Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Enkele nazaten van Johanna Johannes (1817-1856)  de oudste dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en Helena Jacoba Herwich, en voorzien van enkele levensgebeurtenissen van haar kinderen. Zij was een oudtante van me.

Zie verder de pagina Johanna Johannes.

Johanna Johannes, geboren 15 aug 1817 te Semarang, gehuwd met Charles Francois Boudriot in 1834 en gestorven Den Haag 25 maart 1856. Het gezin ging naar Den Haag wegens een tweejarig ziekteverlof en Johanna ging nooit meer terug naar Indië en Charles bleef voorlopig nog in Nederland. Johanna was zwaar ziek en hoopte in Nederland genezing te vinden.

 

 

Haar kinderen (dus ook mijn oudtantes en oudooms en dus kleinkinderen van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan ) uit dit huwelijk waren: 

 1. Caroline Josephine Helena Boudriot (1835-1902) gehuwd 2de met Ferdinand Alexander Theodoor Köhler. (1ste met Jacob van Es en waaruit 2 kinderen). Haar verhaal KLIK HIER. 
 2. Anna Francine Johanna Boudriot (1837-1837 slechts 47 dagen oud)
 3. Adolphe Joseph Nicolaas Boudriot (1839-1922) gehuwd met J.Ch. van Es.
 4. Charles Hendrik Daniel Boudriot (1840-1898) gehuwd geweest met Carolina Wilhelmina Soekias (1851-1935), dochter van ??? ?. Zie onderaan de pagina voor details hierover. 
 5. Betzij (Betsy) Leonora Boudriot (1842-1901) gehuwd met Jan Reinier van Alphen.
 6. Anna Charlotte Boudriot (1847-1920) gehuwd met Willem Frederik van Vugt.
 7. Albert Gustaaf Boudriot (1848 - 1908) gehuwd met Helena Catharina Johanna Bakker geboren Amsterdam. Helena zelve stierf in 1940 te Malang. (Na de dood van haar echtgenoot in 1908 te Utrecht keerde zij terug naar Indië.)
 8. Mathilde Boudriot (1850-1850).
 9. Wellicht tussen 1842 en 1847 nog meer kind(eren) geboren, doch dat is mij onbekend.

 

 

Enkele wetenswaardigheden voor eventuele geinteresseerden over de kinderen en hun kinderen.

ad 3) Adolphe Joseph Nicolaas: Hij was verificateur In-Uitvoerrechten en Accijnzen 2de klasse en ging in 1889 met pensioen (in elk geval uit dienst) en had zijn leven geleefd in een normaal rustig ambtenarentempo zonder bizondere wetenswaardigheden. Hij plaatste de overlijdens advertentie van zijn broer ad 4) genoemd hieronder. Adolphe zelve stierf in 1922. Wat heet: een rustig leven als ambtenaar. Hij werd veel gedetacheerd bij de opsporingsdienst opium en werd in 1889 ontslagen en de krant schreef een berichtje over hem en zijn ontslag. Doet me anno 2017 denken aan Gerrit G. de Rotjeknorse douane beambte die 14 jaar aan zijn broek kreeg in juni 2017. :-) 

 


 

ad 4) Charles Hendrik Daniel: Hij studeerde te Delft voor ambtenaar BB en slaagde 1864, Zou hij mijn opa Julius Boers gekend hebben, omdat opa omstreeks die tijden ook op Delft de opleiding volgde? Charles arriveerde in het thuishonk Semarang in 1867 (overplaatsing) en opa arriveerde te Batavia in 1867 (aanstelling). Charles stierf te Batavia in 1898 en opa ging met pensioen in 1898 en verbleef nog een aantal maanden te Batavia....zouden zij elkaar echt niet gekend hebben? Charles was bij mijn weten niet lang werkzaam als ambtenaar-controleur (was ook nog waanemend ass.resident) en ging al snel ( circa 1871) de vrije handel- en industrie sector in. Dit waarschijnlijk wegens onvrede met de regels van het ambtenaren gedoe. (Klik op deze link van zijn ingezonden brief aan het Samarangsch Handels Blad 1871.) Hij was o.a. procuratiehouder bij de firma's  Waldeck & co, Werleman en Watts en Co. Mede-eigenaar met Johannes Satoor van een perceel in het cultuurland Soembring, alwaar zijn schoonvader Markar er ook enkele percelen bezat. In 1883 verkreeg hij een consessie voor de aanleg van een spoor-tramlijntje van Djombang naar Dollok, welke hij echter nooit tot exploitatie bracht. Na zijn scheiding van echtgenote C.W. Soekias in dec. 1894 leefde hij een ietwat eenzaam leven gedurende de laatste 4 jaren en stierf ook eenzaam na een langdurige ziekte. Zijn "oproeping debiteuren-crediteuren" werd gedaan door een heer H.G. de Groot.  Hij stierf op 16 januari 1898 te Batavia en zijn ex-echtgenote hertrouwde op 19 jan 1898 met Johan Hendricus Wolff te Japara. Zouden zij het geweten hebben, dat 3 dagen tevoren Charles overleed? Nog sterker: Charles H.D. Boudriot en Carolina W. Soekias hadden onder meer een zoon geheten: CHARLES FRANCOIS MARKAR BOUDRIOT die op 10 nov 1910 te Amsterdan huwde met Georgette Ottoline Noëls van Wageningen (akte 810 Gelders Archief) en in de akte staat vermeld: Vader overleden (dit klopt) en moeder wonende te Surabaya....terwijl moeder al 2 jaar eerder vanaf mei 1908 begraven lag te Surabaya.). Triest dat er geen kontakt meer bestond tussen zoon en moeder en omgekeerd.

