Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor leden van de familie STOPPELENBURG, waarvan enkelen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en slachtoffer werden van de oorlog. 

 

Het OGS legde een dossier aan over JOHANNES DANIEL STOPPELENBURG en volgens het OGS was hij geboren op 4 juni 1873. Het vreemde is dat er geen overlijdens datum bekend is bij de OGS en dat de geboortedatum niet in overeenstemming is met andere offciële documentatie.

 

Wie was Johannes Daniel Stoppelenburg?

Hij was een zoon van GERRIT STOPPELENBURG en NEELTJE EERLAND en werd geboren op 4 juni 1876 en werd soldaat in het verre tropenland. Zijn moeder Neeltje overleed op 34-jarige leeftijd te Krimpen a/d Lek en vader Gerrit hertrouwde met LEENTJE DE HAAN.

Volgens filmnummer 1208811 huwde Johannes Daniel Stoppelenburg op 16-7-1931 te Batavia met SARMIJAH. Het echtpaar had inmiddels kinderen.

 

 

1) Op 3 aug 1951 verscheen voor de rechtbank Jakarta om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap HUGO DANIEL STOPPELENBURG en verklaarde 

 

 • dat hij gepensioneerd cipier was,
 • dat hij te Jakarta woonde,
 • dat hij te Makassar was geboren op 22 aug 1910,
 • dat hij op 8 okt 1941 gehuwd was met ANNA DE SERA,
 • dat zijn vader heette JOHANNES DANIEL STOPPELENBURG, geb. 4 juni 1876 Krimpen a.d. Lek,
 • dat zijn moeder heette SARMIAH, geb Tjimahi.

 

 

 

2) Op 3 aug 1951 verscheen eveneens voor de rechtbank Jakarta om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap GERARD JOHANNES STOPPELENBURG en verklaarde

 

 • dat hij gepensioneerd 1st klas soldaat KNIL was,
 • dat hij woonde Jakarta Djatinegara (voorheen Weltevreden),
 • dat hij te Pare Pare (Celebes) geboren was op 21 aug 1908,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen (onder de 18 jaar) had,
 • dat zijn vader heette JOHANNES DANIEL STOPPELENBURG, geb Krinpen a.d. Lek op 4 juni 1876
 • dat zijn moeder heette SARMIAH gebr Tjimahi.

 

Bevindingen webmaster:

Bovenstaande genoemden 1) en 2)  waren dus broeders van elkaar, zonen van Johannes Daniel Stoppelenburg en Sarmiah en kleinzonen van Gerrit Stoppelenburg en Neeltje Eerland.

Volgens de regerings almanakken waren er meedere kinderen geboren te Pare Pare omstreeks de jaren 1908.(Jan Willem en Joseph Anton, beiden vroeg overleden als kind). Zie ook berichtgeving Delpher BS.

Het is mij onbekend wanneer vader Johannes Daniel Stoppelenburg overleed en waar en zelfs de OGS weet het niet. Waarom dan een vermelding?

H.D.(Hugo Daniel) Stoppelenburg slaagde toelatings examen KWS Jakarta in 1929. (Delpher)

G.J. (Gerard Johannes) Stoppelenburg huwde 13 sept 1934 met MARLIJA (Delpher BS Batavia)

Johannes Daniel Stoppelenburg - in 1919 verkoper bij venduekantoor Wiesner Batavia- vrijgesproken van ten onrechte ten laste legging verduistering.

Johannes Daniel Stoppelenburg in en uit dienstbetrekking als tijdelijk hoofdagent Bandoeng, dienstverband maart -nov 1917 -Delpher.

Genaturaliseerd 13 april 1948 te Batavia Marijke Stoppelenburg, dochter van ??? (De Calonne website naturalisaties.) 

Genaturaliseerd 15-10-1964 te Elshout Ida Amelia Stoppelenburg (*19-5-1922  +29-12-1991), dochter van ?? en gehuwd met Jules Maka. (De Calonne website naturalisaties). Wie Ida Amelia en Jules waren? Zie deze link: https://nl.respectance.com/tribute/ida-amelia-maka-stoppelenburg door de familieleden opgezet met respect en liefde voor en ter ere van. (Mij is onbekend of zij familie waren van de hier boven genoemde personen onder 1) en 2) die opteerden.)

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top