Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerhof van TJIGOEGOER (heden ten dage CIGUGUR).

Resulterend onder het district KOENINGAN (KUNINGAN) nabij Cheribon

(Cirebon)

Het was een klein Europees kerkhof en conform de editie GHG1GRAF.pdf Gedenkwaardigheden deel 1 uit 1934, waren er 24 personen begraven. De editie vermeldt trouwens dat dit de begraafplaats TJIBOEBOER is hetgeen m.i. NIET juist is, maar TJIGOEGOER moet zijn.

Ik vermoed dat de samenstellers destijds in de war geraakt zijn door het volgende:

Te TJIGOEGOER was destijds ook het landgoed en de cultuuronderneming TJIBOEBOER gevestigd welke in handen was van de familie AMENT.  De/het/de desa/stadje/wijk Tjiboeber zelf lag nabij Mr. Cornelis Batavia.

Kortom, de plaatselijke Indonesische autoriteiten van Cigugur/Kuningan besloten in de jaren '80 vorige eeuw - in navolging van andere gemeentes - iets aan toerisme en cultuur te doen en maakten van dit kleine kerkhofje een soort cultuur-historisch plekje van en voorzien van enkele zelf "verzonnen"  gegevens. (Overigens te goeder trouw, aangezien men aldaar niet over de juiste bronnen beschikt en voortborduurt op overleveringen.). Maar op het internet zijn diverse blogs hierover te vinden die een ietsie meer bezijden de waarheid zijn. De naam van Beek werd verbasterd tot Van Beck, Becks, van Deck, Dek...as het beessie maar een naampie heeft toch?

 

Hieronder een scan van de website van een betreffende autoriteit gedateerd 2011. Men noemt het mausoleum gemakshalve Makam van Beck (letterlijk Graf van Beck.)

 

 

Wat is er bovenstaand eigenlijk van waar? Waar is: het mausoleum bestaat en de lokatie is ook juist en vrij makkelijk te benaderen. NIET waar is dat men beweert dat dit het graf van van Beck is.

Wat is dan wel waar? (Gegevens uit de almanakken en oude kranten, dus ik mag aannemen dat deze juist zijn.)

--------------------

 

Op 29 aug 1907 huwde te Bandung de heer H.A. van Beek met 1) juff. Adolphine Schultz.

Hij heette voluit HENDRIK ALBERTUS VAN BEEK en was geboren te Den Haag op 6 febr 1878 en overleden te Den Haag op 19 okt 1953 en was van beroep ARCHITECT bij Waterstaat en Dienst B.O.W. in Indië. In het jaar dat hij huwde had hij de rang van Opzichter te Koeningan.

Zij was geboren te Semarang op 7 juli 1884 en overleed te Cheribon op 3 nov 1915 en heette voluit ADOLPHINE JULIA EMILIA THEODORA SCHULTZ. (RA1896 en RA1916)

Uit hun huwelijk werd geboren een zoon HENDRIK ADOLPH FRANCISCUS VAN BEEK op 3 mei 1908 te Koeningan en de kleine Hendrik overleed te Cheribon op 3 okt 1908. (Delpher en RA1910 met vermelding (m) hetgeen natuurlijk (k) moet zijn.)

 

Op (in elk geval NA oktober 1923)  huwde de heer H.A.van Beek met 2) mevr. CAROLINE PECHLER. Zij was per 11 aug 1922 weduwe van Leonard Frans Theodoor van der Wagt en dochter van August Theodoor Pechler en onbekende vrouw nn. Dochter Caroline was geboren 29 mei 1894 Pekalongan en overleden Den Haag 2 sept 1941.  Zie hiervoor ook de genealogie van de familie Pechler-Zimmerman te vinden op het web. Waarom NA okt 1923? Omdat hij vanaf febr 1923 t/m okt 1923 alleen verbleef bij zijn vader in Den Haag wegens groot verlof.

Hieronder de akte van overlijden van de heer van Beek te Den Haag.

 

Tot zover hierboven een deel van de genealogie van de heer H.A. van Beek.

 

Wat betreft het mausoleum: Vroeger - volgens krantenknipsel gelegen in de rimboe...Tegenwoordig ligt de rand van het monument nog op geen 10 cm van de Jalan Cigugur-Palutangan verwijderd. Zie hiervoor de scan hieronder. Links op de foto nog net te zien het gebouw van Koramil Cigugur, dat eigenlijk op de grond staat van het kerkhofje. Zijn derhalve daarom graven ontruimd???

