Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor mevr. RATMI (eigen naam)  en die gehuwd was met de heer ALFRED KREBSER.

Deze pagina is speciaal voor mevr. RATMI daarmede mijn eer en respect tonend voor al die vrouwen, die trouw hun echtgenoot volgden en die na de dood van hun echtgenoot in de onbekende massa verdwenen. 

Ik weet dat er af en toe een zeker iemand op mijn site rondsnuffelt en ik weet 100% zeker, dat deze betreffende persoon totaal onaangedaan dot zal lezen, want deze persoon kan zich die tijden niet inbeelden, ook mede omdat deze persoon teveel met zichzelf bezig is. Maar daarom is deze pagina ook niet geschikt voor deze persoon om te lezen.

 

Op 21 september 1951 verscheen mevr. KREBSER met voornaam RATMI ( EN WEDUWE) om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

  1. dat zij werkeloos was,
  2. dat zij woonde in de Kampung Tonjo Pontjol no. 25 te Semarang,
  3. dat zij sedert 27 dec 1949 ingevolge de wetgeving de Nederlandse nationaliteit bezat wegens huwelijk,
  4. dat zij geboren was te Sidomoekti (Weleri Kendal), oud circa 60 jaar op deze datum sept 1951, zoals vermeld op de trouwakte 26-4-1923 nummer 43. (Let wel: Er was een trouwakte, dus was zij ook wettelijk gehuwd en dus bezat zij de Nederlandse nationaliteit. Let wel.),
  5. dat zij gehuwd was met ALFRED KREBSER, die te Semarang overleed op 13 juli 1944, conform het uittreksel van de overl. akte 14 sept 1948 nummer 173/1944, Reg.no. 1708/1948 E.,
  6. dat zij een minderjarig wettelijk kind had geheten ANNA KREBSER geb 9 dec 1934 te Semarang,
  7. dat haar vader SOERATMAN heette, reeds overleden, geb.plaats en datum haar onbekend en wanneer overleden eveneens haar onbekend.
  8. dat haar moeder heette mevr. SOERATMAN, reeds overleden, geb. plaats en datum haar onbekend en wanneer overleden eveneens haar onbekend. 

 

 

Mijn bevindingen:

In de register almanakken vond ik de volgende meldingen:

RA/film 1357809 Overleden 27-10-1926 LINA KREBSER oud 11 maanden te Welarie Kendal (Semarang)

In de kranten vond ik:

BS Locomotief * aug 1927 een zoon van A. Krebser en Ratemi te Semarang

BS Locomotief + juni 1930 meisje A. Krebser oud 4 maanden te Semarang

BS Locomotief + april 1934 zoon R.I. Krebser (geen leeftijd vermeld) te Semarang.


In de adresboeken vond ik 1932 en 1934:  A. Krebser, gepensioneerd militair wonend in het Oudemannenhuis Semarang.

 

In de OGS dossiers vond ik:

Alfred moet dan geboren circa 1871 volgens de OGS kaart, huwde in 1923 en is dan oud circa 52 jaar en Ratmi is dan oud circa 32 jaar (geboren circa 1891 volgens haar verklaring).

Anna, haar minderjarige dochter volgens verklaring was geboren in 1934, dan was Ratmi oud 43 jaar en Alfred 63 jaar?

Maar volgens de adres boeken was Alfred woonachtig in het Oudemannenhuis militairen in 1932 en 1934 (resp jaar 1931 en 1933). En het Oudemannenhuis was niet voor gezinnen. (Zie verklaring Pa van der Steur met mededeling dat er GEEN kinderen in het oude mannenhuis mogen zijn.)

 

In de krant vond ik een reis van A. KREBSER vanuit Rotterdam naar Ned.Indië. De heer Krebser wordt hier als burger vermeld terwijl er ook een detachement suppletietroepen mee vaart. Vraag: In het oudemannenhuis staat hij te boek als gepensioneerd militair, waarom dan als burger geboekt op de boot? Zou hij zich pas in Ned. Indie gemeld hebben bij het leger?

 

Ik heb verder niets over mevr. Ratmi Krebser, dochter Anna Krebser en Alfred Krebser kunnen vinden. In het NA heb ik geen militair dossier kunnen vinden. Trouwens ook niets over andere personen KREBSER. (Er is wel een militair dossier van JACOB KREBSER, maar die is van 1795)

 

Er schijnen toch wel meerdere personen gewoond te hebben in Semarang, want in de Locomotief 5-1-1950 BS wordt gemeld het overlijden van een mannelijk kind oud 9 maand geheten E. KREBSER. Of zou dit kind een nazaat geweest zijn van het kind geboren in 1927 (Zie boven mijn bevindingen.)

 

Hoe het ook was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle rust en vrede naast hun Schepper verblijven.

Top