Charles Hendrik Daniel Boudriot, was een man zoekende in het leven naar geluk en het waarschijnlijk nooit heeft gevonden. Hij pakte allerlei baantjes aan en was in 1891 zelfs hoofdagentschaphouder te Batavia van de Bankvereniging Grün en Co, naast diverse andere baantjes.


 

ad 7) Albert Gustaaf: Hij was commies 1ste klasse bij de Algemene Rekenkamer en ging in 1892 met pensioen. Na pensionering vertrok hij uit zijn woning aan de Goenoeng Sari Gang Kadiman Batavia, eerste huis links (vendu op 30 juni 1892) en vertrok met gezin naar Nederland, alwaar hij in 1908 stierf te Utrecht op 60-jarige leeftijd. Zijn dochter H.A.M. Boudriot was gehuwd met Jacob Bos van de SF Bendo Banyuwangi.(28-8-1907 en gescheiden 15 juni 1916) Zijn zoon Albert Karel Reinier huwde op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Aleida Scheeres te Den Haag en was administrateur in de rubber cultuur.

Over dochter Helene Anne Marie valt nog te vermelden, dat zij 1ste klasse verpleegster was en in 1929 overgeplaatst werd naar Malang. Haalde het diploma in 1903 in Nederland. Toen haar vader stierf in 1908 was zij in Indië. In 1908 stierf ook haar schoonvader K. Bos te Amsterdam. Zij reisde veelvuldig heen en weer van Indie naar Nederland en v.v. Haar moeder - H.J.C. Bakker- keerde na de dood van haar vader terug naar Indië. Waarschijnlijk had zij daar een beter leven, gelet op de hoogte van het pensioen van wijlen haar echtgenoot.

 


 

Ad 5) Betzy(Betsy) Leonore: Volgens de almanakken stierf zij 10 sept 1901 te Soerakarta....Althans dat zeggen de almanakken. Niet dus, want haar echtgenoot Jan Reinier van Alphen plaatste een mededeling met de droevige mededeling dat Betzy overleden was aan boord van het schip PRINS HENDRIK op 29 juni 1901. Waarschijnlijk heeft men dus de aangifte datum als sterfdatum genoteerd. Zie scan hieronder. Conclusie: Betzy keerde terug naar Indië en Jan Reinier bleef achter in Nederland. Waarom???? Triest is dat de dochter een eender lot verging als de moeder, namelijk alleen terug naar Indië of aan boord overlijden en in elk geval Indië nooit meer terugzien.

 

Betzy en Jan huwden te Batavia op 01 dec 1870 te Batavia. Op 13 april 1870 stierf haar vader Charles Francois Boudriot. In de almanak RA 1871 (jaar 1870) wordt aangemerkt, dat overleden was Charles Francois Boudriot als militair. ???? In de almanak RA1870/250 (jaar 1868) wordt ook gemeld dat is overleden Charles Francois Boudriot op 3 okt 1868??? Wie dit was???? Ik heb de complete familieleden Boudriot's uitgeplozen en deze uit 1868 is mij totaal onbekend. Ging de arakfles met jajem rond op het kantoor van de BS soms?

