Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Onbeschofte hark is ie. Hoe ouder ie wordt, hoe
schofteriger hij wordt dat smerig mannetje

Het kerkhof van Pekalongan.

Foto's copyright van:

http://www.thearoengbinangproject.com/kerkop-panjang-wetan-pekalongan/ 

 

De toegangspoort tot het kerkhof Panjang Wetan te Pekalongan.

Van buitenaf ziet het er verzorgd uit lijkend op een soort fort, maar ook hier is helaas de binnenkant een grote totale puinhoop. (Althans wat betreft het Nederlandse gedeelte). De graven die enigszins nog herkenbaar zijn heb ik hieronder verzameld en van enige aanvullende informatie voorzien. De overige Nederlandse graven zijn "hergebruikt", d.w.z.: de lokale bewoners hebben het geplunderd en het materiaal ten eigen behoeve hergebruikt, zoals hekwerken, daken, marmeren grafplaten.

Het kerkhof is tegenwoordig voornamelijk bezet door graven van christelijke Chinese inwoners van Pekalongan.

 

Het graf van Caroline Maria Meijer - de Bats (Solo 16-2-1850 / Pekalongan 17-5-1909) en haar zoon Hein Willem Johannes Meijer (Pekalongan 6-2-1873 / Pekalongan 11-7-1931), destijds bedoeld als eeuwige rustplaats en tegenwoordig ook een nevenfunctie als bewaarplaats van??? Ik zie ook een stel kinderschoenen. Triest.

Zij huwde 27-11-1867 Pekalongan met Simon Meijer en hij was Sergeant Infanterie. Haar ouders waren Petrus de Bats (1814-1880) en Christina Frederika Helwich (1824-1895).


 

Het graf van A(driana) H(enriette) E(lisabeth) Meijer geboren van den Berg. Zij was gehuwd met de heer H.W.J. Meijer. (RA1908 vermelding: Klein Landbouwer te Pekalongan). Ik heb verder geen overige gegevens kunnen vinden over dit echtpaar.

Enig verband tussen de families Meijer - van den Berg en Meijer - de Bats zoals hierboven getoond, heb ik ook niet kunnen vinden.

Iets meer over de andere families van den Berg te Pekalongan kan men lezen op deze LINK - KLIK HIER.


 

Het graf van  Hendrik Annink, geboren te Hengelo 2 jan 1855 en overleden Pekalongan 17 okt 1935. Ik heb niets bizonders kunnen vinden over Hendrik Annink, behalve het feit dat er te Hengelo diverse personen woonden/werkten/leefden en geboren werden die ook Hendrik Annink heetten. Het was/is een veelvuldig voorkomende familienaam te Hengelo.

Roosjeroos vermeldt: kind van Hendrik Willem Annink en Jacoba Dams op 18-3-1934 te Surabaya overleden. Familie?

 


 

Het graf van Johannes Martinus Heck, geboren Tegal 2 dec 1888 en overleden Pekalongan 17 maart 1921.

RA1917: Hij was gehuwd met een lokale Indonesische vrouw SRIMONA d.d. 23-8-1916 te Pattie(Pati)

Geen nadere bizonderheden kunnen vinden.

 

 


 

Het graf van Henricus Theodorus Josephus HOPPE, geboren Schiedam 30 juli 1866 en overleden Pekalongan op 16 januari 1937.

Hij was de zoon van Henricus Hoppe en Maria Anna Jacoba Hoek. Hij kwam uit een gezin van totaal 11 kinderen.


 

Het graf van Victor Stauber, geboren te Basel 12-9-1892 en overleden 2-6-1958 te Jakarta en begraven te Pekalongan.

Hij was onder andere werkzaam op de onderneming Sungei Bedjangkar Deli waar hij in 1920 door een andere werknemer werd aangevallen en gewond geraakte.  Na dit incident nam hij ontslag en runde een toko te Tandjong Balei waar hij de duvel en zijn ouwe moer verkocht, (van alles wat die ondernemingen nodig hadden, maar voornamelijk zuipezooi.) In juli 1922 ontsnapte de voorraadschuur van de toko aan een brand. Ik vermoed dat hij de toko runde samen met zijn ouders. (Opa was militair geweest.)

In sept 1946 verschijnt zijn naam te Batavia in verband met de verkoop van een partij ondergoed aan de Jalan Mampang no. 62.

Bij mijn weten heeft hij niet in een interneringskamp gezeten (Zwitserse nationaliteit).

 


En dat was het dan maar weer. Met dank aan de webmaster Aroengbinang Travelog.

 

 

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....