Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 2.

KLIK HIER VOOR DEEL 1. 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam ZEELIG, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlosslachtoffer waren. 

 

ad II)

Een broer van Willibald Zeelig (ZIE DEEL 1) was JOHAN MICHEL FREDERIK ZEELIG, die ook opteerde en hij verklaarde, 

 1. dat hij verkeerswegen planner was bij de Dienst Openbare Werken van Purwodadi en aldaar ook woonde,
 2. dat hij te Pati geboren was op 23 okt 1904,
 3. dat hij met SITI gehuwd was,
 4. dat hij uit huwelijk kinderen had, namelijk a) Pieter Wilhelm *5-4-1949, b) Johan Arthur * 19-2-1951,
 5. dat zijn vader heette JOHAN FREDERIK MARTINUS ZEELIG geb Rembang 6 febr 1861,
 6. dat zijn opa heette MICHEL FRANS ZEELIG. 

Mijn bevindingen:

Johan Michel werd geinterneerd.

 


 

Ad IIA)

Een zuster van broer Johan Michel  en van broer Willibald was JOHANNA SUSANNA ZEELIG die ook opteerde en zij verklaarde, 

 1. dat zij heette JOHANNA SUSANNE VAN DER REST geboren ZEELIG,
 2. dat zij werkeloos was,
 3. dat zij geboren was te Koedoes 9 okt 1896,
 4. dat zij sedert 17 dec 1921 gehuwd was met P.W.A. (PIETER WILHELM ALBERT) van der REST,
 5. dat dit huwelijk ontbonden was wegens het overlijden van haar echtgenoot op 8 maart 1945,
 6. dat zij een dochter had geheten JULIANA WILHELMINA BEATRIX van der REST, geb Koedoes 1 jan 1939,
 7. dat haar vader geboren was 5 febr 1868 (kan niet missen, dat zij een zuster moet zijn geweest omdat er verder in dat jaar 1868 geen Zeelig's werden geboren en omdat de datum 5 febr overeenstemt met de andere verklaringen en omdat haar geb datum past in het rijtje). 

Mijn bevindingen:

Johanna Susanna was voorheen gehuwd met LODEWIJK VAN ZWIETEN op 28 nov 1913 en Lodewijk overleed op 19 april 1920.

Voor een meer gedetailleerde informatie over de familie van der REST verwijs ik naar de Indische Navorser INN3 bladz 119 en volgende en ook naar de website Ter Denge zoals hierbij gelinkt.

 

Typisch dat Pieter Wilhelm Albert van der Rest niet bij de OGS te boek staat, ondanks dat hij overleden zou zijn op 8 maart 1945 volgens verklaring van zijn weduwe. Hij werd geboren te Sidoardjo op 13 mei 1883 en was voorheen gehuwd met Christiena van Stenus op 22 april 1908 (https://ter-denge.nl/wp-content/uploads/2021/06/Nazaten-van-der-Rest.pdf )

 

Ad III)

Op 14 juni 1951 opteerde EDDIE CHARLIE ZEELIG en hij verklaarde,

 

 1. dat hij klerk was bij de onderwijs dienst te Semarang en aldaar ook woonde,
 2. dat hij geboren was 14 jan 1925 te Pati,
 3. dat hij ongehuwd was,
 4. dat zijn vader heette JOHAN DAVID ZEELIG geb ?? en reeds overleden te Taju,
 5. dat zijn moeder heette HENRIETTE VERSIGNY geb te Salatiga op ?? en overleden op ??

 

Mijn bevindingen:

Zijn vader Johan David Zeelig werd geboren op 19 mei 1886 (ra1888) en zijn ouders huwden 22 jan 1907. Zijn moeder Henriette werd geboren (erkend) op 1-1-1892 te Pati.

Ik kan het niet staven d.m.v. documentatie en heb slechts een vermoeden, maar ik denk dat een broer van Henriette Versigny was WILLEM HENRI VERSIGNY geb / erkenning 4 mei 1896 te Tjilatjap en overleden Surabaya 26 april 1947 en de OGS heeft hem met een eregraf geëerd te Ereveld Kembang Kuning. OGS heeft een dossier over hem. In het dossier staat als doodsoorzaak: Verkeers-ongeval en het woord verkeers is doorgestreept.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/159885A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_159885A_0007

 

 

Eddie Charlie vertrok later naar Nederland en werd genaturaliseerd te Geleen op 9 juni 1961.

Vanaf 1891 werden geboren(erkend) te Pati diverse kinderen met de voornaam Johan + toevoeging. Ik vermoed dat zijn vader Johan David hiertoe behoort als zijnde nazaat van Johan Frederik Martinus Zeelig en moeder Saridjah, maar ik kan het niet d.m.v. documentatie bewijzen.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top