Nog vreemder wordt het verhaal als er op 15 maart 1875 ( 7 jaren na de dood van de gestorvene Charles Francois Boudriot in 1868 en 5 jaren na de dood van de gestorvene Charles Francois Boudriot in 1870) een oproep van Debiteuren/Crediteuren gedaan door het Leger inzake de boedel van overleden en gedeserteerde militairen en onderaan deze bladzijde wordt extra vermeld de oproep inzake de boedel van Charles Francois Boudriot gedaan door A.C. Boudriot.... en bij mijn weten was A.C. Boudriot de dochter van de Resident Charles Francois Boudriot die op 1 april 1870 stierf en voluit geheten Anna Charlotte Boudriot (zie ad6) boven in het lijstje van zijn kinderen.) Deze oproep is te lezen in het Samarangsch Handels- en Advertentie blad van 15 maart 1875.)

 

Hieronder een oproep debiteuren/crediteuren gedaan door zijn schoonzoon Köhler, die een Lt2 van de KNIL was.

 

Met Betzy's echtgenoot Jan Reinier van Alphen werd trouwens ook niet zo nauwkeurig omgesprongen door de jochies van de ambtelijke molens, getuige de overlijdens akte uit het Gelders archief. (Zie scan hieronder). Zijn leeftijd zoals vermeld slaat nergens op. (Dan zou hij geboren zijn 2 jaren, nadat hij gehuwd was.)

Aan het loket van de BS: Hé chef, we komen een overlijden melden... Chef: OK, hoe heet ie hoe oud is ie? Lijkbezorger en concierge: Hoe oud? Weten we niet...Hum, zit er best vrij jong uit....OK. laten we hem schatten op 35 jaar...OK, zegt de chef,  genoteerd. Bedankt jongens.Tot volgende keer.

Saillant detail: De lijkbezorger Gerhardus Zweer Slik zelve stierf te Dieren Rheden op 20 aug 1930. Zijn hoofdberoep was schilder en deed sporadisch lijken bezorgen.

Hieronder een scan uit de Ind.Navorscher met de broertjes en zusjes van Jan Reinier van Alphen en de mededeling met wie hij gehuwd was. (2x) Wat betreft zijn 2de huwelijk met E.H. van Hoëvell? Daar heb ik niets over kunnen vinden......

 


 

Ad 6) Anna Charlotte: Gehuwd  met majoor Willem Frederik van Vugt. Uit dit huwelijk werd onder andere geboren MARIE VAN VUGHT die huwde met Ass. Resident JOHANNES PIETER DOM. De opa van J.P. Dom was Frans Pieter Dom, die gehuwd was met Maria Weijnschenk uit Jogja. De ouders van Johannes Pieter Dom waren: Johannes Pieter Dom Sr en Raden Ng. Sastroparmadi.

 

Onderstaande foto's (2x) zijn van Banjoemas.com

Het graf van J.P. Dom en zijn echtgenote Marie van Vught.

 

Het echtpaar Dom-van Vught. (www.banjoemas.com)

 

 

 


 

Extra informatie ad 4) De echtgenote van Charles Hendrik Daniel Boudriot; namelijk Carolina Wilhelmina SOEKIAS.

Zij werd geboren te Japara Semarang op 30 jan 1851 en stierf te Bandung op 16 mei 1935.

De volgende gegevens heb ik uit de almanakken gehaald en op een rijtje geplaatst en die betrekking kunnen hebben op Carolina Wilhelmina SOEKIAS ten tijde van haar geboorte.

Dit heb ik gedaan omdat ik geen 100% duidelijkheid heb wie haar ouders waren, want door de bomen zie ik het bos niet meer, ondanks de diverse genealogische internet sites (waar overigens een aantal verkeerde gegevens in vermeld worden, maar dat is niet mijn zorg.). Dat de genoemde heren familie van elkaar zijn is duidelijk, maar in welke verhouding weet ik (nog) niet.

In de almanak RA 1835 verschijnen te Japara voor het eerst de namen van;

 

