Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 2 : personen uit Bandjarmasin.

Zie ook DEEL 1: personen uit andere windstreken.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam JACOB die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogslachtoffer waren.

Op deze pagina deel 2, betreft het personen JACOB uit Bandjarmasin of in elk geval banden hadden met Bandjarmasin.  

 

Ad IA)

Op 25 okt 1950 opteerde BERNARD RUDOLF JACOB en hij verklaarde, 

 1. dat hij klerk bij de PTT was,
 2. dat hij geboren was te Bandjarmasin op 3 maart 1930,
 3. dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 4. dat zijn vader geboren was te Bandjarmasin op 11 aug 1892 en
 5. dat zijn opa eveneens te Bandjarmasin was geboren. 

 

Ad IB)

Op  8 nov 1951 opteerde ANTON GEORGE JACOB en hij verklaarde.

 

 1. dat hij employee was bij de Javasche Bank te Bandjarmasin en alhier woonde,
 2. dat hij op 2- nov 1917 geboren was te Bandjarmasin,
 3. dat hij gehuwd was met FRIEDA ALIDA GREEFKEN en uit huwelijk een kind ALICE GEORGETTE JACOB had, geb 7 juli 1938 te Bandjarmasin,
 4. dat zijn vader geboren was te Bandjarmasin op 11 aug 1892 

 

Mijn bevindingen:

Ad IA en ad IB waren broers. De stamvader van echtgenote van ad IB was zeer waarschijnlijk de uit Duistland afkomstige Hendrik Greefken in dienst van de VOC in 1720. (????) Ik weet het niet zeker. 

In de verklaringen wordt gezegd, dat hun vader geboren was te Bandjarmasin in 1892. In de RA heb ik slechts één geboorte gevonden en wel RA1893 Mauritz Karel Jacob op 11 aug 1892. Anton George werd geinterneerd en volgens de kaart was zijn vader MAURITS KAREL JACOB en zijn moeder heette MARIE HAAR.

Huwelijk MARIETJE CAROLINE JOSEPHINE HAAR (*Batavia 7 okt 1894) op 10 jan 1914 te Bandjarmasin met MAURITS KAREL JACOB (RA1915)

Ad IB) Anton George werd genaturaliseerd te Zaandam op 20 okt 1962. Over zijn echtgenote en dochtertje geen melding.

Ik heb verder niets kunnen vinden over deze tak en hun verwanten. Weinig te melden.

 


Ad II)

Op 25 sept 1950 opteerde AUGUST MEINARD JACOB en hij verklaarde,

 

 1. dat hij commies was bij het leger te Bandjarmasin en aldaar woonde,
 2. dat hij te Bandjarmasin geboren was op 21 mei 1902,
 3. dat hij gehuwd was met DJAWIAH en uit het huwelijk de kinderen had - zie verklaring voor namen en geb datums,
 4. dat zijn ouders geboren waren te Bandjarmasin op ??

 

Mijn bevindingen:

August werd geinterneerd en volgens de kaart waren zijn ouders HERMAN JACOB en GO BIE NIO. August was klein landbouwer van beroep.

Vader Herman werd geboren te Bandjarmasin op 16 juni 1868.

Voor het overige geen andere gegevens kunnen vinden over deze tak. en hun verwanten.

 

 

Ad III)

Op 24 nov 1951 opteerde JOHN EDWARD JACOB en hij verklaarde,

 1. dat hij oud was 46 jaar en aannemer van beroep en te Bandjarmasin woonde,
 2. dat hij te Bandjarmasin geboren was op 14 dec 1904,
 3. dat hij gehuwd was met SAMILAH geb Blitar in 1924

 

Er waren nog twee andere personen met de familienaam JACOB uit Bandjarmasin die opteerden en zij waren

ANGELIKA LOUISIANA JACOB geb/erkenning 28 okt 1894 Bandjarmasin en

ADOLF SILVERE (ADOLPHE SYLVERE) JACOB, geboren 20 juli 1913 Bandjarmasin en gehuwd met TOEMINI geb Malang.

Over beiden heb ik helemaal niets kunnen vinden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top