Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam ZIJMERS  (en ook STAUFFENBEIL ZIJMERS) die opteerden en waarvan enkelen ook oorlogsslachtoffer werden.(Zie interneringskaarten)

Mind: Ik heb niet al te zeer verdiept in deze familie omdat er simpelweg te weinig gegevens beschikbaar zijn en ik geen valse informatie wil verstrekken.

Zie ook de pagina De Weduwe van Indie Frieser Zijmers Reyneke.

 

IA)

Op 9 okt 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap WILLEM JOHANNUS ZIJMERS en hij verklaarde, 

 1. dat hij gepensioneerd was, destijds werkzaam bij de STAATS SPOORWEGEN (SS),
 2. dat hij te Bandung woonde,
 3. dat hij geboren was te Purwakarta op 13 juli 1875,
 4. dat hij sedert mei 1939 gehuwd was met Hadji Siti Roekajah (Hadji is titel voor bedevaartganger Mekka),
 5. dat zijn vader heette J.J. ZIJMERS geb Purwakerta, datum overlijden hem onbekend,
 6. dat zijn moeder heette R(aden) A(djeng) SITI RUBIAH, geb Purwakerta, datum overlijden hem onbekend,
 7. dat enige informatie omtrent zijn grootouders hem ook onbekend is. 

 

 

IB)

Op 21 dec 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap MARIA JOHANNA FLORENTINUS geb ZIJMERS  en zij verklaarde, 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Purwakerta geboren was op 29 juli 1877,
 3. dat zij sedert 7 nov 1903 gehuwd was met FREDERIK FLORENTINUS (+ 21 juli 1931),
 4. dat zij uit dit huwelijk 9 volwassen kinderen had,
 5. dat haar ouders en groouders te Purwakerta geboren waren, datums haar onbekend.

 

 

Mijn bevindingen:

Ad IA en IB waren broer en zus. Gebaseerd op het feit, dat beiden AANGEGEVEN en ERKEND werden op 25 maart 1878. Zie mijn aantekeningen op hun verklaringen.

 

Ad IB) Maria Johanna Florentinus geb Zijmers verklaarde totaal 9 kinderen te hebben:

Kinderen gewettigd bij haar huwelijk waren: Anton * Buitenzorg 16 aug 1898, Charles *Purwokerto 15 dec 1900 en Frederika *Purwokerto 2 dec 1901.

Het huwelijk vond plaats 7 nov 1903: Frederik Florentinus was toen klerk Griffie oud 34 jaar, zoon van Johannes Charles Florentinus en van Frederika Hartsinck. Maria Johanna was oud 26 jaar en dochter van Raden Siti Roebia en erkend door de natuurlijke vader Jacobus Johannes Albertus Christianus Zijmers.

 

Hun (van ad IA en ad IB) vader J.J. ZIJMERS en gehuwd 1939 met 1) R.A. Siti Roebiah - zoals genoemd door ad IA in zijn verklaring - was: JACOBUS JOHANNES ALBERTUS CHRISTIANUS ZIJMERS, geb Krawang (district Purwakerta Preanger) op 3-7-1855 en overleden Bondowoso 22 maart 1910. Hij was opziener Kina cultuur van het Rijk.

Hij huwde 2) met MARY NEWLAND op 18 april 1913 te Batavia. Zij overleed 2 febr 1935 Tjimahi en was 44 jaar oud. (Maar bijregister 1892 zegt: geboren Batavia Mary Newland 20-1-1887, dan zou zij dus bij overlijden 48 jaar oud geweest moeten zijn, terwijl RA1935 zegt 44 jaar).

Hun grootvader was JOHANNES PHILIP ADONIS ZIJMERS, klerk Res.kantoor en opziener Kaneel cultuur van het Rijk, en was gehuwd met WILHELMINA SOPHIA CHRISTINA STAUFFENBEIL  (v/h weduwe van N.P. du PUY) en het huwelijk vond plaats te Krawang op 20-12-1854.

Hieronder haar overlijdens advertentie - zij overleed 7 dec 1883 te Purwakerta.

 

Een zuster van ad IA Willem Johannes en ad IB Maria Johanna was WILHELMINA SOPHIA (vernoemd naar oma Stauffenbeil) en zij overleed te Utrecht op 3 okt 1957. Zij was gehuwd met Jan Elise Frieser (uit Surabaya). Erkenning in Kraksaan 14 maart 1903. Dit echtpaar had o.a. een dochter geheten JOHANNA MATHILDA FRIESER die te Soerabaja overleed 14 jaar oud op 2 feb 1929 en geboren te Atjeh

 

Nieuw Eijkenduijn Den Haag: foto 13 aug 2021 dank zij Ellen Mierop, N.de R.W. en Boeroeng.

 

Er waren nog andere nazaten/familieleden, die zich noemden STAUFFENBEIL ZIJMERS. Ik heb me er niet in verdiept hoe dit precies in elkaar stak.

 

Op 22-3-1927 werd ook geboren JACOBUS JOHANNES ALBERTUS CHRISTIANUS ZIJMERS te Tjilamaja (Preanger) en hij overleed te Venlo op 8 aug 1995 en was gehuwd met mevr. Cristina Caterina Luciani en zij overleed 8 maart 2017 te Blerick oud 80 jaar. Ik heb me er niet in verdiept wie hij precies was?  Volgens de website RUTTEN op MyHeritage zou hij een zoon geweest zijn van ARNOLD ZIJMERS en ROOSMINA.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top