Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele leden met

de familienaam RONKES. (En natuurlijk ook voor hun nazaten en verwanten.)

 

Zie ook de pagina https://www.imexbo.nl/phefferkorn-enz-1.html onderaan de pagina wat betreft RONKES.

 

Een zuster van mijn pleegvader Tom Phefferkorn (een oudoom van Paatje Phefferkorn) heette:

Johanna Josephine Ronkes geboren Phefferkorn *14 juni 1901 Lumajang en + Tiel 5 juni 1965. (NIET te verwarren met JOSEPHINE JOHANNA ELISABETH RONKES geboren Batavia 23 januarai 1901 en die gehuwd was met Eduard Franz Pohler) !!!!!

Tante Fien huwde met de heer August Ronkes *15 aug 1896 Lumajang en + 31 mei 1941, nalatende tante Fien en 11 kinderen. Voordat tante Fien naar Nederland vertrok woonde zij in Bandung en ik heb haar helaas nooit persoonlijk gekend omdat wij in Surabaya woonden en gewoon geen geld hadden om maar snel ff heen en weer naar Bandung te gaan om een bakkie leut of es dawet te nuttigen voorzien van een pisang goreng of iets dergelijks. Ik kan me ook niet heugen wanneer tante Fien en de kinderen naar Nederland vertrokken, in elk geval volgens mij niet voor eind 1960, maar ik kan er naast zitten. Oom August heb ik al helemaal niet gekend omdat hij overleed voordat ik geboren werd.

 

1) Op 19 okt 1950 verscheen voor de rechtbank te Makassar om te opteren voor het Ind. staatsburgerschap EMILE RONKES en hij verklaarde  

 • dat hij commies was bij het wagenpark D.Pl.T./G.P.A.M. (wat dat ook moge inhouden - zal wel een leger onderdeel geweest zijn) in de rang van onder Luitenant,
 • dat hij geboren was te Loemadjang op 9 maart 1899,
 • dat hij gehuwd was met mevr. ROLIAH geboren Loemadjang in 1911, en dat zij werkeloos was en te Lajang woonde samen met 4 kinderen onder de 18 jaar, 
 • dat de kinderen heetten en geboren waren op te  --- Zie verklaring.
 • dat zijn vader heette BAREND EDUARD ANTHONIO (=Anthonie) RONKES, geboren te Loemadjang en reeds overleden was,
 • dat zijn moeder heette NABSIAH en overleden was te Loemadjang,
 • dat zijn grootouders reeds overleden waren en afkomstig uit Probolinggo. 

 

2) Op 13 dec 1951 verscheen voor de rechtbank Watampone (tegenwoordig een wijk in Makassar en destijds een apart durp) om te opteren voor het Ind.staatsburgerschap LODEWIJK RONKES en hij verklaarde 

 • dat hij chauffeur was,
 • dat hij geboren was te Loemadjang op 12 aug 1909,
 • dat hij gehuwd was op 13 mei 1938 met mevr. ERNY KLERKS geboren Loemadjang 22 aug 1917,
 • dat hij kinderen had - zie verklaring voor namen en geb.datums,
 • dat zijn moeder heette NABSIAH,
 • dat zijn vader EDUARD RONKES heette. 

 

3) Op 19 okt 1950 samen met 1) Emile Ronkes zijn vader, verscheen voor de rechtbank te Makassar om te opteren voor het Ind. staatsburgerschap EDDY EDUARD EMILE RONKES  en hij verklaarde  

 • dat hij werkzaam was bij de D.Pl.T./G.P.A.M. groep wagenpark,
 • dat hij geboren was te Ngawi op 2 dec 1930,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat zijn vader heette EMILE RONKES geboren 9 maart 1899 te Loemadjang,
 • dat zijn moeder heette ROLIAH geboren 1911 te Loemadjang en werkeloos was,
 • dat zijn grootvader heette BAREND EDUARD ANTHONIO RONKES en
 • dat zijn grootmoeder heette NABSIAH. 


Mijn bevindingen:

 

Emile en Lodewijk waren broers.(Zonen van Barend Eduard Antonio Ronkes en NABSIAH)

Eddy Eduard Emile was de zoon van Emile.

Barend (soms ook Bernard) Eduard Anthonie - de vader van de 2 broers Emile en Lodewijk - had ook een relatie met de Inlandsche vrouw ASMANIE waaruit dochter MIEN geboren werd. (Zie Verzamelingen CBG Kerkboek Probolinggo pag 446 bovenaan.)

