro Salimah (±1855-1915), ongeveer 17 jaar oud.

 

Hieronder enkele foto's van de grote schoonmaak en de reconstructie van het graf van Christiaan Leonard Windijk.

Met dank aan Aga Yurista P. en vrienden. Klasse wat zij er voor over hebben en ook doen.

 

Moge Christiaan Leonard Windijk en alle anderen op dat kerkhof aldaar in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top