Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die opteerden met de familienaam FREDERIK en afkomstig uit Makasser e.o.

 

Ik heb bewust niet al te diep zitten grutten in deze takken FREDERIK, aangezien het er heel wat waren en ik te weinig gegevens EN tijd heb heb om er iets goeds van te maken en ik derhalve ook geen nonsens wil neerschrijven.

 

Ad I)

Op 12 dec 1951 opteerde THERESIA CHARLOTTA FLORENTINA FREDERIK voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde, 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Makassar woonde,
 3. dat zij geboren was te Makassar op 17 sept 1875,
 4. dat zij gehuwd was geweest met FRANS JOZEF SCHENKUISEN op 27 aug 1901 te Makassar en dat hij was geb Makassar op ?? en reeds overleden op 23 nov 1937 en dat zij geen minderjarige ongehuwde kinderen had,
 5. dat haar vader heette FRITS FREDERIK, geb Makassar op ?? en reeds overleden,
 6. dat haar moeder heette LOUISE BROUWER geb Makassar op ?? en reeds overleden. 

 

Mijn bevindingen:

Haar ouders LOUISA BROUWER (*Makassar 26-3-1848 en + ??)  en FRITS FREDERIK (*7-6-1844 en  +??)  huwden Makassar op 3 aug 1872 (RA1873).

Haar echtgenoot Frans Jozef Schenkuizen:

RA1876 Erkenning Bonthain FRANS JOSEPH SCHENKHUIZEN op 7 aug 1875.

RA1889 Geboren Makassar FRANS JOSEPH SCHENKUIZEN op 23 jan 1887.

RA1903 Huwelijk FRANS JOSEPH SCHENKHUIZEN op 27 aug 1901 Makasser met THERESIA FLORENTINA CHARLOTTA FREDERIK. (Hoofdcommies Comptabiliteit Gouvernement)

RA1909 Huwelijk FRANS JOSEPH SCHENKHUIZEN op 6 aug 1908 Makasser met CECILA MATHILDA KOEKERITS.

Akte 37 Film 1357859 Overleden 25 maart 1945 te Ambarawa oud 40 jaar FRANS JOZEF SCHENKHUIZEN en aangifte te Soerabaja in 1945. (Niets bij de OGS te vinden. Waarom niet?). Dan zou hij geboren moeten zijn circa 1905. Geen vermeldingen in de RA.

Akte 7805 Film 1603553 Overleden 25 maart 1945 te Ambarawa gevangenis  oud 58 jaar FRANS JOZEF SCHENKHUIZEN en aangifte 1946 te Batavia. (Niets bij de OGS te vinden. Waarom niet?). Dan zou hij geboren moeten zijn circa 1987. Praten we hier over Frans Joseph gehuwd met Cecila Mathilda Koekerits ??? Jawel, dat klopt. Wie is dan die andere Frans Joseph overleden op dezelfde dag maar dan oud 40 jaar? Ik vermoed dat er een abuis is.

 


 

Ad IIa)

Op 22 nov 1950 opteerde AUGUSTINA FREDERIK voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde, 

 1. dat zij werkzaam was als bloemen handelaarster/verkoopster,
 2. dat zij geboren was te Makasser op 27 aug 1908 en aldaar woonde,
 3. dat gehuwd was geweest met F. JANSEN en sedert 8 mei 1950 gescheiden was,
 4. dat haar vader heette PHILIP DIEDERIK FREDERIK geboren te en op ??
 5. dat haar moeder heette Kr. MALLALOEANG geb te en op ?? en beide ouders reeds overleden,
 6. dat haar opa heette FRITS FREDERIK en haar oma heette MIMI FREDERIK. 

