Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor mevr. PAINAH REIJNEKE VAN STUWE. (DoopnaamJeannette Margaretha Granada).

 

Zij opteerde op 16 okt 1951 bij de rechtbank Salatiga voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde het volgende, namelijk

 • dat zij de weduwe Reijneke van Stuwe was geboren Painah,
 • dat zij geen werk had,
 • dat zij te Salatiga Jl Tamansari 5 woonde,
 • dat zij te Djombang/Modjokerto was geboren in 1876, (Bij uitvergroting van de scan is dit duidelijker te lezen),
 • dat zij sedert 1906 gehuwd was met H.R. Reijneke van Stuwe te Sidoardjo,
 • dat zij niet wist waar en wanneer haar echtgenoot geboren was,
 • dat hij werkzaam was geweest als stationscommies bij de Staatsspoorwegen,
 • dat het huwelijk was ontbonden wegens het overlijden van haar echtgenoot in 1908,
 • dat haar ouders in Djombang waren geboren, wanneer was haar onbekend.  

 

Aanvullende informatie webmaster: 

 • Mevr. de weduwe Reijneke van Stuwe overleed te Salatiga op 24 okt 1957 en ligt begraven te Salatiga en haar grafopschrift luidt: "Hier rust moeder Reijneke van Stuwe, overleden 24-10-1957" Bron BRP Graven Salatiga.
 • Het woord "moeder" duidt m.i. erop, dat er dus kinderen geweest waren/zijn uit het huwelijk met Henri. (Ook de aanduiding Onze jongste lieveling - zie onder overlijden van dochtertje Willy.)
 • Onderstaande scan via Roosjeroos en de inhoud spreekt voor zichzelf. Het huwelijksjaar volgens haar verklaring klopt dus wel, namelijk 1906. Vreemd, dat de toevoeging "Ridder" niet vermeld wordt. 

Stamkaart ambtenaren:

 

 • BRP6 Graven Probolinggo/Djember geeft aan:  "Hier rust H.R. Reyneke van Stuwe, geb 24-4-1869 en overl 16-6-1910" Is dus afwijkend van de datum die de weduwe opgaf in haar verklaring, namelijk 1908
 • RA1901 geeft aan: Overleden te Blitar 13 febr 1900 Henri Ridder Reijneke van Stuwe. (Zou een zoontje geweest kunnen zijn.)
 • RA1911 geeft aan: Overleden te Loemadjang op 25-6-1910 Henri Ridder Reijneke van Stuwe. (Loemadjang ligt zuidelijk van Probolinggo) Stamkaart geeft aan overleden Klakah 16 juni 1910. (Klakah ligt weer halverwege tussen Loemadjang en Probolinggo)
 • Delpher Nieuws vdDag 16-1-1939 geeft aan, dat de weduwe in 1939 te Bangil woonde en het financiëel moeilijk had.
 • Soerabajaasch Handelsblad 10 sept 1907 meldt advertentie: Overleden onze jongste lieveling ruim 1 jaar oud genaamd Willy en ondertekend door H. Ridder Reijneke van Stuwe en echtgenote. (Zie item RA1908)
 • RA1908 meldt overlijden kind Henriette Wilhelmine Caroline Reijneke van Stuwe te Malang Pasoeroean op 5 sept 1907.
 • GhG2Graf meldt "Ter nagedachtenis aan mijn lieven eersteling Johan Hendrik Wilhelm Carel Reijneke van Stuwe, geb. Goebeng 23 aug 1893 en overleden Sidhoardjo 24 ok 1894." (RA 1896 geboorte alsmede overlijden)
 • Resumerend kom ik voorlopig tot 4 kinderen van het echtpaar Henri en Painah: Willy +5-9-1907, Johan Hendrik +24-10-1894 (eerstgeborene) en Henri Ridder +13-2-1900. Helene Francoise huwde Alexander Henri Victor Pereira te Bangil 7-1-1916 (RA1917)
 • Hieronder Openarch scan van de ouders incl broers/zusters van Henri en stiefkinderen te Nederland. Vreemd dat enkel Henri de naam Ridder draagt voor de achternaam. Zou het een voornaam geweest zijn?

Zie scan hierboven:

Vader Hendrik Wilhelm Carel Reijneke van Stuwe - Luitenant Kolonel - had als bijnaam de Leeuw van Atjeh. Van Luitenant Kolonel tot suikerbaron.

Kind genummerd 7 op bovengenoemde scan: Jeanne Henriette Reijneke van Stuwe huwde later de letterkundige Willem Kloos en zij zelf werd ook een schrijfster.

Kind genummerd 6 op bovengenoemde scan: Jacqueline Pierrette Reijneke van Stuwe werd ook schrijfster (en had als pseudoniem ELINE VAN STUWE.)

Let op de twee stiefdochters genummerd 3 en 4: Mathilda Wilhelmina Ferdinanda Itsig(Itzig) Heine en Johanna Maria Wilhelmina Itsig(Itzig) Heine. Zij waren de dochters van Johanna Maria Wilhelmina de Jong (later echtgenote van Hendrik Wilhelm Carel) die weduwe werd op 1 dec 1868 te Wonosobo van Willem Ferdinand Itzig Heine.

 

Waarmede ik dan eigenlijk aankom bij mijn vaststelling dat de hier op deze bedoelde pagina HENRI RIDDER REIJNEKE VAN STUWE een voorzoon is van Hendrik Wilhelm Carel Reijneke van Stuwe de Lt Kol; Immers Henri werd geboren in april 1869 en Johanna Maria werd weduwe op 1 dec 1868. Het lijkt me stug dat er overspel gepleegd werd. Het is mij nu dan ook duidelijk geworden waarom Henri Ridder Reijneke van Stuwe eigenlijk alom buiten de boeken en documenten werd gehouden inzake de overige leden van deze familie Reijneke van Stuwe, terwijl de familie niet te klagen had over financiële middelen. Het verklaart mij nu eigenlijk ook zo'n beetje waarom de weduwe Painah van Henri Ridder Reijneke van Stuwe het financiëel zwaar had in 1939, terwijl er ergens in Nederland een heel heel heel heel groot huis werd gebouwd........ En met hem waren er zeer vele anderen in dat "goede" oude voormalige Indië, die buiten gesloten werden......

 

Extra info (Bron prive familie Armeens-Indisch archief webmaster):

Een ander familielid was: WILHELM THEODORUS FRANCISCUS REIJNEKE VAN STUWE (1827-1910) en die had een dochter geheten JOHANNA ELISABETH HENRIETTE REIJNEKE VAN STUWE (1866-1929) en zij huwde KAREL FREDERIK HENDRIK VAN LANGEN (1848-1915). Karel Frederik Hendrik was getuige op het huwelijk van Jeanne met Willem Kloos.

Een goed lezer die geinteresseerd is in de genealogie kan hiermee verder wel uit de voeten. Huh, Armeens-Indisch archief???? Hebben die Armeniers uit Indie nu weer er iets mee te maken? Ach, denk maar aan het liedje van ABBA geheten MONEY MONEY MONEY.

Dit echtpaar van Langen-Reijneke van Stuwe kreeg onder andere een dochter JULIE THERESE DESIREE VAN LANGEN (1890-1970) die huwde met Kolonel GEORGE FRANK VICTOR GOSENSON (26-5-1888 en onthoofd Fort de Kock door de Japanners op 9 jan 1945 wegens verzets activiteiten).

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top