Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele leden van de

Armeense familie MOZES, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951.

 

1) Op 22 mei 1951 verscheen voor de rechtbank van Bandung JOHAN MARCAR MOZES om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde 

 • dat hij gepensioneerd commies bij de SS was,
 • dat hij te Bandung geboren was 22 dec 1874,
 • dat hij te Soekadjadi woonde,
 • dat hij gehuwd was met mevr. OEKIE,
 • dat hij kinderen had (zoals genoemd in zijn verklaring),
 • dat zijn vader DAVID MOZES heette en geboren te Jakarta,
 • dat zijn moeder ITJAH heette geboren te Bogor,
 • dat zijn grootvader van vaderskant geboren was te DJULVA Armenië
 • dat zijn grootmoeder van vaderskant geboren was te Pondoktjina. 

Bevindingen webmaster:

Zijn vader DAVID MOZES was overleden te Bandung RA1897. 

 • Zijn grootvader geboren te DJULVA. Dit moet zijn DJULFA en ligt tegenwoordig in Azerbeijan en was voorheen inderdaad Armeens grondgebied tot 1915. De verrampeneerders waren toen zo vriendelijk geweest om het gehele Djulfa met kerkhof en al met de grond gelijk te maken.... Niks veranderd na 100 jaar, want het gebeurde sept/okt 2020 weer.
 • Tenminste als bedoeld wordt Djulfa Armenie, want er is ook een Nieuw Djulfa en dat ligt nabij Isfahan Perzie en vrijwel alle Armeniers in voormalig Indië hadden hun roots in Nieuw Djulfa Isfahan. En in Nieuw Djulfa Isfahan stond geregistreerd de familie MOZES....Dus..... Hoogstwaarschijnlijk moet het Nieuw Djulfa zijn en moet zijn grootvader THEROZE MOZES geweest zijn. (Andere naam voor Theroze = Thoros).
 • Theroze was behalve groothandelaar ook grootgrondbezitter (land Tjitjendo met 6 woningen erop) en overleed in 19 sept 1907. Toen Theroze overleed werd het areaal circa 4000 m2 in de verkoop gezet door de Armeense gemeenschap te Java. M.a.w. zoon David kreeg hoogstwaarschijnlijk geen gobang ervan en evenmin dus de nazaten. Alhoewel...er bleken toch mazaten Mozes te wonen in Tjitjendo voor de oorlog....zouden zij alsnog een stukje huis met erf gekregen hebben?
 • Gelet op de geboortedatum van Johan Marcar en de geboortedatums van de genoemde kinderen mag ik aannemen dat mevr. OEKIE een stuk jonger geweest moest zijn. Hadden ze toen al blauwe pillen?
 • In eind jaren 1880 was er ook woonachtig een persoon M. Mozes. Mij onbekend of M. Mozes ook Armeens was of dat hij Joods was. In elk geval kon hij zijn rekeningen niet betalen en werd Theroze executeur van de openbare verkoop...(Maar dat kon natuurlijk ook een truc geweest zijn om op een goedkope manier van je schulden af te komen.)
 • Maar er was ook een Abcar Mozes die te Bandoeng in juli 1874 overleed. (Johan Marcar werd geboren dec 1874 !!!)
 • Johan Marcar Mozes moet meer broers/zusters gehad hebben, maar helaas mij onbekend wie ze waren. 

 

2) Op 23 sept 1950 verscheen voor de rechtbank Bandoeng FERDINAND CHRISTIAAN MOZES om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde

 • dat hij Bar Kassier was,
 • dat hij te Sukadjadi woonde,
 • dat hij gehuwd was met Raden Adjeng Siti Sutarmi,
 • dat zijn vader J.M. Mozes heette te Bandung geboren op 23 dec ??
 • dat zijn moeder heette Tan Kiong Nio.
 • dat de voorouders hem onbekend zijn.

3) Op 3 maart 1951 verscheen voor de rechtbank Tanjung Balai/Karimun (Noot: Gelegen tussen Noord Sumatra's oostkust en Singapore) om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap FREDERIK WILLEM MOZES die verklaarde

 • dat hij Inspecteur Politie klasseII was,
 • dat hij gelijkgesteld was in 1908,
 • dat hij te Bandung geboren was 10 nov 1923,
 • dat zijn vader geboren was te Bandung 22 dec 1874 en Johan Marcar Mozes heette en op de datum 3 maart 1951 in leven was,
 • dat zijn moeder was TAN KIANG NIO, geboren te Bandung op ?? en reeds overleden te Garoet in 1933,
 • dat gegevens over zijn grootouders hem onbekend zijn.

Bevindingen webmaster:

Ad 2) en ad 3) zijn dus broers van elkaar.

Voor het overige zijn er mij geen nadere gegevens bekend wie precies deze Armeense familie was.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper. 

Top