 • Bethlehem Soekias, Markar Soekias, David Soekias. (Hoe onderling de verhoudingen tot elkaar zijn, moet ik nog uitzoeken en hoop via mijn bronnen in Nieuw Julfa/Nor Jugha nabij Isfahan iets meer te weten te komen. In een engelstalige almanak 1813 verschijnt als inwoner nog de naam Soekiasfoe te Batavia.
 • In de RA 1839 (jaar 1838) verhuisde Bethlehem Soekias naar Pattie (Pati) vlakbij gelegen en iets meer in het binnenland.
 • In de RA 1840 (jaar1839) komt Gregor (Gregory) erbij in Japara. In dezelfde almanak RA 1840 wordt gemeld dat geboren is te Japara op 12 nov 1838 WARTAN FRANS SOEKIAS.
 • In de RA 1842 (jaar 1841) wordt melding gemaakt van het huwelijk tussen MARKAR SOEKIAS en ELISABETH WILHELMINA CRAMER te JAPARA. Te Peneleh Surabaya wordt zij begraven in graf B 2816 met vermelding tekst "Hier rust onze moeder en grootmoeder E.W. Soekias-Cramer geboren te Semarang 25 nov 1825 en overleden Soerabaya 27 mei 1908 samen met haar dochter Maria Elisabeth Dikkers-Soekias, geboren Japara 2 juni 1846 en overleden Soerabaya 6-2-1909." 
 • In een verslag van Paulus Andreas over de Slag bij Demak in 1825 in een krant (www.kb.nl) wordt melding gemaakt van het feit, dat MARKAR SOEKIAS meevocht in deze slag. Het jaar van deze slag is tevens het geboortejaar van Elisabeth Wilhelmina hetgeen impliceert dat Markar dus al minimaal een "grote jongen" moet zijn, groot genoeg om een geweer vast te houden om mee te knallen tegen het leger van Dipanegara. Een "collega vechter" in deze slag was JOH(A)N CRAMER.(Zou Elisabeth familie geweest kunnen zijn?)....Na 1825 wordt hij niet meer genoemd in de RA's.
 • Bethlehem Soekias overleed te Pattie in 1843 en zijn zaken worden afgehandeld door Markar Soekias.
 • In de RA1846 (jaar 1845) wordt gemeld op 23 april 1845 de geboorte van JOHAN BETHLEHEM DAVID SOEKIAS waarvan de vader was DAVID SOEKIAS en moeder SATIMAH. Gelet op het gebruik bij Armeniërs, moge duidelijk zijn dat DAVID SOEKIAS dus een zoon was van BETHLEHEM SOEKIAS. (Bij Armeniërs is het gebruikelijk dat de zoon de eerste voornaam van zijn vader meekrijgt als zijn tweede voornaam.)
 • In de RA 1852 wordt gemeld de geboorte op 30 januari 1851 te SEMARANG de geboorte van CAROLINA WILHELMINA SOEKIAS. Let wel: Geboorte te Semarang en niet te Japara. !!!
 • In de RA 1852 wordt ook gemeld de geboorte op 18 april 1851 te JAPARA de geboorte van DAAN DAVID SOEKIAS. Vader was DAVID SOEKIAS en moeder MARIE DOROTHEA MEENG. (Zij huwden 25 april 1846 te Japara.)...Johan Bethlehem David Soekias en Daan David Soekias waren dus halfbroers.)
 • In de RA 1848 (jaar 1847) wordt de geboorte gemeld van DANIEL DAVID SOEKIAS geboren 14 maart 1847 te JAPARA. Vader was David Soekias (die op 25 april 1846 huwde met M.D. Meeng.)

  

Gelet op het hierboven genoemde en de volgende feiten, dat 

 • Caroline Wilhelmina Soekias een voornaam droeg WILHELMINA,
 • dat Caroline Wilhelmina Soekias gehuwd (en weer van elkaar gescheiden) was met Charles Hendrik Daniel Boudriot onder andere een zoon hadden die geheten was Charles Francois MARKAR Boudriot,
 • dat mevr. Elisabeth Wilhelmina Cramer, weduwe van Markar Soekias, een verstrekte volmacht introk, die zij had afgegeven ten gunste van Charles Hendrik Daniel Boudriot (zie scan hieronder), 
 • dat Charles Hendrik Daniel ettelijke jaren een administrateur was van de SF Soembring welke eigendom was van wed. Soekias geboren Elisabeth Wilhelmina Cramer,
 • dat zij onmogelijk het echtpaar David Soekias-Meeng gehad kon hebben als ouders, aangezien dit echtpaar  een zoon kregen 3 maanden na haar geboorte
 • dat haar geboortedatum paste in het rijtje van geboorte datums van de overige kinderen van Markar Soekias en Elisabeth Wilhelmina Cramer,
 • dat er een dochter van het echtpaar Markar Soekias en Elisabeth Wilhelmina Cramer heette: Martha Carolina Catharina Wilhelmina Soekias,
 • ik mag en kan aannemen (maar NIET gestoeld op officiële documenten zoals een geboorte- of overlijdens akte)

 

Carolina Wilhelmina Soekias, die gehuwd was (geweest) met Charles Hendrik Daniel Boudriot, een dochter was van MARKAR SOEKIAS EN ELISABETH WILHELMINA CRAMER.

 

Wat er ook gebeurd moge zijn geweest (money money money) in de onderlinge betrekkingen in de familie: Moge zij allen in vrede rusten.

Top