Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam GABELER, die wijd en zijd in het voormalig Ned. Indië te vinden waren.

Op deze pagina slechts mijn eerbetoon en respect aan enkele personen, die opteerden, genaturaliseerd werden en alhier in Nederland (of elders) hun leven verder leefden en oorlogsslachtoffer waren.

Er waren meerdere personen Gabeler die opteerden, doch ik heb niet allen hier genoemd, omdat ik van sommigen te weinig aanknopingspunten vond en zij zelf ook bizonder weinig tot bijna nihil in hun verklaringen, informatie verstrekten.

 

Ad I)

ALEXANDER GABELER opteerde op 24 juli 1950 en hij verklaarde, 

 1. dat hij geboren was te Tulungagung op 26 juli 1901,
 2. dat hij te Kupang Timor woonde,
 3. dat hij werkzaam was als Tabib Negeri Iste klas. (Indisch arts in dienst van het gouvernement.),
 4. dat hij gehuwd was met ROSA MARTENS 30 aug 1930 te Soerabaja, geb Grissee op 11 april 1910, 
 5. dat hij uit dit huwelijk 4 minderjarige kinderen had, te weten:
  1. Anne Rose Elfride, geb Samarinda 29-4-1932
  2. Hedwig Bregata, geb Samarinda 15 maart 1933
  3. Marguerita Angelige geb Tulungagung 3 mei 1934
  4. Sonja Eleonora geb Masamba 3 nov 1935,
 6. dat zijn vader heette FREDERIK ALEXANDER CONSTANTIJN GABELER en 
 7. dat zijn moeder heette BREGATHA RABEN. 

Mijn bevindingen:

Film 1357838 zegt dat Alexander huwde op 10-1-1931 en niet zoals hij verklaarde op 30-8-1930.

Zijn vader Frederik Alexander Constantijn was ambtenaar en diverse plaatsen gestationeerd. Hij overleed 28 aug 1937 te Semarang en was 1) gehuwd met BREGATHA RABEN en was 2) gehuwd met MARIA MAGDHALENA NIJST op 8 nov 1917 te Koedoes. Maria was 1) gehuwd met LJA van Haastert te Padang op 20-11-1906, gescheiden op 8-6-1916 Rembang en 2) gehuwd FAC Gabeler.

Alexander had een zuster geheten BREGATHA GABELER geb Blora 4 juni 1908 (adv krant).

De kinderen van Alexander:

ad I-5a: Anna Rose Elfriede, genaturaliseerd Boxmeer 10-11-1972 en huwde William Walter Bastiaans.

ad I-5b: Hedwig Bregatha, genaturaliseerd 12 jan 1961.

ad I-5c: Marguerite Angelique, genaturaliseerd op ??, gehuwd met Paul Burchard Butter Rüben, overleden Dordrecht 26 april 2005.

ad I-5d: Sonja Eleonora, genaturaliseerd op 29 maart 1962 te Dordrecht.

Alexander's echtgenote ROSA MARTENS ligt samen te rusten te Dordrecht met haar dochter Marguerite en schoonzoon Paul. Alexander zelve overleed in 1968 te Solo.

 


 

Ad IA)

CONSTANCE GABELER opteerde op 14 juni 1951 bij de ambassade Den Haag en was reeds woonachtig te Overschie Rotterdam op genoemde datum en zij verklaarde,

dat zij kantoorhoofd was bij de SS Semarang,

dat zij geboren was te Tulungagung op 6 nov 1899,

dat zij gehuwd was geweest met DIRK RABE en dat het huwelijk ontbonden was in nov 1918.

Mijn bevindingen:

Constance was een zuster van ad I) Alexander.

Constance huwde te Koedoes op 18 sept 1918 met DIRK RABE en echtscheiding volgde al spoedig op 31 jan 1919 te Koedoes. Zij huwde 2) Caspar BÜLLES op ?? te ??

Zij werd genaturaliseerd op 27 sept 1966 te Appingedam en is daar ook overleden op de zeer respectable leeftijd van over de 100 jaren oud en rust samen met haar echtgenoot. 

 

 

Ad IIA - IIB - en IIC, respectievelijk 

JEANNE FREDERIKA FLORENTINA GABELER, FRANSJE WILHELMINA FREDERIKA GABELER en ELIAS GABELER.

Volgens een scan hieronder van een genealogische website (bron vermeld op de scan), waren bovenstaande personen broers/zusters van elkaar. Constantijn verongelukte met het vliegtuig en enkele collega's op weg van Nieuw Guinea naar Nederland.

 

Fransje Gabeler werd genaturaliseerd te Waalwijk op 29 maart 1968 en huwde Edward Brandisz, die een jaar later en enkele dagen haar volgde naar onze Schepper. Edward werd geboren te Pamekasan Madura.

Op de Britse afdeling begraafplaats ligt het graf X81 van mevr. Elise Brandisz geboren Groenewout, die te Soerabaja huwde met Alexander Brandisz. Elise overleed exact op 15 aug 1945 , de dag dat de oorlog eindigde. De OGS heeft haar vermeld. Na het overlijden van haar echtgenoot Alexander Brandisz in 1931 woonde Elise op de Krembangan 21 te Surabaya, waar zij een kamer huurde

Elias Gabeler werd genaturaliseerd op 30 juni 1966 te Nistelrode en was gehuwd met Wilhelmina Parijs, roepnaam Mientje. Elias overleed Uden op 18 sept 1987.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top