Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ergens ver weg in de buiten contreien genaamd:

DUKUH TINGGEN IN DE DESA DUWET, KECAMATAN WONOSARI - 

KLATEN - MIDDEN JAVA (JaTeng / Indonesia).

 

Foto's van de graven zijn het eigendom en COPYRIGHT van de heer LENGKONG SANGGAR GINARIS, een net gepromoveerde archeoloog in Indonesia. Mijn dank voor zijn toestemming tot het plaatsen van de foto's.

 

Het begon ooit lang geleden ergens in Zuid Afrika ten tijde van de V.O.C. toen er in Zuid Afrika Kaapstad op 3 sept 1748 een jongetje werd geboren geheten: GERHARDUS VAN GROLL. Hij stierf te Batavia op 26 maart 1821 te Batavia. 

 1. In 1774 huwde hij te Batavia met Aletta Maria Rasche en kreeg bij haar 5 kinderen.
 2. In 1783 huwde hij te Batavia Catharina Geertruida Breton en kreeg bij haar 7 kinderen.

 

Één der kinderen uit huwelijk 2) was: Gerhardus Nicolaas van Groll, geboren op 2 febr 1793 te Zwolle en gestorven te Semarang op 11 nov 1849.

Gerhardus van Groll huwde Nancy van Stralendorff (1807-1853) en uit dit huwelijk werd onder andere geboren: GUSTAAF ADOLF ADRIAAN BRETON VAN GROLL.

Gustaaf Adolf Adriaan Breton van Groll werd geboren te AMPEL op 22 juni 1837 en stierf te Solo op 4 okt 1902.

 

Gustaaf groeide op, verdiende zijn brood en bordje rijst en ging ongehuwd door het leven tot hij op 6 okt 1880 (op 43 jarige leeftijd) huwde met de dan nog zeer jonge THEODORA DE BRUIJN en verkreeg met haar de volgende kinderen: 

 1. Ernestien Nicolien,
 2. Adolf Ernest,
 3. Theodoor Henry Matthieu,
 4. Louis Emelier,
 5. Henry Gerardus Adolf,
 6. Gustaaf Adolf Paul,
 7. August Johan Nicolaas.

 

Het was schering en inslag toen in "die goeie ouwe tijd" en niemand maakt me wijs, dat Gustaaf Adolf Adriaan Breton van Groll zich niet liet verleiden tot het hebben van een relatie vóór zijn huwelijk in 1880 en zo verkreeg Gustaaf Adolf Adriaan uit een relatie met een lokale schoonheid een dochtertje op 25 nov 1862 geheten ALBERTIEN LOUISE BRETON VAN GROLL en zij stierf op 15-jarige leeftijd op 22 sept 1877. Zij staat niet in de boeken genoemd

Hieronder de foto (copyright Lengkong Sanggar Ginaris) van het graf van Albertien. De overlijdens advertentie vermeldt als datum van overlijden 22 sept terwijl de grafplaat vermeldt 25 sept. De beitelaar zal wel een glaasje teveel op gehad hebben. De grafplaat zegt: ALBERTIEN terwijl de overl. adv. zegt: ALBERTIENE. !!!

Een foto van het hele graf van Albertiene (links) naast het graf van zeer waarschijnlijk haar (half)zusje Rosalie Adolphien geboren 1877 en erkend. (Geboren voor de datum van het huwelijk) . Overlijden niet vermeld in RA noch in de kranten. Datum overlijden niet te traceren ondanks uitvergroting.

 

 

Albertien's graf en graf van halfzusje Rosalie liggen vlakbij het graf van THEODORA DE BRUIJN, echtgenote van Gustaaf Adolf Adriaan. Theodora moet zeer waarschijnlijk de moeder zijn geweest van in elk geval Rosalie. Zij was te jong om de moeder geweest te zijn van Albertien. (Theodora geboren 1856 en Albertine geboren 1862)

 

Hieronder Theodora de Bruijn, een "inlandsche christelijke" vrouw, zich noemende en schrijvende Theodora de Bruijn. Zij zal een dochter geweest zijn van een nazaat de Bruijn die haar nooit erkend heeft? En zij daarom maar zichzelve toch de Bruijn noemde? Maar wegens gebrek aan enig bewijs dan maar als Vrije Inlandsche Christelijke werd betiteld??? Zie verder hieronder de foto van het graf van JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN.

Theodora de Bruijn.... was zij Indisch, puur Nederlands? Was zij "halfbloed", Indo-Europees, of welke andere term men ook bezigt?  (Het kan me persoonlijk geen ene "fuck" schelen, want wat telt voor mij is het feit dat het een mens betreft, een mens die respect verdient en dat men niet elkaar bekant vermoord op diverse websites over hoe en in welke klasse men mensen plaatst en hun gelijk trachten te halen...zij dienen zich te schamen.)

De almanak vermeldt het volgende, zie onder:


 

Op het het zelfde kerkhof en vlakbij de graven gelegen van Albertien en Theodora, ligt ook het graf van JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN. (Copyright Lengkong Sanggar Ginaris).

