Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van NGAWI deel 2 - Foto's COPYRIGHT Prima Utama (FB name.)  

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205481235228847&set=pcb.10154221775286917&type=3&theater )

Zoals gewoonlijk, ten behoeve van het lezerspubliek, op zoek naar voorouders en dat niet thuis is op het internet, hierbij dan foto's en een ietwat summiere achtergrond over de begravenen en van enkele graven van het kerkhof Ngawi. Één en ander als vervolg op de eerste pagina Ngawi Kerkhof. 

 

De toegangspoort:

Vreemd. De poort draagt een opschrift Memento Mori 1885, doch er zijn graven gedateerd van veel oudere jaargangen. Dat zou inhouden, dat men de poort bouwde nadat het kerkhof reeds bestond?


 

Hieronder: Het graf van de heer J.H. Trentzsch:

Johan Heinrich Trentzsch was gehuwd met Hendrika Catharina Anthons te Padang op 8 mei 1852. Hij was geboren te Amsterdam op 29 juni 1813. Zijn vader was eveneens geheten Johan Heinrich Trentzsch en zijn moeder was Elisabeth Catharina MIWES. (Bron: familysearch.org Ned. doopregisters).

Echter 27 okt 1816 wordt te AMSTERDAM ook geboren Elisbeth Albertina Mensia Trentzsch geboren uit ouders JOHAN HEINRICH TRENTZSCH en CHRISTIANA KONING. Of er een familie relatie bestaat tussen de twee genoemde ouders is mij onbekend.

 

In de overlijdens advertentie hieronder wordt zijn echtgenotes naam gespeld als ANTONS. (Zonder "h"). Johann wordt met dubbele "n" geschreven en zijn tweede voornaam als Henrich en zonder "i" zoals in het doopsregister wordt aangegeven.

Van beroep was J.H. Trentzsch in elk geval (hoogstwaarschijnlijk) toko-houder of wellicht een detailwinkel die gebak verkocht, gelet op de advertentie hieronder:

Zijn weduwe hertrouwde ongeveer een jaar na zijn dood met de heer Johannes Hendrikse en in deze advertentie wordt haar naam ANTHONS wel weer met de letter "H" ertussen geschreven. 

 

Als extra vermelding: Te Ngawie/Madioen ligt ook begraven Elisabeth Catharina Trentzsch te Batavia geboren op 27 febr 1846 en overleden te Madioen op 6 sept 1899. (RA1901). Zij zou een dochter geweest kunnen zijn van Johan Heinrich Trentzsch en Hendrika Catharina Anthons. Zij was gehuwd met de heer Lutter. (Haar grafopschrift luidt: Hier rust in vrede Elisabeth C. Lutter geb. Trentzsch.)


 

Hieronder het graf van H.J.J. Schomaker, geboren te Nijmegen 31 dec 1841 en overleden te Ngawi op 20 juni 1911. Op de pagina deel 1 van het kerkhof Ngawi heb ik eveneens een foto geplaatst van dit graf echter gemaakt door een andere kennis van me. 

 

 

 

  

Hendrik Jan Joost Schomaker, geboren te HEUMEN (en niet zoals op de grafplaat vermeld staat: Nijmegen) op 31 dec 1841 en gestorven te Ngawi op 20 juni 1911. Zijn ouders waren Johan Hendrik Schomaker en Maria Arts.

Hij was van beroep Griffier Landraad. Kreeg in 1893 en 1894 een tweejarig ziekteverlof naar Nederland.

Hij huwde Catharina Molenaar te Batavia op 20 juni 1889 (RA 1890). Hij was in dat jaar gevestigd te Temanggoeng/Magelang.  In de Indische almanak staat vermeld dat hij gehuwd was met C. Meulmer. !!! (Niet juist dus, want ik heb me de blubber gezocht in de almanakken naar C. Meulmer.) 

 


 

Hier rust C. DROSSAERS geboren van der GARDEN te s'Hertogenbosch 5 febr 1810 en overleden jan 1849.

Zij was Catharina, de dochter van Gerardus van der Garde en Christina Baijens.

 

Zij huwde op 19 maart 1836 te 's Hertogenbosch met Jacobus Bartholomeus Drossaers (*2-11-1812 den Bosch). Hij was opzichter 1e klasse Genie OIL, architect Waterstaat en Civiele Werken Batavia, mede directeur christelijke ambachtschool aldaar en oprichter/chef van de firma Drossaers & Co Batavia en keurmeester kalk en steen. (Bron Ind.almanakken). Drossaers huwde ten tweede met Helena Sophia Houthuijsen en na haar dood huwde hij de zuster van zijn tweede vrouw namelijk Louise Houthuijsen. (Bron: Ind. Navorschers)

 


 

Hier rust zacht in vrede mijn geliefde echtgenote, moeder en grootmoeder J.H.S. Coppen- geb. Smith. Geboren te Solo 30 juni 1884 Overleden te Ngawi 10 aug 1929.

Vrij lastig om uit te zoeken. De beide families Coppen en Smith waren zeer ruim vertegenwoordigd en onderling waren meerdere banden tussen de families Coppen en Smith. Zie voorbeeld onder deze foto.

Er waren stationschefs werkzaam bij het Spoor welke Coppen alsmede Smith heetten.

 

Onderstaande families Reynecke-Smith en Smith-Coppen waren gelieerd aan de suikerfabriek GOEDO nabij Djombang. De weduwnaar C. Reynecke was ass. boekhouder op Goedo.

Een zoon van dit echtpaar was Carlo die huwde met Tilly Reiszland in 1929. Tilly's vader Louis was afkomstig uit Padang en werkte bij het spoor als opzichter bij de aanleg van spoortrajecten. Hij overleed aan een opgelopen ziekte door spoorwerkzaamheden in 1908, na een langudirge slepende ziekte en waar de leiding van het spoor haar twijfels bij plaatste. Na zijn overlijden en na overhandiging van ziekte certificaten waaraan zijn overlijden was vastgesteld, aanvaardde de leiding zijn ziekteklachten en de gevolgen ervan..... De weduwe werd eenmalig een uitkering toegezegd, doch kreeg na 3 maanden haar geld nog steeds niet. (Alhoewel men wist dat zij in financiele problemen zat wegens het overlijden van wijlen haar man. Zij kreeg namelijk geen pensioen, omdat haar man NIET in vaste dienst was !!!!) Jaja, de heren regeerders uit die goeie ouwe tijd, deden hun stinkende best om het "klootjesvolk" te vernaggelen.


 

Hieronder nog enkele foto's waarvan de opschriften onherkenbaar zijn. Jammer voor eventuele nabestaanden, dat de fotograaf deze niet beter onder de loep heeft genomen. Het lijkt me stug, dat de omringende graven geen nadere informatie bevatten. Maar het zij zo en ik ben al dankbaar voor datgene wat te achterhalen viel.

 

 

 

 

Met dank aan Prima Utama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top