Barend Eduard Anthonie Ronkes had samen met relatie ASENIE een zoon DAGOBERT overleden Zaandam 18 april 1968 oud 66 jaar.(Openarch akte Zaandam) Zie ook scan hieronder van de Staatscourant. Ik vraag me af of deze genoemde kinderen ALLE kinderen waren uit de verschillende relaties met genoemde Inlandsche dames ASENIE en NAPSIA ???? oom August komt NIET in het rijtje voor. Of zou oom August een neefje geweest zijn?

 

Barend Eduard Anthonie Ronkes lag begraven op het Europees kerkhof Loemadjang (niet meer bestaand) en was geboren op 2 mei 1868 en overleed 26 nov 1911. Grafopschriften GHG1Graf pag 143,

Barend was in 1907 Buitengewoon Deurwaarder voor de raad van Justitie te Surabaya met standplaats Lumajang.(Bron Delpher).

Barend was in 1911 Agent van de Wees-Boedelkamer Soerabaja en tevens 1ste klerk op het Residentiekantoor Loemadjang tegen een wedden van 300 guldens. (Bron Delpher.)

De grote hamvraag resteert: Was August Ronkes (in mijn voorwoord hierboven genoemd) eveneens een zoon van BAREND EDUARD ANTHONIO(Anthonie) RONKES +Loemadjang 28 nov 1911 en NABSIAH en dus een broer van Emile en Lodewijk?

Want volgens mij ter beschikking staande gegevens waren de ouders van August: LEONARDUS EDUARDUS RONKES en NAPSIA.... Hm, lijkt verdacht veel op elkaar. Schrijversfout bij de BS ???

Interneringskaart van Emile: Op zijn kaart staat niet vermeld wie zijn vader was.

Op 28 aug 1964 deelt de OGS in de correspondentie mede, dat mevr. Ronkes Roliah weduwe is, dus in elk geval moet Emile dan al overleden zijn. Overlijdendsdatum tussen 1950 (aanvraag wni optie) en 1964.

 

Lodewijk werd eveneens geinterneerd en op zijn kaart staan bitter weinig gegevens. Geen geboorte datum van Lodewijk en ook geen namen ouders. Ik mag aannemen dat het hier inderdaad om de broer van Emile gaat, aangezien er een gap zit tussen de geboorte datums van zijn kinderen (Louise Theodora geboren 1942 en daarop volgend de geboorte van Sylvia Eveline in 1948. In die tussenperiode moet Lodewijk dus geinterneerd zijn. Lodewijk wordt niet in de RA's genoemd.

 
4) Op 23 okt 1951 opteerde HANS RONKES voor het Indonesisch staaatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 • dat hij geboren was te Semarang op 10 maart 1930,
 • dat hij werkzaam was als instructeur van het besturen van motorische voertuigen te Semarang,
 • dat hij gehuwd was met Jeanette Olga Chiquita Salomons,
 • dat hij uit dit huwelijk een dochter had Jeanne geb 17 jan 1950 Semarang
 • dat zijn vader heette Hendrik George Ronkes geb te Brebes,
 • dat zijn moeder heette Corrie Brichmann.

 

 

Mijn bevindingen:

Hans werd genaturaliseerd te Den Bosch op 17 sept 1962.

Hans overleed te Valkenswaard 28 april 2013 als weduwnaar van zijn echtgenote Olga Salomons, die al overleden was op 10 dec 2008 en zij werd geboren te Salatiga op 1 sept 1933.

Hans zijn moeder heette volledig en juist Cornelia BRICKMANN (geb 22-4-1895 Jogja) en zijn moeder en vader huwden op 22 juni 1912 te Semarang. Ik heb me er verder niet in verdiept, maar Hans zal wel niet het enig kind geweest zijn uit dit huwelijk. Corrie's vader was Schout de heer Heinrich Brickmann en overleed 1903 te Semarang.

Hans' vader Hendrik George Ronkes overleed te Semarang in febr 1955 (Overl.bericht krant De Locomotief dankzegging gedateerd 18 febr 1955). Hij was hoofdcommies bij de staatsspoorwegen en was lid/commissiaris van het IEV. Het gezin woonde Mlaten Tiangwie 18 Semarang. Het Republikeins kamp van Mlaten was de gevangenis met als kamp commandant Pak Wongso van 14 -20 okt 1945. Erna werd het een opvangkamp. En wie was Pak Wongso dan? Hij was Louis Victor Wijnhamer en begraven Tegal.

Ik heb me ook niet verder verdiept in de familie relaties Ronkes Semarang en Ronkes Oost Java/Madura.

Hoe het ook was en moge zijn geweest, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top