Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof op het terrein van de voormalige suikerfabriek KALIBAGOR

(Banjoemaas/Banjoemas/BANYUMAS = Goudwater/Gouden rivier... Rotterdammers zouden zeggen: MAASwater, lekker puh.)

 

Ook ergens op deze voormalige suikerfabriek ligt verscholen in de woekerende jungle een kerkhofje waar een prominente suikerboer - voormalig eigenaar van de suikerfbriek - en zijn familie hun eeuwige rust gevonden hadden.

Benieuwd hoe het tegenwoordig vergaat met deze suikerfabriek?

Klik dan op deze link: BANYUMAS.com http://www.banjoemas.com/2010/06/suikerfabriek-kalibagor.html

 

De lokatie van Kalibagor/Purwokerto/Banyumas.

 

De suikerfabriek toen met zijn statige schoorsteen - Collectie Tropenmuseum. (Ik dacht 1905 of zoiets).

 

De suikerfabriek heden ten dage, omringd door tropische gewassen. Zelfs het topje van de schoorsteen doet dienst als groei- en bloeiplaats voor de tropische varens of wat het ook moge wezen. De huizen zijn de voormalige dienstwoningen, die nu totaal onbewoonbaar verklaard zijn. (Foto's privé collectie 2013)

 

 

Kortom ergens in die wildernis van bomen, struiken en vervallen glorie van ondernemingswoningen ligt een stukje grond met een kleine kali ernaast en daar verscholen liggen de volgende graven van de familie Cooke. (Edward Cooke Jr. was ooit eens de oprichter/eigenaar van deze fabriek.)

 

Van wie de foto's zijn, staat erbij. Met dank. De foto's zijn van maart 2015.

Het graf van Edward Cooke. Of het senior is of junior kan ik helaas niet ontcijferen..  De "boog" met de naamplaat is rond en verwijst naar de derde foto hieronder. De grafplaat op deze derde foto is onleesbaar, blurry. Het is in elk geval NIET de grafplaat van de tweede foto want die is ovaal en de tekst op de tweede foto is gekruld - sierschrift. De onderkant is ook hoekig en vertoont 2 gaten in vergelijk met de foto waar een persoon bij hurkt.

 

 

 

Ik heb getracht het een en ander uit te pluizen en heb de volgende gegevens bij elkaar gesprokkeld. Wil men het fijne ervan weten? Ik zou zeggen: doe uw best en zoek het lekker zelf allemaal uit, want ik vind dat ik genoeg heb gedaan.

 

1) Edward Cooke huwde te Soerabaya op 17 maart 1830 met Maria Magdalena Wolzeijver (+15-9-1852 te Banjoemas. Let op: Het gezin woonde dus te Banjoemas.) Uit dit huwelijk meerdere kinderen en werd onder andere geboren Maria Magdalena Cooke die huwde met Chr. Th. Toorop - Ass. Resident en beiden zijn begraven te Buitenzorg. Edward Cooke stierf op 24 jan 1847 te Kalibagor Banjoemas. Zie de overlijdens advertentie hieronder. Hij was 56 jaar, dus werd hij circa 1791 geboren te ??? (Waarschijnlijk Singapore). Mevr Cooke zegt: een relatie van 24 jaar, hetgeen impliceert dat het paar reeds 7 jaren samenwoonde alvorens te huwen. (Dus vanaf 1823). (Almanak geeft aan: Zoon geboren in 1824).

2) Edward Cooke Jr. zal hoogstwaarschijnlijk een zoon geweest zijn van Edward Sr hierboven onder 1) genoemd. Edward Jr. huwde 1> Alida Geertruida Frederika Busselaar op 1-7-1850 te Semarang en zij stierf op 21-12-1850 te Kalibagor Banjoemas. (Dochter van Jan en Anthoinette Coenradina Hendriks.) Zie de tweede foto hierboven.

3) Edward Cooke Jr huwde ten 2> Anna Paulina Greuder op 26-6-1852 (oud 17 jaar) te Kalibagor Banjoemas. Edward was toen 27 jaar oud en zal derhalve circa 1825 geboren zijn. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren. Anna stierf 22-12-1903. Één der kinderen uit dit huwelijk was Charles Edward Cooke die huwde met Catharina Adolphina Soekias.(Zij is via via gerelateerd aan de fam. Johannes te Semarang)

4) Om het feest enigszins een leuk tintje te geven: In het jaar 1823 huwde Willem Bernard GREUDER (+ 2 maart 1862) met Maria Catharina WOLZEIJVER te Pekalongan...... Edward Jr. woonde in de twintiger jaren eveneens te Pekalongan en zijn tweede echtgenote was eveneens een juffr. GREUDER..... Edward's JR moeder was (hoogstwaarschijnlijk) Maria Magdalena Wolzeijver.(Vlgs almanak WOLZIJVER)

5) Het voorgaande geeft genoeg aanwijzingen voor diegenen die het nader willen onderzoeken. Velen zijn mij en u voorgegaan, doch hint nummer 4 ben ik nergens in onderzoekingen eerder tegengekomen. Op Indisch4ever in 2008 kunt u iets meer lezen over de zoektocht van diverse leden van de familie Cooke over hun afstammning. Op Indonesianu.nl kunt u in de afdeling reisverhalen iets meer lezen over het graf van Cooke, maar helaas is de foto aldaar niet duidelijk. Ik raad u aan om de archieven van Pekalongan ook goed door te spitten.

 

Aanvullingen d.d. 17 april 2018 inzake het kerkhof Kalibogor Banyumas (Banjoemaas) met betrekking tot het graf van Edward Cooke Jr, het gra van Paulina Martina Conrad en het graf van de nog ongenoemde kleine Ottenhoff.

 

 

Hieronder een duidelijker opname van de grafplaat van het graf van de echtgenote van Edward Cooke Jr. Let wel: Er staat 18 Jaar en niet 12 Jaar onderaan.

 

 

Hieronder een opname van het graf van het nog ongenoemde kind van de familie Ottenhoff. De vader was Johannes Jacobus Didericus Ottenhoff gehuwd met Petronella van Genderen Stort.

Het ongenoemde kind werd geboren op en stierf op 30 aug 1900. Ottenhoff was employee op de onderneming.

 

 

Hieronder het graf van Paulina Martina Conrad. Niets concreets kunnen vinden over haar. Was zij volwassen? Was zij een kind?

Ik VERMOED dat haar vader Martinus Hendrik Conrad was, opzichter Openbare Werken te Banjoemaas omstreeks die tijden en gehuwd met D.A. Capelle op 4 okt 1871 te Banjoemaas.

Er verscheen een advertentie oproep in de krant in mei 1891 getekend door de Inlandsche vrouw RAKEL. De heer Conrad diende zijn achterstallig kostgeld te betalen....Zou zij de moeder van Paulina Martina Conrad geweest kunnen zijn en dat pa Conrad er later vandoor ging? Let wel: Dit zijn slechts VERMOEDENS.

 


Het kerkhofje achter de fabriek anno 1920-1929 Tropenmuseum:

 

Er liggen meerdere graven op dit kerkhof achter de fabriek, doch de rest is kapot en onleesbaar.

Einde aanvullingen 17 april 2018.

 

 

Moge de families aldaar rustend te Kalibagor, hun eeuwige rust hebben.

 

 

 

 

 

Top