Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen dragende de familienaam

DE MEY / DE MEIJ  en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

In het bijzonder voor de heer EDUARD MAURITS DE MEY, WILLEM DIRK DE MEIJ en JACQUES CASPAR HUNSLIP EN AANVERWANTEN/FAMILIE ETC.

 

I) Op 9 jan 1951 opteerde te Jakarta voor het Indonesisch staatsburgerschap EDUARD MAURITS DE MEY en hij verklaarde 

dat hij Hoofdcommies was bij het Ministerie van Binnenlandse zaken te Jakarta,

dat hij te Jakarta woonde,

dat hij geboren was te Tifoe(Timor) op 6 okt 1899,

dat hij gehuwd was met ANNIE (geb 8 aug 1907 Sawah Lunto) een Indonesische vrouw, op 10 mei 1933,

dat hij 7 kinderen had die minderjarig waren (zie voor de namen zijn verklaring en let op kind nummer 7 Margareth geboren 7 febr 1947 waar ik later op terugkom),

dat zijn vader JACOB DE MEY heette geboren te Ambon,

dat zijn moeder heette ANNA EVERDINE HOVEN geb Ternate. (Gehuwd Amboina 3-4-1897 RA1898)

 

Behalve de hierboven genoemde minderjarige kinderen in de verklaring, waren er ook nog de volgende meerderjarige kinderen van Eduard en Annie, die elk apart opteerden:

I A) Zoon Willy, geb 20 aug 1929 en thuis wonend bij ouders.

 

I B) dochter Mathilde Francisca, geb 2-9-1931 en thuis wonend bij ouders.

 

Vader Eduard Maurits werd geinterneerd en te werk gesteld aan de Birma spoorweg en te Bangkok weer in vrijheid gesteld. Toen hij al geinterneerd was, werd zijn kind nummer 6 in de verklaring op 14 juni 1942 geboren.

 

Hij werd later genaturaliseerd op 15 maart 1967 te Amersfoort met de clausule dat zijn dochter METHA (Margaretha - zie zijn verklaring kind nummer 7 minderjarig) NIET wordt genaturaliseerd. Mij is onbekend om welke redenen. Hoogstwaarschijnlijk omdat vader Eduard in 1950 geopteerd had???? Mij is ook onbekend wanneer Eduard naar Nederland vertrok. Was moeder Annie toen al overleden? En wilde Metha daarom naar haar vader in Nederland? En was er toen ongelukkigerwijs een ambtenaar die de zaak behandelde en de strikte regels volgde, no matter what? Ongecht relatie vader/dochter. Ongeacht dat Eduard een paar jaar van zijn leven aan de Jappo's moest wijden door mee te helpen bouwen aan die verrekte spoorweg?

 

 

 

 

IIa) Op 14 okt 1950 opteerde CICILIA DE MEY en zij verklaarde,

 

 1. dat zij geboren was te Demak op 3 juni 1900,
 2. dat zij werkeloos en ongehuwd was,
 3. dat haar vader heette WILLEM CHRISTIAAN DE MEY, geb en overl datum haar onbekend,
 4. dat haar moeder heette PANGI, overige gegevens haar onbekend.

 

 

IIb) Op 6 okt 1950 MARTIN WILLEM DE MEY (broer van Cicilia hierboven genoemd) en hij verklaarde,

dat hij geboren was op 20 augustus 1892 te Demak etc.

dat hij gehuwd was met KARMINAH

 

IIc) Op 12 juni 1951 opteerde HENDRIK DE MEIJ(MEY) (broer van IIa en IIb)en hij verklaarde,

 

 1. dat hij geboren was 7 juni 1906,
 2. dat hij gehuwd was met Margaretha,
 3. dat hij minderjarige kinderen had - zie verklaring voor geb datums en namen,
 4. dat zijn vader Willem Christiaan geboren was 1852,
 5. dat zijn grootvader van vaders zijde geboren was te Noord Brabant,
 6. dat zijn grotmoeder van vaders zijde heette KASIMAH

 

 

IId) op 7 okt 1950 opteerde TREESIA DE MEY en zij verklaarde 

dat zij geboren was Semarang 17 juni 1928,

dat haar vader heette MARTIN WILLEM DE MEY *28 aug 1892 (Zie hierboven IIb)

dat haar moeder heette KARMINAH

 

IId) De vader van bovengenoemden IIa, IIb, en IIc was WILLEM CHRISTIAAN DE MEIJ en hij had ook nog zoon WILLEM DIRK DE MEIJ. Zie zijn stamboekkaart hieronder Openarch.nl

Willem Dirk werd ook gevangen genomen en overleed op onbekende datum te Nieuw Guinea. Het OGS heeft zijn naam geplaatst in het Gedenkboek. Willem Dirk huwde mevr. SIPAH en hieruit kinderen.

 

Het op één na oudste kind van Willem Dirk de Meij en mevr. Sipah (en tevens hun oudste dochter) heette EMMA ADELE JOSEPHINE DE MEIJ en zij huwde de heer JACQUES CASPAR HUNSLIP.

III) Jacques werd ook oorlogsslachtoffer en overleed in het kamp te Ambon in 1943. De OGS heeft ook hem geëerd.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top