Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 2.

ZIE OOK DEEL 1.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam HES, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogslachtoffer waren. 

 

Ad I)

Op 21 sept 1951 opteerde ALICE WINNYFRED HES en zijn verklaarde,

 

 1. dat zij typiste was bij de landbouwkundige dienst Semarang,
 2. dat zij te Semarang woonde,
 3. dat zij te Semarang geboren was op 19 aug 1928,
 4. dat zij ongehuwd was,
 5. dat haar vader heette JOHAN CHARLES HES geb Pati 19 mei 1901,
 6. dat haar moeder heette HENRIETTE AUGUSTINE HEIJNE geb 10 mei 1906 te Semarang.

 

Mijn bevindingen:

Haar vader JOHAN CHARLES HES was oorlogsslachtoffer en overleed circa juli 1946 te Semarang en werd te Kobong begraven. Helaas bestaat dat kerkhof niet meer. Volgens verklaring heeft Johan Charles NIET in eenJapans kamp gezeten maar wel geinterneerd door de Indonesiërs (Bersiapkamp??)

 

Alice Winnyfred's moeder - Henriette Augustine Heijne -  opteerde zelf ook op 10 juli 1951 en woonde in 1951 te Semarang Jl Krakatau Gang V huisnummer 24, waarvan hieronder een afbeelding anno 2020. Niets herinnert nog aan het huis van toen.

Behalve Alice Winnyfred (zoals boven genoemd geboren 1928) waren er ook nog de volgende minderjarige kinderen. De andere meerderjarige kinderen geboren na 1928 en vóór 1936 heb ik verder niet uitgezocht. Evenmin heb ik uitgezocht of er vóór de geboorte van Alice Winnyfred nog oudere kinderen waren. Zal haast wel. De register almanakken geven geen uitsluitsel hierover. Delpher meldt de geboorte van een dochter 15 nov 1934.

 • Wilhelmina Augustina *3 maart 1936 Semarang,
 • Marcella Wendolina *15 maart 1940 Semarang,
 • Charles Eduard Ferdinand *9 juni 1941 Semarang en
 • Ferdinand Charles *17 febr 1945 Semarang.

Met Alice Winnyfred en de dochter van 15 nov 1934 kom ik dus al op en aantal van 6 kinderen.

 

Winnyfred's moeder verkaste naar Geleen Limburg en haar geboortedatum wijkt één jaar af van de door hun dochter opgegeven datum in de verklaring, welke fout is (RA1908). Zij was een dochter van Dirk August Heijne en Johanna Hendriette Beer. 

De website https://www.genealogieonline.nl/indische-genealogie/I10251.php is qua aantal kinderen vrijwel onvolledig en vermeldt slechts 3 kinderen. Ik heb de webmaster R. v.d. Wal hierover op 5 sept 2021 een bericht gestuurd ter info.

 

Het echtpaar Hes Heijne huwde te Semarang oktober 1925 (BS Semarang Delpher).

Henriette Augustine Hes geb Heijne werd te Heeswijk genaturaliseerd op 20 mei 1965.

 

 

Drie dochters van CHARLES EDUARD FERDINAND HES uit 2 huwelijken.

 

Ad IIa)

Op 17 okt 1950 opteerde QUANDOLINE HES en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij woonde te Semarang Jl Jeruk 17,
 3. dat zij te Koedoes geboren was op 15 okt 1915,
 4. dat zij ongehuwd was,
 5. dat haar vader heette CHARLES EDUARD FERDINAND HES, geb Japara 26 jan 1878 en op 4 maart 1944 was overleden.
 6. dat haar moeder heette JOHANNA WILHELMINA ROTHE geb 14 dec 1880 Madura en overleden Kaliwungu (Kendal) 4 aug 1921.

 

 

Ad IIb)

Op 27 juni 1951 opteerde JOHANNA HES en zij verklaarde,

dat zij hulp verpleegster bij de gezondheidsdienst en dat zij te Semarang Jl Jeruk 17 woonde,

dat zij geboren was te Kaliwungu Kendal op 3 jan 1925,

dat zij ongehuwd was,

dat haarvader heette CHARLES EDUARD FERDINAND HES, geb Japara 26 jan 1878 en overleden 4 maart 1944,

dat haar moeder heette TIO KIEM NIO geb Solo op ?? en dat zij thans woonde Jl Jeruk 17 Semarang,

 

Ad IIc)

Op 4 aug 1951 opteerde MARIA ALICE HES en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkte bij het Boswezen Semarang en woonde op de Jl Jeruk 17 te Semarang,
 2. dat zij geboren was te Semarang op 24 maart 1932,
 3. dat haar vader heette CHARLES EDUARD FERDINAND HES geb Japara op ene haar onbekende datum en overleden was op 25 juni 1949,
 4. dat haar moeder heette TIO SRIE NIO waar en wanneer haar onbekend en dat moeder woonde Jl Jeruk 17 te Semarang. (Deze dochter maakt er wel een potje van wat betreft de gegevens van haar ouders. As maar gheef gheluid?)

 

 

Mijn bevindingen:

Hieronder het huis Jl Jeruk 17 te Semarang alwaar vader Charles en moeder Tio Kiem Nio en de drie dochters (en eventuele andere kinderen) woonden. Let wel: het is natuurlijk geheel verbouwd en bebouwd en het schijnt tegenoordig één of ander kantoor/winkel te zijn, want bij uitvergroting staat er op het bordje bij de voordeur duidelijk te zien "OPEN".

 

Vader CHARLES EDUARD FERDINAND HES, geb Japara 1878 huwde 1898 met zijn eerste echtgenote Johanna Wilhelmina Rothe en daaruit dochter Quandoline - zie ad IIa.

Hieronder een scan met de afstamming via Indiosche genealogie. Volgens deze website was Quandoline een zuster van JOHAN CHARLES HES, die de vader was van ALICE WINNYFRED HES - Zie bovenaan ad I). 

 

Charles Eduard Ferdinand Hes werd oorlogslachtoffer en overleed 4 maart 1944 te Semarang en werd te Kobong begraven en helaas is dit kerkhof ook niet meer bestaand.

Behalve zijn dochters hierboven genoemd en zijn zoon Johan Charles die ook oorlogsslachtoffer was, had hij ook nog zoon Marino Charles geboren 1927. Hij huwde Anneke Pauline Kiliaan(1926-2019 Peerkedonders Nieuwsbrief mei 2019). Uit de verklaring hieronder door zijn zoon Marino blijken zijn zusters dus anno 1969 (datum document) nog in Indonesia te zijn gebleven. Ik weet niet of hij alle zusters incl zijn halfzuster bedoelt.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.+

Top