Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam HARTMANN (MET DUBBELE "N"), die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

Ad Ia)

Op 15 juni 1950 opteerde JOSEPH ALEXANDER FERDINAND HARTMANN en hij verklaarde,

 1. dat hij gepensioneerd KNIL serg.majoor was,
 2. dat hij te Salatiga woonde,
 3. dat hij te Semarang was geboren op 4 mei 1889,
 4. dat hij op 24 sept 1930 gehuwd was met de Indonesische vrouw MARI,
 5. dat hij geen minderjarige kinderen had,
 6. dat zijn vader geboren was in TRIMMIS Zwitserland op 21 nov 1838,
 7. dat zijn moeder geboren was Poerworedjo 14 febr 1869. 

 

Ad Ib)

Op 22 juli 1950 opteerde CECILIA KATHARINA HARTMANN, weduwe van BONKE en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Salatiga woonde,
 3. dat zij te Pati was geboren op 20 okt 1903,
 4. dat zij gehuwd was op 15 maart 1927 met BONKE, KAREL HENDRIK HERMAN ADRIAAN en
 5. dat dit huwelijk ontbonden was op 7 nov 1935 wegens het overlijden van haar echtgenoot op die datum,
 6. dat haar vader geboren was te TRIMMIS Zwitserland op 21 nov 1838,
 7. dat haar moeder geboren was te Poerworedjo 14 febr 1869

Mijn bevindingen:

 

Ad Ia (Joseph) en ad Ib (Cecilia) waren broer en zus.

Hun vader was JOHANNES HARTMANN, geboren TRIMMIS Zwitserland op 21 nov 1838 uit ouders NICOLAAS HARTMANN en URSULA MEYER. (bron BRP3). Johannes was spoorweg beambte.

Hun moeder was SARIJEM en hun ouders huwden op 25 maart 1892. (bron BRP3).

Ad Ia (Joseph) was KNIL militair. Zie scan stamboek.

 

Ad Ib) Cecilia.Zij huwde HENDRIK HERMAN ADRIAAN BONKE, geb Arnhem op 15 aug 1927 en hij overleed op 7 nov 1935. Gelet op datum huwelijk moet hij in elk geval al vóór aug 1927 naar Indonesia vertrokken zijn. Welke werkzaamheden hij had is mij onbekend.

Cecilia verklaarde dat zij geboren was op 20 okt 1903. De RA 1901 zegt echter geboren op 20 okt 1899. (Me dunkt, iemand weet toch wel zijn eigen verjaardag?)

 

 

Ad IIa)

Op 25 dec 1951 opteerde SOPHI ALBERTINA HARTMANN en zij verklaarde,

 1. dat zij verpleegster was in het ziekenhuis Budirahayu Blitar en dat zij woonde op adres van het ziekenhuis te Blitar,
 2. dat zij ongehuwd was en geen kinderen had,
 3. dat haar vader heette WILHELM LUDWICH HARTMANN geb Duitsland en reeds overleden was te Ampenan op 14 aug 1949,
 4. dat haar moeder ALINA heette en verbleef te Ampenan,
 5. dat haar opa heette W.L. HARTMANN, geb Duitsland en reeds overleden,
 6. dat haar oma van vaders zijde heette ROEMBATI geb en verblijvende te Ampenan,
 7. dat de vader van haar oma heette PAK ALINA oud 70 jaar geb en verblijvende te Ampenan

 

Ad IIb)

Op 26 dec 1951 opteerde BETSY HARTMANN en zij verklaarde,

 1. dat zij bij de Volksbank te Mataram werkzaam was,
 2. dat zij te Ampenan woonde,
 3. dat zij te Ampenan geboren was op 16 feb 1927,
 4. dat haar vader geboren was te Tjimahi in 1898 en de dato al was overleden,
 5. dat hara moeder geboren te Ampenan 1905.

 

Ad IIc)

Op 22 dec 1951 opteerde EMMY HARTMANN en zij verklaarde,

 1. dat zij oud was 23 jaar,
 2. dat zij verpleegster was in het Budirahayu ziekenhuis te Blitar en aldaar inwonend was,
 3. dat zij geboren was te Ampenan op 4 juni 1928, ongehuwd en geen kinderen,
 4. dat haar vader geboren was te Tjimahi 4 mei 1900 en W.L. Hartmann heette,
 5. dat haar moeder ALINA heette en kortom voor het overige een eendere verklaring als ad IIa haar oudere zuster.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Film 1357838 akte 11 zegt: SOPHIE CHARLOTTE HARTMANN huwde JOHAN LOUIS OORT te Surabaya op 20 jan 1927. Zij was een dochter van WILHELM LUDWIG HARTMANN en ROMBATI en ten tijde van het huwelijk was haar vader reeds overleden.

RA 1919 zegt: Overleden te Mataram op 23 dec 1917 WILHELM LUDWIG HARTMANN.

Er waren 2 personen die WILHELM LUDWIG HARTMANN heetten: Opa Wilhelm geboren Duitsland en overleden 1917 en zijn zoon Wilhelm Ludwig geb 1898 en overleden 1949. Emmy verklaarde dat haar vader geboren was in 1900. Problemen dus welke datum juist is, want in de RA niets te vinden.

Ik mag/kan dus concluderen, dat ad IIa , IIb en IIc zusters van elkaar waren en nichtjes van SOPHIE hiervoor genoemd omdat zij verklaarden dat hun oma RO(e)MBATI heette. En dat Wilhelm Ludwig (sr) dus tenminste 2 kinderen had, te weten Sophie Charlotte en Wilhelm Jr,

Ad IIa Sophi was abuis met haar bewering dat haar vader Wilhelm in Duitsland geboren was.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top