Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam SOEKIAS (oorspronkelijk Soekiasian = Armeens), die opteerden en waarvan enkele familieleden oorlogsslachtoffer werden en een enkele genaturaliseerd. (Hendrik Victor).

 

Deze familie is zeer uitgebreid en - alhoewel ik zelf ook aan de familie Soekias gerelateerd ben - doe ik hieronder geen extra uitgebreide informatie mededelen. 

De Armeense stamvaders (broers) die uit Nor Jugha (Isfahan Perzie) naar de voromalige kolonie kwamen waren BETHLEHEM SOEKIASIAN, MARKAR SOEKIASIAN en DAVID SOEKIASIAN. En welke broer heeft voor welke nazaten gezoegd? Ik ben er na jaren nog steeds niet goed uit.

 

Meer lezen over de familie SOEKIAS?

Ga dan ook naar:

https://www.imexbo.nl/nazaten-johanna-joh-1.html

https://www.imexbo.nl/nazaten-2-joh-joh-1.html

https://www.imexbo.nl/naz-4-johjoh-soekias.html

 

 

 

IA) CHRISTIAAN ARNOLD SOEKIAS opteerde en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkzaam was als klerk bij de havendienst Semarang en aldaar woonde,
 2. dat hij te Japara was geboren op 21 okt 1923,
 3. dat hij in maart 1948 gehuwd was met LIE SIEM NIO,
 4. dat zijn vader heette ALBERT CHARLES HENRI SOEKIAS *20-7-1885 Japara en zijn moeder heette CAROLINA ROTHE geboren Loemadjang op 5-9-1887,
 5. dat zijn opa van vaders kant heette WAHAN MARKAR SOEKIAS,
 6. dat zijn oma van vaders kant heette CAROLINA GEERTRUIDA MEENG.
 7. dat zijn oma van moeders kant heette LIEM GOEAN NIO en
 8. dat zijn opa van moeders kant heette JOHAN ANDREAS FREDERIK ROTHE. 

 

I ALBERT CHARLES HENRIE SOEKIAS opteerde en hij verklaarde,

dat hij niet werkzaam was en te Semarang woonde,

dat hij oud was circa 65 jaar (in 1951),

dat hij gehuwd was met CAROLINA ROTHE,

dat zijn vader heette WAHAN MARKAR SOEKIAS en dat zijn moeder heette CAROLINA GEERTRUIDA MEENG geboren te Bodjonegoro.

 

Mijn bevindingen:

Ad I en ad IA waren vader en zoon.

Ad I Albert werd erkend op 20 juli 1886 te Japara (RA1887)

Ad I Albert huwde met Carolina RATHE op 5 juli 1915  te Japara (RA1916)

Ad I Carolina ROTHE geboren Loemadjang/Probolinggo op 5 sept 1888 (RA1889)

Zie verder de links bovenaan deze pagina inzake ouders/grootouders en overige familie verbanden.

 


II CHARLOTTE SOEKIAS opteerde en zij verklaarde,

dat zij weduwe was van CHARLES FERDINAND VAN KAMPEN.

dat zij geen werk had,

dat haar vader heette JOSEF SOEKIAS en dat haar moeder heette TORNI (of TOMI ??)

 

Mijn bevindingen:

Charlotte werd geboren 23 nov 1894 te Japara (RA1901)

Haar vader heette ten rechte JOSEPH GREGORI WILHELM SOEKIAS, erkend Japara op 1-7-1871 (RA1888). Hij overleed 22 mei 1902 te Demak (RA1903 en wordt genoemd als Joseph Gregorij Wilhelm) 

Haar echtgenoot CHARLES FERDINAND VAN KAMPEN +12-1-1943 Semarang en oorspronkelijk begraven Kobong Semarang). Charles staat te boek bij het OGS. Charles moet geboren zijn circa 1892 te Batavia.

Dit echtpaar had (o.a.) een dochter SIEL MATHILDE VAN KAMPEN, geb 9 okt 1921 Semarang (RA1923) en zij overleed 30 okt 1940 (Akte film 1357783 bijregister Semarang).

 


 

De hieronder vermeldde familieleden Soekias opteerden ook, maar daar heb ik weinig meer over te vermelden, aangezien zij weinig tot geen details in hun verklaringen mededeelden.

1) ADELINE PRUDENTIA SOEKIAS, geb Kudus 3 mei 1903, ongehuwd en werkeloos en vader geboren Japara op ??

2) BENJAMIN JACOBUS JOSEF SOEKIAS, geb Japara 28 sept 1911, werkeloos en ongehuwd en ouders geboren Japara op ??

3) CECILIA ELIONORA SOEKIAS, geb Kudus 19 juni 1905, ongehuwd en werkeloos en vader geboren Japara op ??

 

Ik vermoed dat de 3 hierboven genoemde personen broer en zusters van elkaar waren, mede gelet op de stijl van het invullen van de verklaringen en de datums van optie.

 


 

Tot slot opteerde AGATHA ADOLPHINA SOEKIAS en zij verklaarde,

 1. dat zij weduwe was van WILLIAM BERTUS GERARDUS SOEKIAS,
 2. dat zij werkeloos was,
 3. dat zij geboren was te Semarang op 25 nov 1905,
 4. dat haar echtgenoot WILLIAM BERTUS GERARDUS SOEKIAS overleden was te Semarang op 28 febr 1935,
 5. dat haar vader heette JOHANNES ANTON SOEKIAS, geb te ??en reeds overleden te Ungaran,
 6. dat haar moeder heette MAYRAH, geb te en op ?? en reeds overleden te Ungaran.

 

Indische Genealogie publiceerde de hieronder vermelde scan:

 

Haar echtgenoot WILLIAM BERTUS GERARDUS SOEKIAS werd geboren te Japara op 12 juni 1904 (RA1909), Hun huwelijk wordt niet vermeld in de register almanakken. In Het Batviaasch Nieuwsblad afd BS wordt hun huwelijk vermeld 20-9-1933 W.G.B. SOEKIAS en A.A. SOEKIAS.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top