Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof NGAWI deel 5 met dit keer slechts twee graven:

1 graf waar ik wat meer over heb kunnen vinden (de heer Huijts)  en het andere graf ( de heer Smits) niet zo bar veel.

(Foto's de heer Lengkong Sanggar Ginaris waarvoor dank.)

Ter ere en respect van de begravenen.

 

Het graf van de heer Petrus Jacobus Bartholomeus HUIJTS, geboren 25 dec 1871 te Rotterdam uit ouders (eender geheten) Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts en Mathilda Gezina Teeken. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

 

Necrologie van de heer Huijts hieronder uit Delpher.nl

In de eerste scan vermeldt de krant, dat de heer Huijts omstreeks 1915 eervol uit het leger met pensioen ging. Echter dat moet 1913 zijn. Ik heb het bovenaan de scan gemerkt.

 

Via de op de scan genoemde website hieronder zijn kinderen die hij samen had met zijn echtgenote Minette Victorine Jansen. 

Minette Victorine Jansen werd geboren te Ngawi op 24 juni 1886 en overleed 27 okt 1965 te Den Helder. Het echtpaar huwde op 18 sept 1912 te Ngawi. Ouders van Minette waren: Eduard Constant Louis Jansen en Eliza Wilhelmina Schutz te Ngawi.

Hieronder het graf van mevr. Minette Victorine Huijts geboren Jansen.

 


 

Hieronder het graf van de heer J.M. Smits. Over de heer Smits heb ik bitter weinig gevonden.

Het valt me op dat in de tekst als geboorte datum wordt gemeld: 18-2-X59 hetgeen inhoudt dat het 18 febr 1859 moet zijn. Overleden te Ngawi 14 okt 1925. (Let op: het lijkt alsof er staat 19 maar dat komt omdat er een vlekje of zoiets op de 9 staat. Het is 18 febr en niey 19 febr.)

Openarch.nl - Registratie vermelding:

 

De register almanakken vermelden wel regelmatig dat J.M.Smits inwoner was van Bandoeng en Rembang en het Nieuw adresboek 1921/1922 dat hij gepensioneerd adminitrsteur was van Gouvernements Transport en erbij vermeldt, dat hij gehuwd was met mevr. E. Cornelius. Maar de regel eronder van de zelfde inwoners almanak is een melding van J.M. Smits empl. Dordt Petrol Mij. En zo zijn er diverse andere almanakken waar beide heren in vermeld staan.

Praten we hier over de zelfde heer J.M. Smits, want in 1912 was hij employee van de Dordt Petrol. Mij te Tjepoe zonder vermelding dat hij gehuwd was. Zouden het vader en zoon kunnen zijn geweest?

Neen, het waren twee verschillende personen, die geheel toevallig de zelfde initialen (voornamen) hadden en achternaam en bijna net zo oud waren...

  1. Wie ligt er dan wel in het graf? Dat is de heer JOHANNES MARTINUS SMITS, geboren op 18 febr 1859 te 's Hertogenbosch uit ouders Gerardus Smits en Maria Rutten.  Was deze heer J.M. Smits gehuwd? Niet kunnen vinden. Hij moet in elk geval wel een relatie gehad hebben, aangezien op het graf staat vermeld: "Hier rust zacht en kalm mijn geliefde vader..." hetgeen impliceert dat er een relatie bestaan heeft. Ik heb hier verder ook niet kunnen vinden wie de nazaat was die de tekst heeft laten plaatsen. Verder concludeer ik dat er OF een scheiding heeft plaatsgevonden OF zijn echtgenote/relatie eerder is overleden. Want anders zou er gestaan hebben: "Hier rust zacht en kalm mijn geliefde echtgenoot en vader" of iets dergelijks.... Overigens: de geboorteplaats 's Hertogenbosch zoals op het graf vermeld is niet juist. Hij was geboren te GASSEL en dat ligt een endje verder noord-oostelijk van 's Hertogenbosch.
  2. Per 1 mei 1876 was hij woonachtig te GASSEL en werkzaam als dienstknecht.
  3. Per 28 dec 1881 verhuisde hij van GASSEL  naar HEUMEN. Hij verdwijnt dan uit de Nederlandse registers.
  4. In de RA1897 wordt hij voor het eerst vermeld als inwoner van REMBANG. (Tussen 1882 en 1896 in moet hij dus naar Indië vertrokken zijn.)
  5. In de RA1912 wordt hij vermeld als inwoner REMBANG en werkzaam als employee van de Dordtse Petroleum Mij te Tjepoe.
  6. In de RA1921 wordt hij voor het laatst vermeld als inwoner REMBANG en werkzaam bij de DPM te Tjepoe.
  7. Daarna verdwijnt hij uit de boeken en overige bronnen.

 

 

Wat info over die andere heer Johannes Martinus Smits:

De gepensioneerde heer J.M. Smits in dienst van het Gouvernements Transportbedrijf was de heer JOHANNES MARTINUS SMITS geboren te Buitenzorg en gehuwd met mevr. Eugenie Cornelius en niets van doen heeft met het hierboven getoonde graf. Zie voor meer details en informatie 2007INN20/pag 182 genealogie Smits door Rob Dumas.

 

Ter extra informatie hieronder de kaart van mevr. Eugenie Smits-Cornelius. Op de kaart is af te lezen dat zij in 1932 weduwe werd en daarmee aantonend dat haar echtgenoot de heer Johannes Martinus Smits niet de zelfde als de persoon die in het graf ligt, want die was overleden volgens graf in 1925. Het bijregister jaar 1933 zegt dat de heer Johannes Martinus Smits overleden was op 20 aug 1933. (Roosjeroos akte 89).

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten

 

Top