Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor 2 broers ROELOFS, waarvan de oudere opteerde en kort erna overleed en de jongere de oorlog niet overleefde en in Thailand het leven verloor door die klote Jappo's.Uiteraard is mijn eerbetoog ook aan hun familieleden en nazaten gericht.

Beide broers zochten hun geluk in het verre tropenland en vonden het slechts gedeeltelijk.

 

Op 31 mei 1950 opteerde GERRIT PIETER LAURENS JOHAN ROELOFS voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

  1. dat hij eigenaar was van Toko Roelofs gelegen op de Bodjong 87 te Semarang en dat hij in dat pand woonde,
  2. dat hij te Goes was geboren op 22 juli 1894,
  3. dat hij sedert nov 1917 te Semarang woonachtig was,
  4. dat hij huwde met Raden Sri DJOEMINI alias SOEMIATI op 2 april 1947 en uit huwelijk een dochter had geheten MATHILDE MARYA geb 8 okt 1949 te Semarang,
  5. dat zijn vader heette GERRIT ROELOFS geb 1870 overl Amsterdam 1940 en dat zijn moeder heette CATHARINA WILHELMINA ELISABET HOFFMANN geb Zierikzee 24 maart 1868 en te Apeldoorn overleden was in 1941.

 

Mijn bevindingen.

Trieste gebeurtenissen vonden plaats in het leven van Gerrit Pieter Laurens Johan,want

zijn ouders scheidden in 1910 en Gerrit was toen 16 jaar oud en tevens de oudste der kinderen.

Hieronder de gezinskaart uit 1902:

 

Gerrit Pieter trok naar Indië en volgens de krant hieronder een stuk levensverhaal in 2 delen geplaatst. Volgens de krant bestond de Toko 10 jaar in 1933 dus opgericht in 1923? 

Een ander bericht spreekt uit dat zijn broer PIETER ANTONIE ROELFS al met hem samen werkte in 1923/1923. Wanneer Pieter naar Indië vertrok heb ik niet kunnen vinden.

 

Het kranten bericht inzake het 10-jarig bestaan van Toko Roelofs zegt, dat de zaak praktisch door zijn echtgenote werd gedreven en dat zou dus zijn 1ste echtgenote geweest moeten zijn, namelijk HESTER PETRONELLA BOS geb 20 mei 1891 te HOORN. Het echtpaar woonde op 3 dec 1915 te Almelo. Zij waren te Hoorn op 2 april 1915 gehuwd.

Op 26 jan 1920 vestigde Hester zich te Hoorn  komende uit Semarang (familiebezoek of vakantie) en staat zij alleen te boek bij de BS. Ik heb niet kunnen ontdekken wanneer zij weer terugkeerde naar Indië, maar de oorlog brak uit en Hester werd slachtoffer en overleed te Semarang op 18 aug 1945 (zie dossier OGS). Zij werd te Kobong Semarang begraven, doch haar graf is niet meer, omdat Kobong geruimd is.

Ik heb niet kunnen ontdekken of Gerrit Pieter geinterneerd werd. In elk geval moet hij na de oorlog zijn bedrijfswerkzaamheden Toko Toelofs hervat hebben. In de krant vond ik de eerste advertentie d.d. 1949. Wie zou de Toko gerund hebben in de oorlogsjaren? Ik neem aan dat Gerrit als volbloed Nederlander toch wel op zijn minst in een kamp gezeten moet hebben? 

Gerrit opteerde maart 1950, werd ziek  en overleed 21 jan 1952. Hij liet zijn jonge weduwe en de kleine Mathilde na. Zij is dan pas slechts oud circa 2,5 jaar. Ook zijn graf is natuurlijk niet meer omdat Kobong verdwenen is...gone with the wind... Wat is verder met de kleine Mathilde en haar moeder gebeurd? Is zij Indonesische gebleven? Ik denk het wel.

 

Hoe het ook was, zijn jongere broer Pieter Antonie werd geinterneerd en overleed te Thailand sept 1943.

Pieter was gehuwd met FROUKJE BERNHARDINA HACCOU, geboren te Surabaya op 17 juli 1908. Uit hun huwelijk tenminste 1 kind geb 1933. (Adv BS kranten Delpher). Froukjes roepnaam was Wiekie.(Bron verlovings advertentie in 1930).

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top