Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 2 PECHLER.

 

ZIE DEEL 1 PECHLER. 

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PECHLER, die opteerden, genaturaliseerd en in enkele gevallen ook oorlogsslachtoffer werden.

De familienaam Pechler was in voormalig Nederlands Indie zéér ruimschoots vertegenwoordigd.

 

WIL MEN ZOWAT ALLES WETEN OVER BIJNA ALLE FAMILIELEDEN EN OF NAZATEN VAN DE PECHLER FAMILIES, DAN LUIDT MIJN ADVIES:

BOEKJE 200 JAAR FAMILIE PECHLER IN INDIË, editie sept 1988 te Zwolle uitgegeven door R.P. Pechler.

Men dient er rekening mee te houden, dat het boekje in 1988 is uitgegeven, gebaseerd op feiten die toen bekend waren. Inmiddels is er in 2020/2021 door de Familisearch het dossier Opterenden 1950/1951 vrijgegeven waar veel meer gegevens in staan, die niet in het familieboek zijn omschreven.

 

 

IA) Op 20 dec 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap JOSEPH PECHLER en hij verklaarde,

 1. dat hij gepensioneerd medewerker was van de DKA (Dinas Kereta Api = Spoorwegen),
 2. dat hij geboren was te Wonodadi Pekalongan op 14 nov 1899,
 3. dat hij te Pekalongan woonde,
 4. dat zijn vader heette CORNELIS PECHLER, geboren Pekalongan 17 febr 1860,
 5. dat zijn moeder heette DJENAB, geboren te Pekalongan op datum onbekend,
 6. dat overige gegevens hem onbekend zijn. 

 

IB) Een jongere broer van Joseph heette CORNELIS (Jr) PECHLER. Ik heb geen optie verklaring gevonden, doch hij werd wel geinterneerd, in tegenstelling tot Joseph, die wellicht ook geinterneerd werd, doch ik heb geen interneringskaart kunnen vinden. Cornelis overleed te 18 nov 1976 te Nederweert.

 

IC) Een jongere broer van Joseph heette HENRI PECHLER. Ik heb geen optie verklaring gevonden, doch hij werd wel geinterneerd, in tegenstelling tot Joseph, die wellicht ook geinterneerd werd, doch ik heb geen interneringskaart kunnen vinden. Henri overleed 13 febr 1959 te Amsterdam.

 

Mijn bevindingen:

De vader van de 3 hierboven genoemde broers was CORNELIS PECHLER, zoon van Christiaan Pechler en de Inlandse vrouw RATIE.

Cornelis werd geboren in Pekalongan 2 juni 1844 en overleden 12 jan 1930 Pekalongan.

Hij huwde ten tweede de Inlandse vrouw DJENAB/DJENAP op 25 sept 1912 te Pekalongan en zij kregen in totaal 8 kinderen. 

Uit zijn eerste huwelijk met KATEMA kreeg hij 5 kinderen. 

 

Broer Joseph die officieel opteerde bleef in Indonesia en mij is onbekend wanneer hij overleed te Pekalongan.

 

Uit het genoemde boekje 200 jaar Pechler in Indie, heb ik onderstaande foto gedupliceerd. Vader Cornelis, moeder Djenap en hun twee dochters Jeanne en Geertruida.

  

II) Op 12 juni 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap KAREL PECHLER en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was dat hij werkzaam was op het secretariaat Staf Q van het minsterie van Justitie,
 2. dat hij gehuwd was met MOERSIJAH op 7 juli 1926 en dat hij uit dit huwelijk 9 minderjarige kinderen had (zie namen en geboortedatums in de verklaring),
 3. dat zijn vader heette JOHAN PIETER PECHLER, geboren op 6 juni 1861 en dat zijn moeder heette AMAS en hem overige gegevens onbekend waren.

 

 

 

Mijn bevindigen:

In deel 1 schreef ik al dat er diverse tegenstrijdigheden zaten in de verklaringen en overige documentatie en dat is hier in deel 2 wederom het geval.

Karel verklaarde bij zijn optie dat zijn moeder heette AMAS, maar op zijn interneringskaart wordt de naam van zijn moeder aangeduid als SAMEN. Dat scheelt wel een paar letters maar ik vermoed ten sterkste dat zijn moeder AMAS heette, zoals ook vermeld op zijn stamboekkaart. Karel ging in 1950 met pensioen.

Er zijn meer discrepanties op zijn interneringskaart, welke hoogstwaarschijnlijk NIET abusievelijk zijn, om de Jappo's niet al te veel op het juiste spoor te zetten. Op de kaart staat als beroep Klerk Lands Kas.

 

Een extract van zijn stamboek. Na internering en bevrijding ging Karel weer de dienst in en ging met pensioen wegens opheffing KNIL op 26 mei 1950 in de rang van Serg.Majoor.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top