Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam SEGOND VON BANCHET die opteerden en enkele familieleden ook oorlogsslachtoffer werden. 


Voor een uitleg over de familie Segond von Banchet verwijs ik naar de website http://vonbanchet.nl/pafg14.htm  (Mind: Niet geheel compleet)

 

ALBERT BAREND HENRI SEGOND VON BANCHET opteerde en hij verklaarde,

 

 1. dat hij landbouwer was,
 2. dat hij te Semarang woonde en geboren was te Semarang op 9 okt 1913,
 3. dat hij gehuwd was met MARIJATOEN ten overstaan van de ambtenaar van de BS te Semarang op 28 aug 1947,
 4. dat hij 6 minderjarige kinderen had - zie zijn verklaring voor de namen en geboorte datums/plaatsen,
 5. dat de kinderen genoemd onder 1 t/m 5 reeds door hem erkend waren op datum trouwdag,
 6. dat zijn vader heette JODOCUS AUGUST ROGER SEGOND VON BANCHET, geb te Malang 1881 en op datum van verklaring nog leefde,
 7. dat zijn moeder heette MALKA SELLY WOLFF geboren Semarang in 1884 en thans reeds overleden,
 8. dat zijn opa van vaders kant heette ANTON PHILIP WILHELM SEGOND VON BANCHET geb.datum/plaats ??
 9. dat zijn oma van vaders kant heette HENRIETTE LOUISE OP DE LAEIJ geb.datum/plaats ??
 10. dat zijn opa van moeders kant heette ALBERT WOLFF geb datum/plaats ??
 11. dat zijn oma van moeders kant heette ANNA ESTHER JUDICA METZ geb.datum/plaats ??

 

 

Mijn bevindingen:

 

Hieronder een scan van de afstamming met bronvermelding. Ik heb wat aantekeningen toegevoegd ter verduidelijking

 

De oudste zuster van Albert Barend was ANNA MALKA HILDAGONDA SEGOND VAN BANCHET. Zij huwde de heer Schaad en uit het huwelijk kinderen. Op de scan hierboven van de Indische genealogie heb ik de datum van overlijden overgenomen zijnde 10 okt 1973. De foto van haar graf te Veenendaal zegt echter dat datum van overlijden was 6 okt 1973. Een dochter van Anna en haar echtgenoot de heer Schaad, geheten Adolphine Schaad emigreerde naar Canada en is aldaar overleden. Zoon Roger rust samen met zijn echtgenote mevr Noelanders vlak bij zijn moeder Anna op het kerkhof te Veenendaal.

 

Een andere oudere zuster van Albert Barend was HENRIETTE LOUISE SEGOND VON BANCHET (vernoemd naar haar oma). Zij huwde met de heer GEORGE JOHANNES MELCHIOR KLUPPELL die op zee sneuvelde op 17 febr 1942, 11 dagen voordat de Slag Javazee plaats vond waarbij onder meer HMS de Ruyter met bijna al haar opvarenden ten onder ging op 27 febr 1942, waaronder mijn broer Cornelis.

 

Henriette en George kregen en dochtertje geheten Heske Leonora Malka, die ten gevolge van de internering in kamp Ambarawa op 4-jarige leeftijd aan ziekte en ontbering overleed, dank zij de smerige Jappo's die dit op hun geweten hadden. De OGS heeft Heske herbegraven en zij heeft een eregraf. (Zie OGS). Henriette vertrok later naar Nederland en woonde 's Heerenberg.

 

Voor de kleine Heske een eregraf. Zij was toch wel iets bizonders hoe jong en klein zij ook was: Geb de 4de van de 4de maand en overleden de 11de van de 11de maand.

 

 

Albert Barend Henri Segond von Banchet overleed te Semarang in 1973. Zijn echtgenote Marijatoen overleed Semarang 1986. Wat ik heb kunnen vinden, is dat hun kinderen ook in Indonesia zijn gehuwd en sommigen ook aldaar reeds overleden. Op de website Segond von Banchet hierboven gelinked kan men dit inzien.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top