 

Ad IIb)

Op 12 dec 1951 - samen met Ad I hierbovenaan de pagina genoemd en die dus zijn tante was - opteerde JOHANNES FRITS FREDERIK  en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkeloos was,
 2. dat hij 28 jan 1898 te Makassr geboren was,
 3. dat zijn vader heette PHILIP DIEDERIK FREDERIK geb Makassar 21 jan 1873 en in mei 1837 overleden te Makassar,
 4. dat zijn moeder heette MALLANGLUANG geb 3 dec 1871, overleden Makassar 1924. 

Mijn bevindingen:

Ad I) Theresia Charlotta Florentina was dus een tante van ad IIa) Augustina en IIb) Johannes Frits.

Augustina ad IIa) werd genaturaliseerd Den Haag 1963, met vermelding gescheiden van F(rans) Jansen (De Calonne website).  Augustina overleed Den Haag op 3 nov 1966 en in haar overlijdens akte (Archief Den Haag B2410) staat dat haar moeder voluit KARAENG MALLALUANG heette. (Dus zowel broer als zus hadden de naam maar half goed.)  Attentie genealogisten-trices ;-). En om het helemaal compleet te maken: Haar volledige naam was Karaeng(=adelijke titel) Elisabeth Biko Mallaluang.

Uit het huwelijk van Agustina en Frans Jansen een zoon Maximiliaan (1927-2012)

Johannes Frits, haar broer, overleed 1960 Sulawesi Utara (Noord Celebes).

Behalve Augustina en Johannes Frits hadden hun ouders (Philip en Elisabeth) ook nog de volgende kinderen: Emilia Elverina (1899-1985) en Maurits Hendrik (1901-1885).

Bron:https://ancestors.familysearch.org/en/K81P-X7G/johannes-frits-frederik-1896-1960.

 

De stamboekkaart van Philip Diederik Frederik.

 


 

AD III)

Op 14 dec 1951 opteerde PAULINE EUGENIE FREDERIK en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Makassar woonde,
 3. dat zij geboren te Makassar 24 juli 1886,
 4. dat zij weduwe was van WILLEM CORNELIS COUTRIER, geb Takalar 8 sept 1883, gehuwd op 16 maart 1907 en Willem overleed 14 sept 1930 Kendal,
 5. dat zij uit huwelijk 5 volwassen kinderen had,
 6. dat haar schoonvader DIEDERIK COUTRIER heette, geb 1836 en overl 1912 Makassar,
 7. dat haar schoonmoeder heette TANDRIE DAENG SANGI (=Tandrie dochter van Sangi)

 

Mijn bevindingen:

De schoonvader heette volledig HENDRIK DIEDERIK COUTRIER en huwde de Inlandse vrouw TANRIE op 20-4-1893 (RA1894).

De RA1844/278 zegt: Geboren Makassar DIEDERIK HENDRIK COUTRIER op 15 maart 1843. In 1836 GEEN geboorte gemeld.

MAAR, dezelfde RA1844/279 zegt ook: Geboren te TOPEDJAVA (is district Makassar) op 15 maart 1843 (zelfde datum) JAN DIEDERIK COUTRIER. Hebben we het hier over een tweeling of zomaar een toevalligheid???

RA1843 Bewoners van TOPEDJAVA: G.P. COUTRIER en W.H. COUTRIER. Ik heb niets over deze heren Coutrier met deze initialen kunnen vinden. (Oudere broers van de heer D.H. Coutrier geweest?? )

Volgens verklaring van Pauline overleed haar schoonvader in 1912 te Makassar. Volgens Locomotief 13 mei 1893 ontslagen eervol op verzoek wegens ouderdom de Ondercollecteur te Takalar(Makassar) D.H. COUTRIER. (Toegekend een pensioen vanaf 14 okt 1893 de 1ste klerk te Takalar - Stamkaart ambtenaren.)

 

Haar echtgenoot Willem Cornelis Coutrier werd erkend te Takalar op 7 jan 1885.(Erkend, dus zal de geboorte datum wel juist zijn geweest.)

 

Typisch dat zij niets over haar ouders vermeldde en ik heb derhalve ook geen info verder.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top