Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor diverse personen, die de familienaam NIELS droegen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap

Met name in het bizonder (vanuit mijn standpunt bekeken) voor:

1) MARIA DOROTHEA PHILIPPINA NIELS, die op 26 aug 1950 opteerde voor het Indon. staatsburgerschap te Makassar en zij verklaarde,

 

 • dat zij geboren was op 19 maart 1907 te Makassar,
 • dat zij werkzaam was als verpleegster/dokters assistente in de gevangenis van Makassar en te Makassar woonde,
 • dat haar vader heette LOUIS ALBERTUS BRUGMAN maar dat zij NIET door hem erkend werd,
 • dat haar moeder heette LOUISE ELISABETH NIELS, geb 6 juli 1868 te Surabaya en overleden was te Makassar op 27 mei 1947,
 • dat haar niets bekend was over haar grootouders.

 

 

Mijn bevindingen:

Maria's natuurlijke vader, die haar niet erkende, LOUIS ALBERTUS BRUGMAN was gehuwd met FRANCINA HUBERTINA NIELS * Makassar 5-9-1864 (RA1865) en zij overleed te Bima 20 juni 1903 (RA1904). Het echtpaar huwde te Makassar op 20 maart 1886 (RA1888)

Ik heb gezocht of er soms een tweede persoon leefde woonde werkte omstreeks die tijden van geboorte van Maria die Louis Albertus Brugman heette, maar er was slechts bovengenoemde Louis. Ik mag dan aannemen dat het dezelfde persoon betreft.

Ik heb getracht uit te dokteren welk familie verband er bestond tussen Francina Hubertina Niels en Louise Elisabeth Niels. Het is me niet gelukt omdat er te weinig geopenbaard is en er teveel familieleden NIELS waren. Ik heb veronderstellingen doch openbaar ze hier niet, omdat ik ze niet kan staven.

Ik heb ook niet kunnen vinden of Maria later alsnog naar Nederland is vertrokken.

  

2) Op 1 sept 1950 verscheen voor de rechtbank Makassar WILLEM HENDRIK NIELS om te opteren voor het Indon. staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 • dat hij geboren was te Bonthain op 21 nov 1905,
 • dat hij gehuwd was sedert 1947 met WAODE GANTUNG, geb te Raha eiland Muna in 1915, 
 • dat hij uit huwelijk minderjarige kinderen had (zie verklaring voor details)
 • dat hij werkeloos was,
 • dat zijn vader heette JACOBUS THEODORUS NIELS, geb 11 jan 1877 te Bulukumba en in 1948 overleden was,
 • dat zijn moeder heette HERMINE MATHILDE VAN DEN VRIJHOEF, geboren 4 mei 1884 te Makassar en op 11 okt 1915 was overleden,
 • dat zijn grootvader heette WILLEM HENDRIK NIELS en
 • dat zijn grootmoeder heette JOSEPHINE BLASET en dat hem verdere gegevens ontbreken.

 

 

 

 

Mijn bevindingen:

Op de stamkaart van vader Jacobus Theodorus staat gemeld, dat vader Jacobus geboren was op 14 jan 1877 te Maros, 

dat vader Jacobus Theodorus Niels 

 • 1) gehuwd was met PAULPHINA ELFRINKHOFF geb 16 juni 1878 Menado en dat zij overleden was op 11 maart 1837 en
 • 2) gehuwd was met WILHELMINA LOUISE VAN DEN VRIJHOEF geb Maros 17 nov 1890.

 

 

De register almanakken melden: 

 1. De RA1904 meldt een huwelijk op 16 mei 1903 tussen HERMINE MATHILDE VAN DEN VRIJHOEF en JACOBUS THEODORUS NIELS te Bonthain. Hermine werd geboren 4 mei 1884 Makassar en overleed  12 okt 1916 Makassar.(RA1917)
 2. De RA1921 meldt een huwelijk op 13 maart 1920 tussen PAULPHINA ELFRINKHOFF en JACOBUS THEODORUS NIELS.
 3. De RA meldt NIET het huwelijk van 25 nov 1937.

Een zuster van zijn grootvader Willem Hendrik Niels en schoonzuster van zijn grootmoeder Josephine Blaset was JACOBA ALEIDA NIELS die op 29-jarige leeftijd overleed te Makassar op 31 okt 1876.(Delpher kranten).

  

3) Op 17 nov 1950 verscheen voor de rechtbank Jakarta om te opteren voor het Indon.staatsburgerschap PETER NIELS en hij verklaarde, 

 • dat hij Commies redakteur was bij het Centraal Bureau Statistieken CBS te Jakarta werkte,
 • dat hij te Palopo op 27 sept 1912 geboren was,
 • dat hij op 10 jan 1946 gehuwd was met MAS BIN MIRAN en uit huwelijk minderjarige kinderen had (zie verklaring voor meer details),
 • dat zijn vader JAN WILLEM AUGUST NIELS heette en geboren te Bulukumba op 4 aug 1880,
 • dat zijn moeder heette MAGDALENA CAROLINA VAN DEN VRIJHOEF geboren 17 juni 1887 te Makassar.

Peter was dus een neefje van hierboven genoemd onder 2) Willem Hendrik Niels.

Jan Willem August Niels gehuwd met Magdalena Carolina van den Vrijhoef op 29 dec 1906 te Makassar (RA1908) en haar geboorte wordt NIET in de RA gemeld. 

Zie verder de link naar de website https://www.genealogieonline.nl/stamboomgegevens-dehne/I8186.php   

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top