 

 

Ingevolge de inhoud van bovenstaand artikel bijkt dat de stoffelijke overschotten van mevr. van Beek-Schultz en hun zoontje in elk geval NA juni 1921 te ruste zouden zijn gelegd. Is dit inderdaad gebeurd? Gedenkwaardigheden deel 1 uit 1934 vermeldt totaal NIETS over mevr. van Beek en haar zoontje en al helemaal niets over het mausoleum. Het krantenknipsel zegt dat wijlen beiden overgezet zouden worden, waar lagen zij dan voorheen? Bezoekers/onderzoekers die heden te dage het mausoleum bezoeken en binnen kunnen treden beschrijven de ruimtes binnen en zeggen: "Er is ruimte om overledenen te ruste te leggen, er is ruimte om bezoekers te ontvangen maar men zegt niet: Er liggen 2 kisten of iets dergelijks."

Indonesië kennende lijkt het me ook vreemd, dat dit mausoleum (of wat het dan ook moge wezen) gewoon toegankelijk is om een ieder binnen te kunnen laten komen....Normaal gesproken doet het bijgeloof al snel een woordje mee spreken maar dat is hier totaal niet aan de gang.

Vreemd. Is er tijdens de Bersiap wellicht vernield, geroofd of iets dergelijks? De overige graven zijn in elk geval ontdaan van enig kenmerk van welke aard dan ook.

 

Heden ten dage zijn behalve het mausoleum slechts enkele graven ( van het aantal van 24) nog te zien maar die helaas onherkenbaar zijn. Wie dus in welk graf ligt is mij volkomen onduidelijk en ik kan slechts afgaan op de lijst GHG1Graf en daaruit puttend enkele aanvullende details hier vermelden.

Ik voeg hieronder enkele foto's toe die begin aug 2018 ter plekke gemaakt zijn door de heer Lutfi Yondri (een archeoloog te Bandung) waarvoor veel dank en ik heb de foto's van zijn copyright voorzien. Daarbij ook een foto uit de Moesson 1992.

De eerste foto hieronder toont 2 bijna identieke graven naast elkaar en met elkaar verbonden. Dit zullen beslist graven zijn van personen die bij elkaar hoorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 juli 1913 overleed "Moeder van Dugteren" en zij werd te Tjigoegoer begraven. Zie scan hieronder uit de krant.(Typefoutje in de krant: van DUGTUREN moet zijn van Dugteren.)

 

 

Enkele feiten over "Moeder van Dugteren".

  1. RA1914 zegt als overlijdensdatum 30 juli 1913, maar dat zal waarschijnlijk de aangiftedatum geweest zijn, want anders kan een krant geen bericht publiceren op 26 juli toch.
  2. "Moeder van Dugteren" was voluit geheten: Henriette Geertruida Godefrieda Cannaarts.
  3. Zij huwde 1) op 6 mei 1850 Cheribon met Nicolaas Frederik Karel Holmberg de Bechfelt en werd weduwe.
  4. zij huwde 2) op 27 maart 1865 Arnoldus Johannes Eliza van Dugteren. Majoor Tit. KNIL
  5. Zij werd geboren te Buitenzorg op 2 jan 1832 en waren haar ouders Dominique Hendrikus Cannaarts (Ass. Resident) en de vrije ongehuwde Chinese vrouw Loa Ga Nio.(Zie diverse almanakken)
  6. Later huwde haar vader Dominique met mevr. Catharina Maria Lutgens, die te Koeningan overleed op 22 maart 1885

 

 

Enkele overige wetenswaardigheden:

 

Nummer 23: Christina Elisabeth Lutgens.

Zij was een ongehuwde dochter van Frans Henry Lutgens en de Inlandse vrouw Siti Aminah.

 

De hierboven genoemde Nicolaas Frederik Carel Holmberg de Beckfelt had een zoon genaamd Carel bij de Inlandsche (Chinese??) vrouw INNJO. Zoon Carel werd geboren op 8 aug 1849 en bezocht de Pupillenschool op 7-jarige leeftijd en werd militair bij het KNIL. Hij huwde 2x en werd 2x weduwnaar. Zie scans hieronder.

 

 

 

 

 

 

Moge zij allen rusten in vrede.

Top