Let wel: Ik heb GEEN directe bewijzen in de almanakken en dergelijke boekwerken kunnen vinden, dat er een relatie bestaat tussen JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN en THEODORA DE BRUIN. Enkel slechts het vermoeden, dat Johannes de vader geweest moet zijn van Theodora, gebaseerd op: 

 1. De graven van beiden liggen bij elkaar in de buurt.
 2. Er waren in die bewuste periode geen andere personen daar woonachtig die de naam droegen De Bruijn.
 3. Volgens buurtbewoners zou NAAST het graf van Johannes Nicolaas ook een Javaans (onherkenbaar) graf gelegen zijn, waarvan dezelfde buurtbewoners beweren, dat dit het graf is van de Javaanse echtgenote van Johannes Nicolaas.(Gegevens via Lengkong Sanggar Ginaris)
 4. Een verklaring derhalve, dat Theodora de Bruijn (zich zo noemende en schrijvende) een niet erkende dochter geweest was/zou geweest kunnen zijn geworden enzovoorts.

 

Foto copyright Lengkong Sanggar Ginaris die naast het graf poseert, een recentelijk gepromoveerde archeoloog uit Midden Java.

 

 

Gegevens betreffende JOHANNES NICOLAAS DE BRUIJN.

Geboren: Semarang ergens in 1810 (NIETS over de geboortedatum in de boeken vermeld en het graf is deels verminkt.)

Overleden: Gawok-Solo (waar de plantages lagen) op 28 juli 1868. (Mind: Theodora werd te Gawok geboren). 

HOOGSTWAARSCHIJNLIJK slaan de hiernavolgende gegevens ook op Johannes Nicolaas: 

 1. * 28 aug 1811 Semarang: Dorothea de Bruijn
 2. * 11 sep 1813 Semarang: Johannes de Bruijn
 3. * 12 jun 1815 Semarang: Carolina Henrica de Bruijn 

Ouders van bovengenoemde kinderen: NICOLAI DE BRUIJN EN DE VRIJE CHRISTELIJK VROUW KIE NIO (Kienio). (Bron: IGV almanak)

Getuigen bij de doop der genoemde kinderen: NICOLAUS DE BRUIJN en DOROTHEA FREDERIKA DE BRUIJN.

De door mij hierboven aangehaalde JOHANNES NICOLAAS ZOU (let wel; ZOU) een voorkind geweest kunnen zijn van NICOLAI de BRUIJN en een andere "vrije christelijke inlandsche" vrouw. !!! Tenzij er een fout is gemaakt in de doopboeken en dat Johannes geboren 11 sept 1813 dezelfde is als Johannes Nicolaas met op zijn graf de geboorte datum 1810.

 

Om het NOG gecompliceerder te maken verwijs ik naar de pagina KERKHOF KLATEN ARATHOEN ABZAR de BUIJN.

In deze gelinkte pagina is het verhaal van de jonge HELENA MARIA de BRUIJN die in 1859 het leven schonk aan een zoon genaamd Arathoen Abzar de Bruijn. (Ten rechte moet dit zijn ARATHOON ABCAR de Bruijn) en verwekt werd door een Armenier. De jonge moeder Helena Maria stierf in 1860 en de grote hamvraag is: Van wie was Helena een dochter? Uitgaande van het feit dat zij nog NIET gehuwd was maar wel al moeder van een zoon, neem ik aan dat zij circa 1839 geboren moet zijn.

Persoonlijk hou ik het erop, dat Theodora de Bruijn (niet erkend en gehuwd met Beton van Groll) een dochter was van Johannes Nicolaas de Bruijn uit een tweede relatie met een Inlandse vrouw genaamd ?? en dat Helena Maria (relatie met Armenier) ook een dochter was van Johannes Nicolaas de Bruijn uit een eerste relatie met een Inlandse vrouw. Echter nogmaals: mijn mening is gebaseerd op indirecte bewijsstukken en aannames omdat alle hiergenoemde personen zowat op een hutje en mudje bij elkaar woonden en werkten en er verder geen andere personen de Bruijn in de nabijheid waren.

 

 

De lokatie van de oude begraafplaats. Ergens verborgen in een overwoekerd stukje land, nu volgebouwd door mensen in een nog steeds rustieke omgeving, waar het leven gezapig doorsijpelt en niemand - op een buitenstaander na - zich bekommert om iets wat ooit was.... het leven komt, gaat door en eindigt ooit...en ze moeten sappelen voor het dagelijks bordje rijst met sayur en sambel.

Moge de nazaten en verwanten van Breton van Groll hun eeuwige rust en vrede heben.

 

Opnames via Google View anno 2016 van het gebied waar in oude tijden het land werd bewerkt onder de noemer "cultuur" en waar ergens de graven verscholen liggen achter bossages en huisjes. Het ademt nog steeds de sfeer van oude tijden.

 

Een oude vrouw - overvallen door de warmte - zoekt wat rust op een muurtje en denkt.... wat ze denkt weet ik niet. Misschien denkt ze helemaal niet en doezelt wat weg in de lome warmte of is ze gewoon moe van het wieden? Een dotje pisang en papaya boompjes bij elkaar, een persoon op een bankje bij de warung die wacht of rust...

 

Anno 2017. Indonesia heeft reeds verschillende presidenten gehad en de allereerste was President Soekarno en aan het raam van één der huizen van een nabijliggend dorp hangt een grote foto van hem. Men is hem niet vergeten. De huizen ademen nog steeds als in oude tijden: een ventilatie gat. Men rust nog steeds als in oude tijden: op een bale bale....De kree (bamboe gordijn) neergelaten om het huis binnen koel te houden...

 

Top