Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele leden met de familienaam HARDENBERG en hun familie/nazaten met hun oorsprong te Makassar en waarvan enkelen ook slachtoffer van de oorlog zijn geworden.

Enkele nazaten opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951. 

 

Let wel: Nogmaals zeg ik dat ik NIET de hele stamboom heb uitgeplozen, aangezien het mij enkel om de personen gaat die opteerden.

 

De stamvader was COENRAAD CORNELIS HARDENBERG, geboren circa 1822 te Gouda (Streekarchief Midden Nederland Gouda), gehuwd met EUGENIE VAN HAAK te Soerabaja 8-8-1845 (RA1846). Van Eugenie heb ik geen gegevens kunnen vinden.

Coenraad moet tussen 1840 en 1845 naar Indië vertrokken zijn, want in 1840 was hij nog woonachtig te Gouda en Coenraad overleed te Makassar op 23-6-1864 (RA1865). Hij was Adsistent Resident toen hij overleed.

Uit bovenstaand huwelijk de volgende 9 kinderen, waarvan in leven 8 kinderen toen Coenraad overleed. Zie overl.advertentie geplaatst door de weduwe. Bronnen: RA/Delpher/Openarch/NA/en overige internet websites.

 

 1. COENRAAD WILLEM HARDENBERG , geb 16 okt 1846 te Soerabaja + 1919 Makassar.
 2. LOUIS PHILIPPE HARDENBERG, geb 7 juni 1848 te Soerabaja  +1882 te Makassar.
 3. AGATHA CATHARINA HARDENBERG, geb 15 dec 1849 te Soerabaja en +3-5-1850 Soerabaja.
 4. MARIE ANNE HARDENBERG, geb 13 febr 1851 te Buitenzorg en +17-6-1906 Makassar.
 5. MATHILDE CLAUDINE HARDENBERG, geb 18 april 1855 te Sambas West Borneo en +20-12-1945 Bandung.
 6. DOLPH CHARLES HARDENBERG, geb 1 mei 1857 te Sambas West Borneo en +5-4-1935 Soerabaja
 7. EMILE KAREL HARDENBERG, geb. 7 nov 1858 te Sambas West Borneoen +8-8-1932 Probolinggo.
 8. EUGENIE CONSTANCE HARDENBERG, geb 21 okt 1860 te Makassar.
 9. HENRI ERNEST HARDENBERG, geb 12 aug 1863 te Makassar en +7 sept 1865 Makassar.

De hierboven genoemde kinderen nummer 1) Coenraad Willem en 2) Louis Phillipe heb ik vet en cursief afgedrukt omdat hun nazaten opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, zoals hierna verder gespecificeerd door mij.

 

Ad 1) COENRAAD WILLEM huwde met de Inlandsche vrouw SARIPAH  en kreeg o.a. een zoon genaamd HARRY geboren 17-1-1890 en Harry huwde POPPIE VAN ZALINGEN *17-2-1891. Uit het huwelijk van HARRY en POPPIE werd o.a. geboren hun zoon:

WILLEM HERMAN HARDENBERG, geb 6 maart 1908 te Jakarta, gehuwd met CORNELIA WILHELMINA BENJAMINSZ, die opteerde voor het Indon.staatsburgerschap. Zie scan hieronder waarin hij tevens details vermeld, die soms afwijken.

 

 


 


 

Ad 2) LOUIS PHILIPPE HARDENBERG (1848-1882) huwde met PAULINE HENRIETTE PIETERS (1850-1906) en uit dit huwelijk onder andere hun zoon:

LOUIS PAUL HARDENBERG geb 5 febr 1883 te Makassar, gehuwd met ANTINA USIN en zij opteerden voor het Indon. staatsburgerschap. Zie hieronder de scan van het  opteren met de verstrekte gegevens. (Louis Paul was weduwnaar van Elisabeth Charlotte Muller die in 1918 overleed).

 

Hieronder enkele kinderen van LOUIS PAUL HARDENBERG die apart eveneens opteerden.

 

JOHAN HUBERT HARDENBERG geb 19-1-1912,  gehuwd met mevr. HAFSAH. Johan was een zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader Louis Paul met Elisabeth Charlotte Muller. (23 dec1887- 27 nov 1918)

 

Johan Hubert werd geinterneerd maar overleefde het kamp. De geboortedatum wijkt een jaar af ten opzichte van zijn eigen verklaring.

 

 

EDDE (Eddie) HARDENBERG geb 8 jan 1922. Hij was een zoon uit het tweede huwelijk van Louis Paul en Astina Usin, derhalve een halfbroer van hiervoor genoemde Johan Hubert.

 

Nog een zoon uit het tweede huwelijk van Louis Paul Hardenberg met Astina usin was

ADOLF HARDENBERG, geb 5 april 1928 te Bau Bau. Hij is in zijn verkalring een aantal jaren abuis wat betreft de geboortedatum van zijn vader en doet maar een gooi ernaar. Wat betreft de geboorte dag van zijn moeder is hij ook een ietwat bezijden waarheid.

 


 

Wat extra informatie:

Van de bovengenoemde personen die opteerden heb ik GEEN naturalisaties kunnen vinden. Wel van andere personen met de familienaam Hardenberg, maar dat is hier niet ter zake.

 

Overleden ten gevolge van internering was een broer van Willem Herman Hardenberg, namelijk COENRAAD HARDENBERG. (Geb 9-9-1921 en zoon van Harry Hardenberg en Poppie van Zalingen). (Kinderen van Coenraad Willem  ad 1 bovenaan deze pagina - nazaten van Coenraad Cornelis en Eugenie).

Hij overleed op 17 sept 1943 in het BIRMA kamp Aungganaung en heeft zijn eregraf aldaar. Zie OGS voor foto van grafmonument.

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast hun Schepper.

 

Top